Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Pasaule mūs nepazīst, tādēļ ka tā nepazīst Viņu (1 Jņ 3, 1)
01.11.2019 pl. 12:40

Priesteris Arnis Maziļevskis

Priestera komentārs Visu svēto dienas svētkos (01.11.2019).
Mēs katrs arī nākam no pasaules un pakāpeniski iepazīstam Dievu, sevi un to, kas ir Svētais un kāds ir ceļš uz svētumu. Kad piedzimām, mēs to nezinājām. Savas dzīves laikā esam ļoti daudz atklājuši, uzzinājuši, iemācījušies, saņēmuši… Bet vēl vairāk mūs gaida.

Dievs grib mums atklāt svētuma ceļu – Dieva mīlestības pilnības ceļu, kuru mēs pagaidām pazīstam pavisam nedaudz. Tāpēc Jēzus saka: “Esiet kā bērni!” Bērni aug. Bērni izzina, mācās. Arī tev Dievs vēl ļoti daudz ko grib atklāt, ļoti daudz ko vēl dot un darīt attiecībā uz tevi. Neapstājies! Protams, varam priecāties un pateikties Dievam par jau sasniegto, bet – tāpat kā skolā – nemitīgi jāapgūst jaunais. Ir jāmeklē Dievs – ir jāiet svēttapšanas ceļš.
Caur tik daudziem, dažādiem, brīnišķīgiem svētajiem Dievs mums ir atklājis savu skaistumu un bagātību, kā arī ceļu, pa kuru Viņš grib mūs katru vest. Jau ir svētais Francisks, svētā Terēzīte no Bērna Jēzus, svētā māte Terēze, svētais Ignācijs no Lojolas… , bet vēl Dieva plānā ir svētais Jānis, Ilze, Inta, Andris, Agita… no Latvijas.

To var salīdzināt ar stafetes skrējienu – daļa komandas jau ir izskrējusi, daļa vēl tikai skries, bet pašlaik distancē (šeit, uz zemes) esam mēs. Un visa komanda ir par mums! Visi mūs atbalsta un dzīvo līdzi. Visi svētie. Tas nav viegls skrējiens, bet tādējādi mēs tiekam šķīstīti no lepnības, augst­prātības, egoisma… un iemantojam īpašu spēju būt līdzdalīgiem dievišķajā mīlestībā. Un, ja arī kaut kas līdz galam neizdosies, šķīstītavā tas tiks pabeigts. Debesīs ir tikai svētie.

Tu esi paredzēts Debesu dzīvei. Dievs tev ir devis arī visas iespējas kļūt svētam. Labā vēsts ir tajā, ka ar tavu svēttapšanu nodarbojas pats Dievs. Tāpēc Viņš nāca, tāpēc mira pie krusta, tāpēc augšāmcēlās, un tāpēc tika sūtīts Svētais Gars. Ja tavi mērķi nesaskan ar Dieva mērķiem, tad sanāk, ka tu esi gudrāks par Dievu? Labi, ka ir vēl laiks to mainīt. Ticība Dievam ir arī ticība Viņa plāniem. Vai tu tici Dievam? Izvēlies to tagad! No tevis Dievs gaida ticību, centību… tavu jā! To, ko tu vari izdarīt. Bet brīnumu – tavu pārvēršanu no egoista… par svēto – veiks pats Dievs. Viņš tevi nav radījis darbam, bērniem vai sev pašam…, bet gan svētlaimīgai dzīvei pilnīgā vienotībā ar Svēto Trīsvienību Dieva pilnīgajā mīlestībā, ko mēs saucam par Debesīm.
Tev nav jākļūst par otru Dievu – perfektu, visu varošu… Bet tev ir jāļaujas Dievam, Viņa vadībai, Viņa svētdarošajai žēlastībai. Šis ceļš var būt grūts, bet ļoti skaists. Un tajā ienākas ļoti labi augļi. Tieši tā arī cilvēks kļūst laimīgs. Nekas cits mūsu sirdi nespēj piepildīt.
Padomā – tu esi radīts svētumam! Tu esi ļoti īpašs un unikāls, un tev tas vēl ir jāatklāj.

Mieramtuvu.lv
Foto: Pixabay.com/Gerd Altmann