Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Kas kristietībā ir mistiķis?
22.07.2019 pl. 14:19
Daudzās garīgajās tradīcijās ir runa par "mistiķiem" vai "misticismu". Katoliskajā Baznīcā tam ir veltīta īpaša definīcija, un tajā ir aprakstīti daudz svētie, kuri pazīstami kā mistiķi.

Mistiķi ir tie cilvēki, kuriem ir unikāla, īpaša saikne ar Dievu, kura daudziem no mums nav izprotama.

Nav pārsteigums, ka vārds “misticisms” ir radniecisks vārdam “mistērija”. Būt mistiķim šajā kontekstā nozīmē būt automātiski ietītam noslēpumā, mistērijā, un grūti to visu ir aprakstīt un izskaidrot kādam, kas atrodas ārpus tā.

No otras puses, misticisms kristīgajā tradīcijā ir diezgan vienkāršs, un zināmā mērā tas ir katra kristieša dzīves galamērķis.

Katoļu enciklopēdijā skaidrots, ka “misticismā uzskata par beigām... cilvēka dvēseles tiešu savienošanos ar Dievu caur kontemplāciju un mīlestību, kā arī mēģina noteikt procesus un līdzekļus šī mērķa sasniegšanai. Šī kontemplācija, saskaņā ar misticismu, nav balstīta tikai analoģiskās zināšanās par Bezgalīgo, bet ir kā tieša, tūlītēja un nepastarpināta Bezgalīgā intuīcija”.

Mistiķis ir kāds, kurš alkst pēc vienotības ar Dievu un aktīvi veicina šo savienību. Dažkārt šī vienotība brīnumainā veidā izpaužas caur garīgām ekstāzēm vai vīzijām, redzējumiem, bet ne vienmēr tas tā notiek. Īsts mistiķis nemeklē šīs ekstraordinārās pieredzes, taču tās bieži notiek, jo viņu sirdis atrodas dziļā savienībā ar Dievu.

Mistiķi bieži ir noslēpumaini cilvēki, jo viņi dzīvo pa daļai šajā pasaulē, pa daļai jau nākošajā. Viņu vienotība ar Dievu ir tik cieša, ka viņiem nākas grūti palikt uz zemes, jo viņi arvien vairāk un vairāk alkst būt pilnīgā vienotībā ar savu vislielāko mīlestību.

Baznīca ir pilna ar mistiķiem, un zināmā mērā visi svētie varētu būt katrs savā veidā mistiķis. Katrs karsti vēlējās būt pilnīgi vienots ar Dievu un sekoja Viņa gribai, lai beigās sasniegtu to [vienotību]. Daži no pazīstamākajiem mistiķiem ir sv. Tēvs Pio, sv. Jānis no Krusta, sv.Terēze no Avilas un sv. Margarita Marija Alakoka.

Patiesībā mērķis nav kļūt par mistiķi, it kā tas būtu kāds iegūstams vai nopelnāms tituls, bet gan sasniegt dziļu un mīlestības pilnu vienību ar Dievu. Tas ir iemesls, kāpēc mums visiem vajadzētu būt mistiķiem savā īpašajā veidā, vadot mūsu dzīvi uz to galējo mērķi, kas būtu pilnībā īstenojams līdz mūsu dzīves beigām.

Aleteia.org/Tulk.: D.Bergmane