Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Atbalstīsim savu draudzi ar svētdienas kolekti, lai mums būtu, kur atgriezties!
21.03.2020 pl. 12:52
Šajā pārbaudījumu laikā mēs spēcīgi izjūtam, cik dārga mums katram ir draudze, kas ir kā otrā ģimene, kurā mēs kopīgi ejam savas dzīves garīgo svētceļojumu.

Pašlaik nav skaidrs, cik ilgs būs nošķirtības laiks. Mūsu draudzes prāvesti katrs pēc savām iespējām centīsies nodrošināt mūsu garīgo aprūpi un, izmantojot modernās tehnoloģijas, dos mums garīgo barību. Būsim solidāri un vienoti, atbalstot mūsu draudzi un tās ganus ar lūgšanām un svētdienas ziedojumu. Rūpēsimies par to, lai pēc šī nošķirtības laika, mums būtu vieta, kur atgriezties   
Ziedojumus aicinām ieskaitīt draudžu kontos vai ja draudzei nav sava konta, tad tās draudzes kontā, kuras prāvests apkalpo šo draudzi.

Latvijas Bīskapu konference

Rīgas Svētā Jēkaba Romas Katoļu draudze
Reģ. nr. 90000106696
AS SEB banka
LV84UNLA0002000701505

Rīgas Svētā Alberta Romas Katoļu Draudze
Reģ. Nr.: 90000083961
Luminor Bank
LV04RIKO0002013041712

vai

AS Swedbank
LV82HABA0551014809665 

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000099163
AS Swedbank
LV77HABA000140J051886

Aizkraukles Romas katoļu draudze
Reģ nr. 90000298475
AS Swedbank
LV05HABA0551041362861

Cēsu, Raunas un Taurenes Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000346845
AS Swedbanka
LV46HABA0551042077207

Gulbenes Vissvētākā Sakramenta Draudze
Reģ. nr. 90000083764
AS "Citadele banka"
LV49PARX0012759900001

Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja draudze
Reģ. nr. 90000302022
AS Swedbanka
LV77HABA0551042785816

Limbažu Romas Katoļu Draudze
Reģ. nr. 90000235516
AS "Citadele banka"
LV34PARX0020029380001

Pļaviņu Kunga debeskāpšanas draudze
Reģ. nr. 99500002220
AS Swedbanka
LV83HABA0551036163033

Salacgrīvas Romas Katoļu Draudze
Reģ. nr. 90000469938
AS "Citadele banka"
LV80PARX0012254340002

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģ. nr. 90000470778
AS SEB banka
LV41UNLA0050000010880

Slokas Romas katoļu draudze (un pārējās Jūrmalas draudzes)
Reģ. nr. 90000656329
AS SEB banka
LV31UNLA0010000701605 

Smiltenes Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000599581
AS "Citadele banka"
LV37PARX0012762080001 

Latvijas Starpdiecēžu augstākais Garīgais seminārs
Reģ. nr. 90000178745
AS SEB banka
LV03UNLA0002000701217