Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Foto: Lielās Piektdienas Krustaceļš Saldū
21.04.2019 pl. 12:48
Kā jau no 1997. gada, tā katru gadu Saldus Katoļu draudze Lielajā Piektdienā rīko Krustaceļu pilsētā, kurā vienojas arī luterāņu un baptistu draudzes. Šogad, 19. aprīlī gājienā piedalījās ap 90 dalībnieku no dažādām draudzēm.

Krustaceļš vijās pa Saldus ielām no Mārtiņa Lutera baznīcas, tad sveicināja baptistu draudzes baznīcu, līdz pa Lielo ielu nonāca pie Sv. Jāņa baznīcas, kas ir arī pilsētas galvenais laukums. Pēc centra gājiens turpinājās pa Striķu ielu līdz pareizticīgo dievnamam un noslēdzās Sv. Pētera un Pāvila baznīcā. Krustaceļu vadīja un apceres bija sagatavojuši astoņi garīdznieki: Guntis Apriķis - Saldus Sv. Jāņa draudzes mācītājs, Dāvids Viskupaitis - Saldus baptistu draudzes sludinātājs, Aivars Kaņeps - Kabiles ev. lut. draudzes evanģēlists, Uldis Gailītis - prāvests un M. Lutera draudzes mācītājs, Ivars Eisaks - Pampāļu ev. lut. draudzes mācītājs, priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga, Raimonds Mežiņš - ev. lut. mācītājs un Gregora skolas direktors, Jānis Radziņš - katoļu draudzes akolīts.

Garīdznieki savās uzrunās pieskārās visdažādākajām tēmām – par kristīgās ticības apliecināšanu, sekošanu Kristum svētuma ceļā, par remdenības atmešanu ticībā un būšanu patiesiem, atcerēšanos par grūtdieņus un palīdzēšanu viņiem. 

Krustaceļam noslēdzoties, katoļu Sv. Pētera un Pāvila baznīcā garīdznieki izteica vēlējumus Lieldienās un kopīgi deva Dieva svētību. 

Katoļu draudzes ļaudis bija parūpējušies par cienastu, kas bija pankūkas ar ievārījumu un tēju, lai visi varētu laimīgi atgriezties mājās un neviens ceļā nepagurtu.

Katedrāle.lv