Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Kuldīgas svētvietas gadadiena pulcina svētceļniekus
08.10.2019 pl. 15:48
Pagājušais gads mūsu valsts un Baznīcas vēsturē bija īpašs - tika svinēta Rīgas bīskapijas atjaunošanas un Latvijas valsts dibināšanas simtgade, apritēja 25. gadadiena kopš svētā pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes mūsu zemē, bet 24. septembrī mūsu zemi apmeklēja pāvests Francisks.

Vizītes laikā Rīgā pāvests pasvētīja kronīti Kuldīgas Dievmātei uz rokām esošā Bērna Jēzus figūras kronēšanai. Tā 6. oktobrī, daudziem ticīgajiem klātesot, Kuldīgas Svētās Trīsvienības un svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas Tadeja godam uzbūvētajā baznīcā, notika kaut kas neikdienišķs un neparasts - Bērniņa Jēzus figūras kronēšana ar pāvesta Franciska pasvētīto kroni un tika izsludināts Liepājas diecēzes gana – V.E. bīskapa Viktora izdotais dekrēts, ar kuru Kuldīgas katoļu baznīca tika pasludināta par Kurzemes diecēzes svētvietu jeb sanktuāriju “Vissvētākā Jaunava Marija – Dzīvības Māte”. Toreiz dievkalpojumu vadīja mūsu kaimiņu diecēzes bīskaps, V.E. Edvards Pavlovskis, klātesot Liepājas bīskapam V.E. Viktoram Stulpinam un daudziem priesteriem.

Ir pagājis gads kopš šim svinībām. Tāpat kā tas ir bijis pirms 2018. gada, tā arī visu šo gadu, daudzi svētceļnieki gan privāti, gan mazām vai lielām grupām, ir apmeklējuši Kuldīgu un lūguši Dievmātes, Dzīvības Mātes, aizbildniecību un palīdzību. Katru dienu pirms Svētās Mises kā parasti cilvēki lūdzas Rožukroni un dzied īpašu lūgšanu Kuldīgas Dievmātei: Sveicināta Žēlsirdības Māte, Dieva Māte un Žēlīgā Māte, Cerības Māte un Žēlastības Māte, Māte pilna svētās līksmības. Ak, Marija!

Ticīgie ļaudis nāk un tiešām tiek uzklausīti. Piemēram, kāds jauns pāris atnācis uz baznīcu un, nostājies pie Dievmātes altāra, klusiņām lūdzās. Izrādās, ka viņi ir topoši vecāki, nav katoļticīgie, bet ir dzirdējuši par Kuldīgas Dievmāti… Ir atnākuši, lai uzticētu Marijai savu bērniņu, jo ārsti ir konstatējuši kaut kādas problēmas. Pēc lūgšanas pagāja neilgs laiks un bērniņš piedzima bez jebkādām grūtībām. Šādu Dievmātes aizbildniecību ir piedzīvojušas vēl pāris ģimenes. Cilvēki nāk un lūdz no Dieva, Marijas aizbildniecību piesaucot, veselības dāvanu gan miesai, gan dvēselei. Pateicās par veiksmīgām operācijām, par atgriešanos pie Dieva. Jau ir arī pateicības redzamās zīmes – votas, kuras ar laiku tiks piestiprinātas pie altāra retabla.

Šī gada laikā Kuldīgu apmeklēja gan privāti, gan organizēti grupās svētceļnieki no mūsu pašu Kurzemes un citiem Latvijas reģioniem, gan no mūsu kaimiņu zemēm: Lietuvas un Krievijas, no Baltkrievijas un Polijas, Vācijas un Anglijas.

Šogad, 5. oktobrī, tāpat klātesot ticīgajiem un priesteriem no dažādām Latvijas pilsētām un draudzēm, Liepājas un Jelgavas diecēžu bīskapiem, tika svinēta svētvietas pirmā gadadiena, bet arī šīs svētnīcas priestera Vjačeslava Bogdanova priesterības 25. gadadiena un dzīves 50 dzimšanas diena. Pr. Vjačeslavas nāk no Latgales puses, bet priesterisko kalpošanu veica Rīgas arhidiecēzē un Kuldīgā nonāca pr. Mihailam Volohovam dodoties uz studijām. Ierodoties Kuldīgā, pr. Vjačeslavs izrādīja lielu interesi, lai Kuldīgas Dievmāte tiktu īpaši izcelta un arī Kurzemei būt sava svētvieta. Pateicoties Dieva apredzībai, bija atrasts kronītis, un tā dzima doma, ka vajadzētu kronēt Bērnu Jēzu, kurš ir Dievmātei uz rokām. Pašai Dievmātei jau ir kronis uz galvas, bet Karalienes Dēls vēl nebija kronēts.

Svinot šos svētkus, varējām no jauna piedzīvot to garīgo pacilātību, kas bija pirms gada, kad pulcējāmies Kuldīgas baznīcā, lai pagodinātu mūsu Karali Kristu un Viņa Māti – Karalieni - Dzīvības Māti.

Lūgsim arī turpmāk Kuldīgas Jaunavas aizbildniecību un steigsimies pie Viņas visās savās vajadzībās.