Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Priesteris - zemessargs
25.11.2019 pl. 19:53
2019. gada 22. novembrī Latvijas Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā Virsnieku speciālistu kursa beidzējiem - kadetiem bija izlaidums. Daudzi akadēmijas absolventi, pabeidzot studijas, saņēma virsnieka dienesta pakāpi - virsleitnants. Viņu vidū arī Liepājas diecēzes priesteris – Talsu, Rojas, Kandavas un Dundagas draudžu prāvests Arnis Sulejmanovs.

Realizējot Nacionālo Bruņoto spēku komandiera ģenerālleitnanta Leonīda Kalniņa nodomu, lai Zemessardzes vienībās – brigādēs un bataljonos būtu kalpojošs garīdznieks – kapelāns, arī priesteris Arnis Sulejmanovs uzsāka studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Virsnieku speciālistu pamatkursā.

Vispirms kareivja pamatapmācības kursu priesteris izgāja Zemessardzes bataljonā, kurā viņš jau līdz šim kalpo Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 46.bataljonā. Savukārt instruktora apmācības tika uzsāktas Cēsīs NBS Instruktoru skolā, kur priesterim kopā ar citu diecēžu priesteriem un citu specialitāšu pārstāvjiem (juristi, infotehnoloģijas speciālisti, psihologi, kapelāni u.c.) apguva pamatiemaņas militārajā dzīvē – fiziskajā sagatavotībā, reglamentos, militārajā likumdošanā, medicīnā, orientēšanās un daudzās citās nepieciešamajās zināšanās militārajā jomā. Īpaši jāuzsver, ka topošajiem virsniekiem bija jāizbauda karavīra ikdienas dzīve – gan šaušanas apmācībās, dzīve daudzu diennakšu garumā mežā un poligonā. Svarīgs bija komandas darbs, kad visi kadeti kopā, viens otru atbalstot, iziet cauri dažādiem pārbaudījumiem un grūtībām. Gan negulētās naktis, gan krosi un pārgājieni ar visu ekipējumu, gan aukstums un slapjums poligona apstākļos ir liels izaicinājums daudziem. Katrs tiek pārbaudīts – vai vari izdzīvot sarežģītos stresa apstākļos. Ja gribi būt karavīrs, tad tam visam ir jātiek pāri. Pārbaudījumos tiek vērtēti ne tikai katra kadeta līderība, individuālās iemaņas un spējas fiziskajā sagatavotībā un praktiskajās zināšanās, bet tieši spēja darboties komandā, saliedēt to pārbaudījumu un risku brīžos, kādas ir savstarpējās attiecības ikdienas sadzīvē karavīru rutīnas dzīvē. Priesteris to veiksmīgi prata.

Izturot visus fiziskos un intelektuālos pārbaudījumus Cēsīs, priesteris Arnis kopā vēl ar citu diecēžu priesteriem turpināja studijas Rīgā Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā. Esot akadēmijā, priesterim jau priekšā bija grūtāki izaicinājumi – dažādas sarežģītākas un specifiskākas militārās disciplīnas – lēmumu pieņemšana, pavēļu izstrāde, dažādu sarežģītu situāciju analīze, angļu valodas testi, citas ieskaites un gala eksāmeni. Arī šos pārbaudījumus priesteris veiksmīgi izturēja.

22. novembrī plkst. 14 svinīgos apstākļos Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā absolventiem tika piešķirta dienesta pakāpe – virsleitnants.

Kā kapelānam viņam jānodrošina zemessargu un profesionālā dienesta karavīru un viņu tuvinieku garīgā aprūpe. Kapelāna uzdevums ir specifiska kalpošana bruņotajos spēkos, kuras mērķis ir attīstīt reliģiskās, garīgās, morālās un ētiskās vērtības un īstenot garīgo aprūpi. Kapelāns ir persona, kura attiecīgās reliģiskās savienības (baznīcas) noteiktajā kārtībā ieguvusi teoloģisko izglītību un kuru amatam izvirzījusi reliģiskā savienība (baznīca).

Majors Raimonds Krasinskis,
LR Zemessardzes vecākais kapelāns