Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Mācīties no Marijas teikt savu 'jā' Dievam
09.12.2019 pl. 07:41

Priesteris Pēteris Skudra

Priestera komentārs Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkos (09.12.2019)

Nereti kopā ar Radio Marija Latvija klausītājiem, pārdomājot kādus Baznīcas svētkus, runājam par to, ka Baznīcai patīk svinēt. Baznīca mūs aicina priecāties un dāvā svētkus svinēšanai. Kā pierādījumu tam varam uzsvērt aicinājumu svētīt svēto dienu – ja šo pamudinājumu apzinīgi ievērojam, iegūstam 52 svētku/svētās dienas un vēl papildus visas Baznīcas svētku dienas, kurām ir svētdienas nozīme. Līdz ar to katoļiem gada laikā ir par desmit svētdienām vairāk nekā citiem cilvēkiem!

Šodien svinam vienu no “papildu svētdienām” – Marijas Bezvainīgās ieņemšanas dienu. Vēl viens interesants fakts, kas apstiprina to, ka Baznīcai patīk svinēt, ir tas, ka tad, ja šī svētku dienu iekrīt svētdienā, kas jau tāpat ir svētku diena, tad šie svētki tiek pārcelti uz nākamo dienu. Tā nu mēs šodien svinam svētkus, kas citus gadus tiek svinēti 8. decembrī. Iesaku padomāt, kā tu vari šo dienu padarīt īpašu sev un citiem, lai ietu vienā ritmā ar Baznīcu, kura šodien šos svētkus svin. Jā, lielākā daļa no mums atrodas sekulārā sabiedrībā, kurā neviens cits šos svētkus nesvin, – tev tāpat jāiet uz darbu, jāstrādā, bet varbūt tomēr vari kaut kā šo dienu padarīt īpašāku, piemēram, ar svinīgāku apģērbu, bagātīgāku mielastu mājiniekiem vai kādu gardumu, ar ko pacienāt kolēģus.

Dogma par Marijas bezvainīgo ieņemšanu un brīvību no iedzimtā grēka ir salīdzinoši jauna. Lielākā daļa no mums pazīstam Bernadetes Subirū stāstu. Marija, parādoties šai meitenei, atklāj sevi kā “Bezvainīgi ieņemto”. Marija ir saņēmusi īpašu žēlastību no Dieva būt brīvai no iedzimtā grēka – šī žēlastība viņai ļauj būt par svētu un tīru templi Dieva Dēlam Jēzum Kristum. Dogmas būtība slēpjas ticībā, ka Dieva Dēla nākšanai pasaulē nav iespējama nekāda cita vide kā vien tāda, kas ir pilnīgi bez grēka.

Svētajos Rakstos tiešu norādi uz šo atziņu mēs nevaram atrast, bet šīsdienas Evaņģēlija fragments mums norāda uz to, kā Marija sadarbojas ar sev doto žēlastību. Dievs mums katram dod žēlastību, bet tas nenozīmē, ka tas ir mūsu neizbēgams liktenis, kuram nespējam pretoties. Nē. Katram no mums Dievs dod brīvu izvēli Viņa žēlastībai atsaukties, ar to sadarboties vai to noraidīt. Šī izvēle ir mūsu katra rokās. Dievs mūs izraugās kaut kam īpašam, bet Viņš savu gribu neuzspiež. Viņš gaida brīvu, mīlestības pilnu atbildi, nevis bezierunu aklu paklausību, kurai nav alternatīvas.

Pirmajā lasījumā varam redzēt, kas notiek, kad cilvēks nesadarbojas ar sev dāvātajām žēlastībām. Ādams un Ieva dzīvoja perfektā pasaulē, perfektā harmonijā ar Dievu, dabu, paši ar sevi un tomēr sagrēkoja, jo nesadarbojās ar Dieva nolikto kārtību, nolēma darīt pēc sava prāta.

Otrais lasījums mums atklāj, ka mēs katrs esam Dieva gribēts un radīts ar īpašu misiju. Un šīs misijas izpildei mums ir dotas visas nepieciešamās dāvanas. Jautājums ir, vai mēs šai misijai un dāvanām sakām vai .

Evaņģēlijā dzirdam Marijas vārdu: “Lai man notiek pēc tava vārda!” Marija ne tikai ir apveltīta ar īpašu misiju – laist pasaulē tās Glābēju –, viņa arī atsaucas šai misijai. Pazemīgi, mīlestības pilna Marija saka savu slaveno Fiat.

Šī gada sākumā Baznīca svinēja Pasaules Jauniešu dienas, kuru moto bija Marijas vārdi eņģelim: “Lai man notiek pēc tava vārda.” Pāvests Francisks uzrunāja jauniešus, sakot: “Marijas nebija pasīva pieņemšana. Tā nebija tāda piekrišana, kas saka: “Ok, lai jau notiek, redzēs, kas būs.” Marija tādu nostāju nepazīst. Viņa bija tieša, viņa zināja, kas ir likts uz spēles, un teica . Tas bija , ko saka cilvēks, kurš ir gatavs, tāds, kurš nebaidās riskēt, ir gatavs likt uz spēles visu, kas viņam ir, bez jebkādas citas drošības.” Pāvests nebaidījās Mariju nosaukt par pasaules lielāko influenceri, kura nepaļāvās uz kādu apdrošināšanas polisi vai skaidri paredzamu nākotni. Viņa izteica savu jā ar paļāvību Dieva solījumiem.

Lasītāj, es tevi aicinu šodien svinēt svētkus. Svinot svētkus par godu žēlastībai, kas Marijai tika dāvāta, aicinu tevi arī mācīties no viņas teikt savu Dievam. Dievs tevi ir gribējis jau pirms pasaules radīšanas! Viņš tev ir uzticējis misiju, kuru neviens cits nevar izpildīt. Viņš tev dod arī visu nepieciešamo, lai tu ar šo misiju tiktu galā. Vai tu esi gatavs teikt ?

Kā tu atbildēsi Dieva aicinājumam?

Mieramtuvu.lv
Foto: Pixabay.com/Dimitris Vetsikas