Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Latviešu valodā iznācis apustuliskais pamudinājums "Christus vivit"
02.03.2020 pl. 14:21
Izdevniecība "Mieram Tuvu" ir laidusi klajā pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu „Christus vivit“ jeb „Kristus dzīvo“ latviešu valodā. „Kristus dzīvo“ ir pāvesta veltījums jauniešiem un visai Dieva tautai.

Pamudinājums radies, iedvesmojoties no jauniešiem veltītās bīskapu sinodes, kas notika Romā 2018. gadā. Dokumentā pāvests dalās pārdomās par jauniešiem, pievēršas jauniešiem svarīgiem jautājumiem, kas vienlaikus skar visu sabiedrību. Vēstījumā iekļauti arī priekšlikumi, kuri izskanēja minētajā sinodē.

“Būt jaunam – te runa vairāk ir par sirdsstāvokli, nevis cilvēka vecumu. Tāpēc arī tik sena institūcija kā Baznīca var atjaunoties un kļūt jauna dažādos savas garās vēstures posmos. Vistraģiskākajos tās brīžos Baznīca dzird aicinājumu atgriezties pie pirmās mīlestības būtības. Atceroties šo patiesību, Vatikāna II koncils apstiprināja to, ka “Baznīca, būdama bagāta ar savu ilgo pagātni, kas vienmēr tajā ir dzīva, un iedama uz cilvēcisko pilnību laikā, kā arī uz vēstures un dzīves galamērķi, ir īstā pasaules jaunība”. Tajā vienmēr var satikt Kristu, “jauniešu ceļabiedru un draugu,“ raksta Francisks apustuliskajā pamudinājumā.

Grāmatas atvēršana 22. februārī notika Rīgas Svētā Pētera baznīcā. "Christus vivit" var iegādāties draudžu grāmatu galdos un grāmatnīcās, kā arī saņemt pa pastu, pasūtot to Mieram Tuvu interneta veikalā.

LRKB IC