Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Kad kristieši sāka lūgties "Esi sveicināta, Marija..."?
03.08.2020 pl. 14:26

"Esi sveicināta, Marija..." jeb "Eņģeļu sveicinājums", iespējams, ir viena no zināmākajām lūgšanām, kas raksturīga tikai katolicismam. Tā atkārto vārdus, ko eņģelis Gabriels teica, sveicot Mariju Lūkas evaņģēlijā, un beidzas ar lūgumu, lai Marija lūdz Dievu par grēcinieku tagad un viņu nāves stundā. „Esi sveicināta” ir arī viena no centrālajām lūgšanām marioloģijā un viena no lūgšanām, kas tiek izmantota rožukronī.

Lūkas evaņģēlijā mēs atrodam divus galvenos pantus, kas veido bieži lietoto "Esi sveicināta, Marija..." lūgšanu.

Lūgšanas pirmā daļa ir atvasināta no Pasludināšanas, kad eņģelis Gabriēls sasveicinājās ar Mariju, sakot: "Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi!" (Lūkas 1:28)

Nākamā lūgšanas daļa ņemta no Apmeklēšanas, kad Elizabete, Svētā Gara piepildīta, sveica Mariju ar vārdiem: "Tu esi svētīta starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis!" (Lūkas 1:42)

Tomēr, lai arī lūgšana būtībā ir veidota no Svētajiem Rakstiem, kristieši šos abus pantus nesalika kopā līdz pat 11. gadsimtam. Katoļu enciklopēdija (The Catholic Encyclopedia) skaidro: “Faktiski ir ļoti maz vai gandrīz nav nekādu liecību par „Esi sveicināta...” kā pieņemtu garīgu formulu līdz aptuveni 1050. gadam. No visiem materiāliem var secināt, ka šīs lūgšanas pamatā bija panti un responsoriji, kas saistīti ar Jaunavas Marijas Mazo oficiju (pazīstams arī kā Dievmātes stundas un ir liturģiska veltīšanās Vissvētākajai Jaunavai Marijai) jeb Cursus, kas tajos laikos bija iecienītākā lūgšana monastiskajos ordeņos. Divi anglosakšu manuskripti Britu muzejā (British Museum), no kuriem viens varētu tikt datēts ap 1030. gadu, rāda, ka vārdi "Ave Maria" un "benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui" ir bijuši gandrīz katrā Cursus daļā, un, kaut arī mēs nevaram būt pārliecināti, ka šie panti sākumā tika apvienoti, lai izveidotu vienu lūgšanu, ir pārliecinoši pierādījumi, ka tas notika tikai nedaudz vēlāk."

Sākumā lūgšana bija pazīstama ar nosaukumu “Sveiciens Svētajai Jaunavai” un tā sastāvēja tikai no diviem pantiem, kas bija savienoti kopā. Tikai daudz vēlāk tika pievienota lūgšanas otrā, „lūgumu saturošā” daļa. Vairākus gadsimtus lūgšana vienkārši beidzās ar vārdiem: "...svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Āmen," bet dažreiz tajā tika iekļauti dažādi lūgumi, kas tika pievienoti pēc tam.

Oficiālā "Ave Maria" lūgšana tika pabeigta tikai pēc Trentas koncila (1545-1563) Katehisma publicēšanas, un lūgšana pēc tam tika iekļauta 1568. gada Romas breviārā. Trentas Katehismā lūgšana joprojām saukta par "Eņģeļa sveicinājums".

Kad mēs lūdzam lūgšanu: “Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi; tu esi svētīta starp sievietēm,” mēs izsakām Dievam vislielāko pagodinājumu un sniedzam Viņam vislielāko pateicību, jo Viņš ir apdāvinājis Vissvētāko Jaunavu ar visām savām debesu dāvanām; un arī pašai Jaunavai par šo viņas īpašo svētlaimi mēs izsakām savu cieņas pilno un dedzīgo sveicinājumu.

“Šai pateicības formai Dieva Baznīca ir gudri pievienojusi lūgšanas un palīdzības lūgumus Vissvētākai Dieva Mātei, ar kuru palīdzību mēs dievbijīgi un pazemīgi steidzamies viņas aizbildniecībā, lai viņa ar savu aizlūgumu varētu samierināt Dievu ar mums, grēciniekiem un iegūt mums tās svētības, kuras mums šajā dzīvē ir vajadzīgas, lai iemantotu mūžīgo dzīvi. Izdzītie Ievas bērni, kas mīt šajā asaru ielejā, vai mums nevajadzētu no sirds lūgt Žēlsirdības māti, ticīgo aizstāvi, lai lūgtu par mums? Vai mums nevajadzētu nopietni lūgt viņas palīdzību un atbalstu?”

Šī lūgšana pauž katoļu mīlestību uz Vissvētāko Jaunavu Mariju, izmantojot vārdus no Svētajiem Rakstiem, un pēc tam lūdz viņas palīdzību “mūsu vajadzību stundā”. Tā ir populāra, plaši izplatīta lūgšana, kuras pirmsākumi meklējami vismaz tūkstoš gadu senā pagātnē.

Lūgšana ''Esi sveicināta, Marija":
Esi sveicināta, Marija,
žēlastības pilnā,
Kungs ir ar Tevi;
Tu esi svētīta starp sievietēm,
un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte,
lūdz par mums,
grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Āmen.

Sagatavots pēc Aleteia.org materiāliem