Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Sv. Mise pandēmijas laikā pēc īpaša formulāra
04.04.2020 pl. 16:12
Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija izdevusi dekrētu, kas ļauj svinēt Svēto Misi pandēmijas laikā pēc īpaša formulāra, kā arī dekrētu par īpašo nodomu, kas pievienojams Vispārējai lūgšanai Kunga Ciešanu dievkalpojuma laikā.

Šī Svētā Mise svinama, lūdzoties, lai izbeigtos pandēmija, un tā ir svinama pandēmijas laikā, izņemot Adventa laiku, Pelnu trešdienu, Lielā Gavēņa un Lieldienu laiku, Lieldienu oktāvas dienas un visu ticīgo mirušo piemiņas dienu.

Šis dekrēts ir kā atbilde uz daudziem lūgumiem, ko ir saņēmusi kongregācija.

Pievienojam dekrētu tekstus:

DEKRĒTS

par īpašo nodomu, kas pievienojams Vispārējai lūgšanai
Kunga Ciešanu dievkalpojuma laikā
tikai 2020. gadā

Kunga Ciešanu dievkalpojumam šī gada Lielajā Piektdienā ir īpaša nozīme briesmīgās pandēmijas dēļ, kas skar visu pasauli.

Dienā, kad tiek svinēta Jēzus Kristus pestījošo ciešanu un nāves uz krusta piemiņa, kurš kā nevainīgs Jērs ņēma uz sevis pasaules ciešanas un grēku, Baznīca izsaka lūgumus Dievam, Visvarenajam Tēvam, par visu cilvēci, jo īpaši par tiem, kuri cieš visvairāk, ticībā gaidot iepriecinājumu par sava Līgavaiņa augšāmcelšanos.

Tāpēc šī Kongregācija, pamatojoties uz pāvesta Franciska tai piešķirtajām tiesībām, kā arī izmantojot Romas misālē diecēzes bīskapam piešķirto iespēju īpaši nopietnas publiskas vajadzības gadījumā, ierosina pievienot Kunga Ciešanu dievkalpojuma Vispārējai lūgšanai nodomu, ar kuru ciešanu piemeklētie cilvēki vēršas pie Dieva Tēva un visi, neraugoties uz bēdām, var piedzīvot prieku par viņa žēlsirdību.

Dekrētam tiek pievienota norāde un lūgšanas teksts.
Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija, 2020.g. 30 martā.

Kardināls Roberts Sarah
Prefekts

Arhib. Arthur Roche
Sekretārs

DEKRĒTS

Par Svēto Misi pandēmijas laikā

Tev nebūs jābaidās no mēra, kas klīst tumsā (sal. Ps 90, 5-6). Šie psalmista vārdi aicina mūs ļoti paļauties uz Dieva uzticīgo mīlestību, kurš nekad neatstāj savu tautu pārbaudījuma laikā.

Šajās dienās, kad Covid-19 vīruss ir smagi skāris visu pasauli, šis Dikastērijs ir saņēmis daudzus lūgumus, lai varētu svinēt īpašu Misi, lūdzot no Dieva šīs pandēmijas izbeigšanos.

Tāpēc Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija, pamatojoties uz pāvesta Franciska tai piešķirtajām tiesībām, dod iespēju svinēt Svēto Misi pandēmijas laikā jebkurā dienā, izņemot Adventa, Gavēņa un Lieldienu laika svētdienas un svētku dienas, Lieldienu oktāvas dienas, Visu ticīgo mirušo piemiņas dienu, Pelnu trešdienu un Lielās nedēļas dienas (sal. Institutio generalis Missalis Romani, nr. 374) uz visu pandēmijas laiku.

Dekrētam tiek pievienots Sv. Mises formulārs.
Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija, 2020.g. 30 martā.

Kardināls Roberts Sarah
Prefekts

Arhib. Arthur Roche
Sekretārs

Katedrāle.lv
Foto: Unsplash.com/Josh Applegate