Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Bīskapam J. Cakulam 70. priesterības gadadiena
18.09.2019 pl. 19:33
18. septembrī Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzē tika svinēta emeritētā bīskapa Jāņa Cakula priesterības ordinācijas 70. gadadiena. Svinību Sv. Misē piedalījās Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis, Rīgas arhidiecēzes priesteri un draudzes ticīgie.

Sirmais bīskaps ir dzimis Rožupes pagasta (agrāk Rudzātu pagasts) “Bērziņos”, mācījies Rusiņu pamatskolā (1934—1936) un Rudzātu pamatskolā (1936—1941). Mācības turpinājis Aglonas ģimnāzijā (1941—1944). Pēc mācībām Jānim nācās iesaistīties II Pasaules kara darbībās. Karošana sanāca pavisam īslaicīga, jo viņš tika smagi ievainots. Kā atceras bīskaps, tad ārsts, kas viņu glāba, noteica, ka ievainotais labākajā gadījumā nodzīvos līdz gadiem piecdesmit. Dieva nodoma bija cits. Kā svinību Sv. Mises homīlijā minēja arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, atsaucoties uz pirmsevaņģēlija dziedājumu: “Tavi vārdi, Kungs, ir gars un dzīvība; Tev ir mūžīgās dzīves vārdi,” jauneklis Jānis, kurš jau kopš otrās klases domāja par priesterību, iestājies Rīgas garīgajā seminārā (1946—1949). 1949. gada 18. septembrī bīskaps Pēteris Strods viņu ordinēja par priesteri. Tūlīt pēc ordinācijas jaunais priesteris sāka kalpot Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzē. Pēckara draudzes baznīca bija ļoti sliktā stāvoklī un jaunā priestera izaicinājums bija sakārtot baznīcas ēku, un rūpēties par ticīgajiem pēckara gados. Daudzi priesteriskās kalpošanas gadi pavadīti šajā draudzē, kur viņš kļuva par garīgo tēvu daudziem ticīgajiem un arī priesteriem, kas nāca uz grēksūdzi pie priestera un vēlāk bīskapa Jāņa Cakula.

Priestera Jāņa Cakula dievbijība un uzticīgā kalpošana gūtajos padomju gados tika pamanīta un arī viņa kā kara invalīda status nāca par labu, lai tajos grūtajos laikos izvēlētos uzticēt viņam bīskapa amatu. 1982. gada 12. decembrī bīskaps Julijans Vaivods konsekrēja priesteri Jāni par koadjutorbīskapu - Tinistas titulārbīskaps. Tā iesākās klusa, bet atbildīga bīskapa kalpošana ar cienījamo un gudro bīskapu, vēlāk kardinālu Julijanu Vaivodu.

Kad 1990. gadā sirmais kardināls aizgāja mūžībā, bīskaps Jānis kļuva par Rīgas arhidiecēzes un Liepājas diecēzes Apustulisko administratoru. Šo atbildīgo amatu viņš pildīja līdz 1991. gada 1. jūnijam, kad par Rīgas arhibīskapu tika ordinēts Jānis Pujāts un tā paša gada 24. jūnija par Liepājas diecēzes bīskapu – Jānis Bulis.

1993. gadā bīskaps Jānis devās pelnītā atpūtā, bet visus šo gadus uzticīgi kalpoja Rīgas Sv. Marijas Magdalenas draudzē, uzklausot grēksūdzes un svinot Sv. Mises.

Lielu vērību savas kalpošanas gados bīskaps Jānis veltīja kūrijas dokumentu kārtošanai un Katoļu baznīcas Latvijā vēstures pētīšanai, vācot, apkopojot, sistematizējot un publicējot ziņas par katoļu priesteriem. Nozīmīgākie darbi:

“Latvijas Romas katoļu priesteri 1918—1995” (1996);

“Latvijas Romas katoļu draudzes” (1997);

“Katoļu Baznīcas loma Latvijas tautas vēsturē XIII—XIX gs.” (1999).

Par šo darbu bīskapam Jānim Cakulam ir piešķirts augstais Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora tituls.

Svētās Mises noslēgumā jubilāram tika pasniegta pāvesta Franciska svētība, kurā viņš novēl cienījamo bīskapu Jāni Dievamātes aizbildniecībai un izlūdzas viņam nepieciešamās žēlastības. Apsveikuma vārdus izteica arī klātesošie bīskapi, priesteri un ticīgie.