Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Kuldīgas sanktuārija pasludināšanas pirmā gadadiena
26.09.2019 pl. 11:13
Kuldīgas katoļu draudzes administrators, priesteris Vjačeslavs aicina 5. oktobrī kopīgi svinēt Kuldīgas sanktuārija "Vissvētākā Jaunava Marija-Dzīvības māte" pasludināšanas pirmo gadadienu.

Brāļi un māsas Kristū!

2018. gada 6. oktobrī Kuldīgā notika kaut kas ārkārtīgi reti sastopams mūsu Latvijas katoļu Baznīcā – notika Jēzus Bērniņa figūras kronēšana un ar V.E. Liepājas diecēzes gana – bīskapa Viktora dekrētu, Kuldīgas draudzes baznīca tika pasludināta par Kurzemes diecēzes svētvietu.

Kopš šīm svinībām jau pagājis gads. Uzaicinu visus Jaunavas Marijas – Dzīvības Mātes godinātājus pateikties Dievam par saņemtajām žēlastībām; pateikties arī Dieva Dzemdētājai par Viņas gādību un aizbildniecību par mums visiem, par mūsu ģimenēm, par tiem, kuri, nākot pie Viņas, saņem vajadzīgās žēlastības. “Dariet visu, ko Viņš jums pateiks” – sacīja Jaunava Marija kalpotājiem Galilejas Kānās, kad Jēzus, paklausot viņas lūgumam, pārveidoja ūdeni par vīnu. Ko Jēzus mums saka? “Esiet svēti kā jūsu Debesu Tēvs ir svēts” un “Nāciet pie Manis visi…”. Jaunava Marija māca mūs pildīt Dieva gribu, māca uzticēties Dievam un kopā ar Jēzu staigāt savas dzīves takas.

Pateicības svinīgā Svētā Mise notiks š.g. 5. oktobrī, mēneša pirmajā sestdienā, plkst. 11.00. Pirms tam, plkst. 10.30 kopīgi lūgsimies Rožukroņa lūgšanu, bet visu dievkalpojumu noslēgsim ar litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam.

Kuldīgas katoļu draudzes administrators,
priesteris Vjačeslavs Bogdanovs