Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Džims Kevizels izrāda dziļu cieņu Marijai
25.06.2019 pl. 12:41
Ar Jaunavai Marijai veltītiem dziļas cieņas vārdiem nesen pasaules uzmanību pievērsa aktieris Džims Kevizels (Jim Caviezel), kurš uzstājās ar uzrunu-liecību adorācijā “Pasaules lūgšanu dienā par mieru caur Visu tautu Māti” (World Day of Prayer for Peace through the Mother of All Peoples),

kas bija kā kampaņas noslēgums vispasaules deviņu mēnešu novennai par piektās mariāniskās dogmas izsludināšanu un kas notika Amsterdamā 1. jūnijā. Aktieris, uzrunājot klātesošos, veltīja dziļu cieņu un godbijību Vissvētajai Mātei, liecinot par ticības lomu viņa karjerā un teoloģijas, doktrīnas un Marijas lomu visu katoļu dzīvē.

Savas runas iesākumā Kevizels auditorijai deva nelielu ieskatu savās personīgajās attiecībās ar Mariju, kas aizsākušās īsi pirms viņa karjeru paverošās lomas filmā “Šaurā, sarkanā līnija” (1998). Viņš apraksta to vakaru, kurā viņš tika pie lomas - vakaru režisora Terensa Malika mājās, kad Džims kavēja tikšanos dēļ tā, ka negribēja pārtraukt Rožukroņa lūgšanu, sēžot savā mašīnā pie režisora namdurvīm. Rožukroņa krelles viņa rokās bija dārgs mantojums, kas bija piederējis viņa sievas vecmāmiņai, taču viņš juta pēkšņu, dziļu aicinājumu ņemt tās līdzi un atdot režisora sievai, kura bija nozaudējusi savas Rožukroņa krelles: tā bijusi Mātes Terēzes pasvētītā Rožukroņa pērlīšu virtene, un sieviete bija lūgusies visu dienu, kaut varētu kaut kādā veidā tikt pie jaunām. Kevizels, iekšēja aicinājuma vadīts, uzdāvināja savas Rožukroņa krelles, tādējādi liekot režisora sievai raudāt aiz aizkustinājuma un pateicības Marijai.

Kevizels norādīja, ka varbūt tieši Marijas aizbildniecības dēļ viņš ir ticis vadīts uz veiksmīgu aktiera karjeru.

Viņš turpināja, mazliet pastāstot par savu Edmonda Dantesa lomu filmā “Grāfs Monte Kristo”, un tad pieskārās milzīgajai fiziskajai slodzei, kura bija nepieciešama lomai filmā “Kristus ciešanas”. Šoreiz, runājot par šo filmu, viņš koncentrēja uzmanību uz Marijas perspektīvu:

“Kristus ciešanas” atklāj skaidru, nepārprotamu biblisku patiesību, proti, ka Marija, kā neviens cits, Jēzus Kristus ciešanās piedalījās kā Līdzatpestītāja (Co-redemptrix). Kā Māte Terēze reiz izsaukusies: “Protams, Marija ir Līdzatpestītāja. Viņa deva Jēzum savu miesu, un šīs miesas upurēšana ir tas, kas mūs izglābis.”

Kevizels uzskaitīja piemērus, kad Marija bija vairāk informēta un norūpējusies par Jēzus kā Pestītāja stāvokli, nekā jebkurš no apustuļiem. Kad viņa redz Kristu arestētu, viņa ir vienīgā, kura spēj apjaust, ka pasaules pestīšanas brīdis ir tuvu. Viņš tāpat vērš uzmanību uz Marijas lomu pret sātanu un viņas kā visas cilvēces garīgās mātes lomu.

Aktieris apgalvo, ka viņam ir stingra pārliecība par to, ka Marija ir “Līdzatpestītāja, visu žēlastību Vidutāja un visas cilvēces Aizstāve”. Viņa pazemīgā, klusinātā balss kļuva dedzīgāka, kad viņš paziņoja:

“Es ceru un lūdzos, lai pāvests pasludinātu šīs patiesības kā mariānisko dogmu, - lai ikviens dzīvais cilvēks zinātu, ka viņam ir garīgā Māte, kura mīl viņu un kura par viņu aizlūgs un iestāsies lūgšanā Jēzus, mūsu patiesā Glābēja, priekšā!”

Kevizels skaidroja, ka pasaulē, kur “sātana spēks ir acīmredzams”, mums ir jāpaļaujas uz Mariju - pretspēku, opozīciju sātanam. Viņš aicināja visus uzticēties Marijai, lai piepildītos Fatimas apsolījums, kur Viņa sacīja: “Beigās mana Bezvainīgā Sirds triumfēs... un pasaulē iestāsies miera laikmets.”

Runas beigās aktieris aicināja visus klātesošos “saukt uz Mariju, lūdzoties Rožukroni par mieru pasaulē! Pielūgsim Jēzu Kristu Euharistijā un Debesis atbildēs!”

Aleteia.org
Foto: Ekrānuzņēmums

2008. gadā pieci kardināli nosūtīja Benediktam XVI vēstuli ar lūgumu definēt piekto dogmu par Mariju. Viņi aicina pasludināt Mariju par „Visas cilvēces garīgo Māti, Jēzus līdzdalībnieci pestīšanas darbā, par visu žēlastību vidutāju līdzās Jēzum - vienīgajam Vidutājam, par cilvēces aizstāvi kopā ar Jēzu Kristu".