Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Draudze sakārto apbedījumus baznīcas kriptā
10.07.2019 pl. 10:45
Sestdien, 6. jūlijā, Vecpils Svētā Laurencija katoļu baznīcā vizītē bija ieradies Liepājas bīskaps Viktors Stulpins, lai kopā ar draudzi un klātesošajiem aizlūgtu par baznīcas kriptā pārapbedītajiem, starp kuriem arī mirušie priesteri.

“Kad kriptas sakopšanas darbi ir noslēgušies, varam par tiem, kuri šajā apkārtnē dzīvojuši, lūgušies un, iespējams, darījuši šajā draudzē daudz laba, palūgties, lai viņu mirušās miesas ar Dieva svētību var atdusēties, un lūgt viņus, kas nu ir Dieva klātbūtnē, aizlūgt par šo draudzi,” dievkalpojuma ievadā teica bīskaps. Svētās Mises laikā bīskaps piešķīra arī Iestiprināšanas sakramentu četriem draudzes locekļiem.

Par kriptu un apbedījumiem draudzes cilvēki runājuši jau sen, bet tajā nevarēja iekļūt. Dažādi pieejami avoti liecina, ka kripta, kas atrodas tieši zem altāra, tika aizmūrēta 1831. gadā. Laikā, kad pērnā gadsimta septiņdesmitajos gados Latvijā aktivizējās kapeņu un baznīcu izlaupīšanas, cieta arī Vecpils baznīcas kripta un apbedījumi. Doma, ka šī vieta jāsakārto, Vecpils pagasta novadpētniecības centra vadītājai Dzintrai Lācei bijusi jau kādu laiku. Dažu mēnešu laikā to izdarīja Vecpils draudzes prāvests Andris Vasiļevskis kopā ar palīgiem.

Pirmo reizi pēc daudzajiem gadiem atverot kriptu, pavērās drūma aina - zārki bija atlauzti un sasisti, mumificējušies ķermeņi bija izmētāti, līdzās saglabājušās apģērbu driskas un apavu fragmenti.

Pr. Andris, kurš Vecpils draudzē kalpo astoņus mēnešus saka, ka vēl nav izdevies uzzināt, kā sauca šeit apbedītos cilvēkus, tomēr apģērbu paliekas uz mirstīgajām atliekām liecina, ka trīs no tiem ir bijuši priesteri. Kopumā kriptā apbedīti vismaz septiņi cilvēki.

"Tā ir cieņas izrādīšana tiem cilvēkiem, kuri savu dzīvi veltījuši Vecpilij pirms daudziem gadiem," uzskata entuziasti, kuri piedalījās baznīcas kriptas sakopšanas darbos. Tagad mirstīgās atliekas ir saliktas jaunos zārkos. Atjaunošanas darbus uzraudzīja pārstāvji no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes.

Pēc Svētās Mises visi klātesošie pa nelielu grīdas lūku nokāpa kriptā, kur vienojās kopīgās lūgšanās par tur apbedītajiem.

Vecpils katoļu baznīca ir celta 1700. gadā un ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.