Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Aicinājums piedalīties visas Latvijas 24 stundu lūgšanā
07.04.2020 pl. 12:23
Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji aicina katru labas gribas cilvēku un visu Latvijas tautu piedalīties kopīgā 24 stundu lūgšanā no 9. aprīļa Zaļās ceturtdienas 15.00 līdz 10. aprīļa Lielās piektdienas pulksten 15.00.

Lūgšana notiks 24 stundas nepārtraukti. Katrs dalībnieks ir aicināts izvēlēties savu lūgšanas laiku un reģistrēt to Pieteikuma formā. Lūgums tajā norādīt savu izvēlēto lūgšanas laiku un novadu - Latgale, Vidzeme, Sēlija, Zemgale, Kurzeme vai galvaspilsēta Rīga. Paredzēta arī iespēja atzīmēt, ja lūgšana notiks ārpus Latvijas.

Katrs savās mājās uzticēsim Dievam kopīgās lūgšanās mūsu tautu un valsti Latviju, Eiropu un pasauli šajā pārbaudījumu laikā, kad citādos apstākļos, nekā gadiem ierasts izdzīvosim Kristus ciešanu laiku un prieku par Viņa augšāmcelšanos Lieldienu svētkos.

“Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēkaba vēstule 5:16)

Dieva vadību un svētību šajā laikā vēlēdami:

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags,
Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps – Metropolīts Zbigņevs Stankevičs,
Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs,
Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns,
Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Vilnis Latgalis,
Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas superintendents Edgars Šneiders,
Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas Ārpus Latvijas archibīskape Lauma Zušēvica.

pdf Katrs ir mīļi aicināts lietot lūgšanai sagatavotos tematiskos materiālus PDF formātā (805.45 KB).