Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Kā saņemt grēku piedošanu, ja nav iespējams satikties ar priesteri?
20.03.2020 pl. 19:42
Piektdienas, 20. marta, rīta svētās Mises laikā pāvests lūdzās par veselības aprūpes darbiniekiem, kuri dara visu iespējamo, aprūpējot koronavīrusa slimniekus. Svētais tēvs lūdzās arī par valdībām. Homīlijā viņš aicināja visus atklāt Dievu kā labo Tēvu un skaidroja, kā saņemt no Dieva grēku piedošanu, kad nav iespējams satikt priesteri, lai pieietu pie grēksūdzes.

Komentējot pirmo lasījumu no pravieša Oseja grāmatas (sal. Os 14, 2-10), pāvests mudināja ticīgos vērsties pie Dieva nevis kā pie tiesneša, bet labā Tēva, kurš mūs mīl un vienmēr mums piedod. “Dievs ir tavs tētis”, viņš uzsvēra. “Atgriezies mājās, klausies, nāc!” “Atgriezies, Izraēl, pie Kunga, sava Dieva!” Līdzībā par pazudušo dēlu teikts, ka tēvs ieraudzīja savu dēlu jau no tālienes. Viņš ieraudzīja tāpēc, ka viņu gaidīja. “Atgriezies pie sava tēta, atgriezies pie sava Tēva. Viņš tevi gaida”, mudināja Francisks. Dievs mūs uzrunā ar lielu maigumu. Lielais gavēnis ir īpaši piemērots laiks tam, lai mēs ielūkotos sevī un atcerētos par savu Tēvu vai atgrieztos pie Viņa.

Mums varbūt ir kauns, jo esam darījuši daudz slikta, esam sastrādājuši visādas muļķības, taču Kungs mūs vienalga gaida. “Atgriezies, es tevi dziedināšu no tavas neuzticības, tevi bezgalīgi mīlēšu, tāpēc ka manas dusmas ir attālinājušās.” Pāvests vēlreiz atgādināja, ka maigais Dievs mūs gaida, ka viņš mūs dziedinās no daudziem jo daudziem dzīves ievainojumiem, no daudziem nedarbiem, ko esam pastrādājuši. Un tādi ir katram no mums.

Atgriezties pie Dieva nozīmē mesties tēva apskāvienos. Viņš ir spējīgs mūs pārveidot, izmainīt mūsu sirdi. Viņš tikai grib, lai mēs spertu pirmo soli – atgrieztos, lai mēs atgrieztos mājās.

Gavēnī vienmēr fokusējamies uz šo sirds atgriešanos, kas parasti redzami izpaužas caur iešanu pie grēksūdzes. Tas ir brīdis, kad ļaujamies, lai Dievs mūs attīra, padara mūs atkal baltus, šķīstī mūs un ietver savos apskāvienos.

Homīlijas turpinājumā Francisks, atsaucoties uz Katoliskās Baznīcas katehisma mācību (sal. 1451., 1452. n.), paskaidroja, kā varam saņemt no Dieva piedošanu par saviem grēkiem, kad nav iespējams nokļūt pie priestera. Viņš atzina, ka, tuvojoties Lieldienām, daudzi parasti iet pie grēksūdzes, lai atjaunotu draudzības saikni ar Dievu. Cilvēki vēlas atrast sirdsmieru, grib krist Debesu Tēva apskāvienos. Bet kā to izdarīt un kur satikt priesteri, ja nav iespējams iziet no mājām? Šajā sakarā pāvests ieteica rīkoties sekojoši:

“Tu dari tā, kā saka katehisms. Tur ir ļoti skaidri pateikts: ja neatrodi priesteri, pie kā izbiktēties, runā ar Dievu. Viņš ir tavs Tēvs. Atklāj Viņam patiesību, sakot: ‘Kungs, es izdarīju to, to un to… Piedod man!’ Un lūdz Viņam piedošanu no visas sirds, skaitot nožēlas aktu, un apsoli Viņam: ‘Pēc tam es izsūdzēšu grēkus, bet, lūdzu, piedod man tagad.’ Tādā veidā tu tūlīt atgriezīsies Dieva žēlastības stāvoklī.”

Svētais tēvs piebilda, ka, saskaņā ar katehisma mācību, pat ja tuvumā nav priestera, mēs varam tuvoties Dievam un saņemt no Viņa piedošanu. Un šis ir īstais brīdis, lai to darītu. Ja no visas sirds lūgsimies grēku nožēlas lūgšanu, tad mūsu dvēsele kļūs balta kā sniegs. “Būtu labi,” teica pāvests, “ja šodien mūsu ausīs skanētu šis ‘atgriezies’, ‘atgriezies pie sava tēta, atgriezies pie sava tēva’. Viņš tevi gaida un sarīkos tev svinības.”

Vaticannews.va
Foto: Unsplash.com/Josh Applegate