Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Jaunmārupē plāno būvēt kultūras, sociālo un garīguma centru "Kairos"
31.05.2019 pl. 19:30
No 1. jūnija publiskai apspriešanai tiks nodots moderns un inovatīvs projekts Jaunmārupē, Mārupes novadā, ko attīsta jezuīti Latvijā sadarbībā ar Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūriju.

Jezuīti Latvijā sadarbībā ar Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūriju, izveidojot fondu ""Kairos" - kultūras un sociālais garīguma centrs" attīsta līdz šim nebijušu starpkonfesionālu centru, kas ietvers divas pamatfunkcijas – kultūras un sociālo, kā arī garīgi reliģisko.

Šāda veida centrs būs pirmais Latvijā. "Kairos" būs vieta, kas darbosies sabiedrības, jauniešu un ģimeņu labklājības un izaugsmes labā. Projekts paredz pulcēšanās, lūgšanu un sadraudzības vietu dažādu konfesiju pārstāvjiem un būs atvērts visiem, kas meklēs garīgās izaugsmes ceļu neatkarīgi no dzīvesvietas Latvijā.

Centra nosaukums ir simbolisks. “Kairos” grieķu valodā nozīmē “laiks” jeb “žēlastības laiks”, kad Transcendentais jeb dievišķais ienāk pasaulē.

Šis termins atspoguļo projekta ideju – īpašu telpu un vietu, kurā dievišķais ar cilvēcisko sastopas dažādās dimensijās. Pirmkārt, caur cilvēku savstarpējo sastapšanos – kopienu. Otrkārt, caur darbībām, kas vērstas uz cilvēku vajadzībām, uzlabojot un attīstot dzīves kvalitāti ar kultūras un sociālo piedāvājumu: koncerti, izstādes, sociālā atbalsta grupas jaunajām māmiņām, vientuļām mātēm, tēvu atbalsta grupas, alkohola vai azartspēļu atkarībām utt. Treškārt, caur garīgi reliģisko praksi, dievkalpojumiem – Misēm, retrītiem, svinot laulības, kristības, bēres un piedāvājot garīgo vadību, līdzgaitniecību, telpu meditācijai un garīgās sakopotības un atpūtas vietu. Ceturtkārt, radot ēku un telpu, kas kā sakrāls un mākslas objekts iekļautos Mārupes novadā, piedāvājot sakoptu, estētisku, drošu un atvērtu vidi.

Centra uzbūve veidota pēc latviešu lauku viensētas principa, kur vienā veselumā savienotas dažādas funkcionalitātes ēkas. Līdzīgi kā latviešiem viensēta ir vieta, kur uzglabāt savas bagātības, kopt ģimeni, audzināt bērnus, strādāt un atpūsties, arī kultūras un sociālais garīguma centrs “Kairos” kļūs par mājvietu un vērtību glabātāju, lai cilvēki smeltos savai ikdienas dzīvei atbalstu un stiprinājumu. Stilizētais viensētas modelis kalpos kā saikne starp latvisko un garīgo, saglabājot latviešu viensētas apzīmējumu  “svēta vieta”. Modernā dizainā veidotā ēka atspoguļos virzību uz nākotni un dinamisku attīstību.

Projektu izstrādāja arhitektu birojs SZK/ Z SIA: Uģis Zābers un Evija Vizule. Būvniecības ieceres prezentācija notiks 17. jūnijā plkst.18:30 Mārupes mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39.

"Kairos" - kultūras un sociālā garīguma centra jaunbūves būvniecības ieceres publiskā apspriešana notiks no 1. jūnija līdz 1. jūlijam. Atsauksmes var iesniegt Mārupes novada būvvaldē, Daugavas ielā 29; LV-2167. Centru paredzēts būvēt adresē: "Mēmeles", Ievu iela 8 Jaunmārupe, Mārupes novads.

Katedrāle.lv