Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Sākas "Laudato sì" veltīts gads
25.05.2020 pl. 11:44
24. maijā enciklikas "Laudato sì" parakstīšanas piektajā gadadienā, pāvests bija plānojis apmeklēt Ačeru, kas atrodas netālu no Neapoles.

Uzrunā pēc lūgšanas “Debesu Karaliene” viņš pastāstīja, ka tādā veidā gribēja stiprināt tā sauktās “Terra dei fuochi” jeb uguns zemes ļaužu ticību un atbalstīt viņu pūliņus cīņā ar vides piesārņošanas traģēdiju. Svētais tēvs paziņoja, ka turpmākais gads būs veltīts “mūsu kopējā nama” aizsardzībai.

Mafijas pārstāvjiem sadarbojoties ar korumpētajiem politiķiem, daudzus gadus tur notiek nelikumīga indīgo atkritumu utilizācija. Šādas darbības rezultātā reģionā ir augsts vides piesārņojums, kas veicina vēža slimību, īpaši jauniešiem.

Koronavīrusa izraisītās pandēmijas dēļ pāvesta pastorālā vizīte Itālijas dienvidu reģionā tika atcelta. “Mana vizīte tika atcelta,” teica Francisks. “Tomēr, gaidot, kad pie pirmās izdevības varēsim satikties, sūtu bīskapam, priesteriem, ģimenēm un visai diecēzes kopienai savus sveicienus un dodu savu svētību”.  Viņš apliecināja, ka noteikti turp dosies.

Pirms vairākiem mēnešiem publicētais paziņojums par Svētā tēva ierašanos Ačerā un paredzēto tikšanos ar mafijas upuriem, iedzīvotājos izraisīja priecīgu satraukumu. Šajā sakarā Ačeras diecēzes bīskaps Antonio Di Donna stāsta:

"Mēs bijām veikuši sagatavošanās darbus, iesaistot tajos vairākas Kampānijas reģiona diecēzes, kas atrodas starp Neapoli un Kazertu, un izveidojuši kontaktus ar bīskapiem no tiem Itālijas reģioniem, kuros notiek vides piesārņošana. Pēc veselības ministrijas datiem, valstī ir 57 veselībai bīstamas vietas, kas atrodas 80 diecēzēs. Šo diecēžu bīskapi bija gatavi ierasties pie mums, lai liecinātu, ka Terra dei fuochi – uguns zeme nav tikai viena konkrēta vieta, bet gan parādība, kas skar visu Itāliju," intervijā Vatikāna radio teica bīskaps Antonio Di Donna.

Ačeras diecēzes bīskaps skaidroja, ka viss ir saistīts ar toksisko atkritumu utilizāciju. "Kampānijas reģions jau gadiem ilgi ir lielākā izgāztuve valstī. Legālā atkritumu pārstrāde ir ļoti dārga, tāpēc tā tika uzticēta vietējai mafijai, kas, saglabājot labas attiecības ar politiķiem, sāka nodarboties ar atkritumu aprakšanu, kas tika vesti no Itālijas ziemeļdaļā esošajiem rūpniecības uzņēmumiem. Piesārņojumu palielina arī atkritumu dedzināšana, kas rada toksiskus dūmus. Izgāztuves iekšienē turpinās gruzdēšana. Tā ir ļoti nopietna problēma. Lai to atrisinātu, ir nepieciešams iedarbināt diezgan bīstamus mehānismus," saka bīskaps Antonio Di Donna.

Šodien atzīmējam enciklikas “Laudato sì” piekto gadadienu – pēc lūgšanas “Debesu Karaliene” sacīja pāvests, norādot, ka ar šo dokumentu viņš gribēja pievērst sabiedrības uzmanību “zemes un nabagu saucienam”. Atgādinām, ka, iezīmējot enciklikas publicēšanas piekto gadadienu, Francisks jau pirms kāda laika aicināja no 16. līdz 24. maijam svinēt šī dokumenta nedēļu un tādējādi reaģēt uz ekoloģisko krīzi pasaulē un tās izaicinājumiem.

Šajā sakarā jau pirms vairāk nekā diviem mēnešiem Francisks videovēstījumā vērsās pie visas pasaules ticīgajiem, mudinot tos uzdot sev jautājumu, kādu pasauli mēs vēlamies atstāt tiem, kas dzīvos pēc mums, un padomāt, kā nākotnē jutīsies šodienas bērni.

“Es vēlreiz atkārtoju savu steidzamo aicinājumu reaģēt uz ekoloģisko krīzi. Zemes izpostīšana un nabago apspiešana nevar turpināties ilgāk. Parūpēsimies par radību – mūsu labā un radošā Dieva Radītāja dāvanu. Svinēsim Laudato sì nedēļu kopā,” videovēstījumā sacīja pāvests.

Taču 24. maijā Francisks paziņoja, ka, noslēdzoties šai nedēļai, sāksies rūpēm par visu radīto speciāli veltīts gads. Tas būs enciklikas pārdomām veltīts gads, kas noslēgsies 2021. gada 24. maijā. “Es aicinu visus labas gribas cilvēkus pievienoties, lai parūpētos par mūsu kopējām mājām un mūsu vājākajiem brāļiem un māsām” aicināja pāvests. Noslēgumā viņš norādīja, ka speciāli “Laudato sì” izveidotajā interneta lapā tiks publicēta arī šim gadam veltītā lūgšana. Tas būs skaisti, ja to lūgsimies – viņš piebilda.

Lūgšana "Laudato sì" veltītajam gadam

Kā zinām, ar šo encikliku Svētais tēvs gribēja pievērst sabiedrības uzmanību “zemes un nabagu saucienam”. Enciklikas pārdomām veltītais gads noslēgsies 2021. gada 24. maijā. “Es aicinu visus labas gribas cilvēkus pievienoties, lai parūpētos par mūsu kopējām mājām un mūsu vājākajiem brāļiem un māsām” sacīja pāvests, mudinot visus lūgties arī šim gadam speciāli veltīto lūgšanu:

Mīlošais Dievs,

debesu, zemes un visa pastāvošā Radītāj.

Atver mūsu prātus un pieskaries mūsu sirdīm,

lai mēs varētu būt par radītā, kas ir Tava dāvana, daļu.

Šajos smagajos laikos esi kopā ar trūkumcietējiem,

īpaši – ar visnabadzīgākajiem un vistrauslākajiem.

Palīdzi mums izrādīt radošu solidaritāti,

lai tiktu galā ar šīs globālās pandēmijas sekām.

Dāvā mums drosmi pieņemt pārmaiņas,

kas būtu vērstas uz kopējo labumu.

Tagad vairāk nekā jebkad agrāk mēs visi varam justies

savstarpēji saistīti un cits no cita atkarīgi.

Palīdzi mums spēt sadzirdēt un atbildēt

zemes un nabagu saucienam.

Lai šī laika ciešanas kļūst

par brālīgākas un ilgtspējīgākas pasaules radīšanas sāpēm.

Marijas Palīdzētājas mīlošā skatiena pavadīti,

lūdzam Tevi caur Kristu, mūsu Kungu.

Amen.

Vaticannews.va
Foto: Pixabay.com/Ralf Vetterle