Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Svētku dievkalpojumi Liepājas diecēzes draudzēs (papildināts 20.12)
17.12.2020 pl. 15:47
Ņemot vērā mainīgo epidemioloģisko situāciju valstī, dievkalpojumu laiki vēl var mainīties, tādēļ, tuvojoties svētku laikam, lūdzam interesēties par dievkalpojumiem draudzēs vai sekojiet jaunumiem portālā.

24. decembris – Ziemsvētku vigīlija
25. decembris – Kristus dzimšanas svētki
26. decembris – Otrie Ziemsvētki, sv. Stefana svētki
27. decembris – Sv. apustuļa un evaņģēlista Jāņa svētki (tiek svētīts vīns un sulas)
28. decembris – Sv. Nevainīgo Bērniņu mocekļu svētki
30. decembris – Sv. Ģimenes svētki
31. decembris – Vecā gada noslēgums
2021.g. 1. janvāris – Jaunais gads – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētki
2021.g. 6. janvāris - Kunga parādīšanās svētki, Triju Ķēniņu jeb Zvaigznes diena

Zem draudžu dievkalpojumiem norādīti konta numuri, kurus var izmantot ziedojumiem, ja nav iespējams to veikt klātienē.

 Katedrālē līdz 24. decembrim (ieskaitot) ir iespēja pieiet pie grēksūdzes un saņemt sv. Komūniju darbdienās no plkst. 12.00 - 13.00 un 17.00 - 18.00. Šī iespēja īpaši jāizmanto tiem, kuri baidoties no inficēšanās nevar piedalīties Sv. Misē.

Svētku dievkalpojumiem katedrālē būs iespēja piedalīties ierobežotam skaitam ticīgo. Dalībai 24. un 25. decembra dievkalpojumos ir iepriekš jāpiesakās. To var izdarīt baznīcā pie dežurantes, vai pa tālr. 28824117.

Aicinām pieteikt arī tos, kuri paši nevar atnākt uz baznīcu, lai priesteris apmeklētu viņus mājās (tiks ievēroti visi drošības pasākumi).

! Informācija papildināta ar Sv. Mises laikiem 24. decembrī Sv. Jāzepa katedrālē, Saldus un Ventspils baznīcās.

Liepājas sv. Jāzepa katedrāle
Rakstvežu iela 13

24. decembris - Adventa Sv. Mise 8.00

Ziemsvētku vigīlija

16.00 Sv. Mise, Betlēmes iesvētīšana 
18.00 Sv. Mise
20.00 Sv. Mise

25. decembris - Sv. Mise: 9.00, 11.00, 13.00, 16.00

26. decembris - Sv. Mise: 9.00, 11.00, 16.00

27. decembris - Sv. Mise: 9.00, 11.00, 13.00, 16.00

28. decembris - Sv. Mise: 8.00, 18.00

31. decembris - Sv. Mise: 9.00, 11.00, 16.00

2021. g. 1. janvāris - Sv. Mise: 9.00, 11.00, 16.00

2021. g. 6. janvāris - Sv. Mise: 8.00, 11.00, 18.00

Dievkalpojumu tiešraides: Youtube.com/katedrale lv

Reģ. Nr. 90000250182
LV04HABA000140J051648

Liepājas Sv. Dominika baznīca
Jelgavas iela 17

24. decembris - vigīlijas Sv. Mise 18.30

25. decembris - Sv. Mise (krievu val.) 10.00; Sv. Mise (latviešu val.) 12.00

26. decembris - Sv. Mise 12.00

Reģ. Nr. 90001852203
LV19HABA0551010549686

Liepājas Māras baznīca
Koku iela 7

24. decembris - vigīlijas Sv. Mise 18.00

25. decembris - Sv. Mise 9.00

2021.g. 1. janvāris - Sv. Mise 9.00

2021.g. 6. janvāris - Sv. Mise 9.00

Reģ. Nr. 99500003743
LV38HABA0551009087845

Aizputes sv. Ignācija no Lojolas baznīca
 Aizpute, Kuldīgas iela 3

24. decembris - vigīlijas Sv. Mise 19.00

25. decembris - Sv. Mise 10.00 

31. decembris - Sv. Mise 18.00

2021.g. 1. un 6. janvāris - Sv. Mise 9.00

Reģ. Nr. 90000358524
LV56HABA0551002961777

Alsungas Sv. Miķeļa baznīca
Alsunga, Skolas iela 1

24. decembris - Ziemsvētku vigīlijas Sv. Mise 18.00

25. decembris - Sv. Mise: 12.00

Reģ. Nr. 90000158679
LV35HABA055101969229

Bārtas Kristus Augšāmcelšanās baznīca

25. decembris - Sv. Mise 12.00

Ziedojumu var ieskaitīt Grobiņas draudzes kontā ar norādi “Ziedojums Bārtas draudzei”  

Dundagas draudze

25. decembris - Sv. Mise: 13.00

Ziedojumu var ieskaitīt Talsu draudzes kontā ar norādi “Ziedojums Dundagas draudzei”

Ezeres Kristus Karaļa draudze

24. decembris - Sv. Mise: 15.00

Reģ. Nr. 90002711095
LV08HABA0551032995878

Grobiņas Sv. Brigitas baznīca
Grobiņa, Celtnieku iela 33

24. decembris - Sv. Mise 17.00

Reģ. Nr. 90000634124
LV21HABA0551006289701

Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja baznīca

24. decembris - Sv. Mise 15.00

Reģ. Nr. 90002599622
LV66HABA0551042835096

Jūrkalnes Sv. Jāzepa baznīca

25. decembris - Sv. Mise 12.00

Reģ. Nr. 90001829245
LV04HABA0551047873228

Kalnu Sv. Agates draudze

25. decembris - Sv. Mise 15.00

Ziedojumus var ieskaitīt Saldus draudzes kontā ar norādi “Ziedojums Kalnu draudzei”

Kandavas Gvadelupes Dievmātes baznīca
Kandava, Liepu iela 2

24. decembris - Vigīlijas Sv. Mise 15.00

25. decembris - Sv. Mise 15.00

Reģ. Nr. 99500001070
LV80UNLA0050001051764

Kuldīgas Sv. Trīsvienības baznīca
Tirgus iela 2 , Kuldīga

24. decembris - Vigīlijas Sv. Mise 18.00

25. decembris - Sv. Mise 11.00

26. decembris - Sv. Mise 9.00

31. decembris - Sv. Mise 18.00

2021. gada 1. janvāris - Sv. Mise 11.00

Dievkalpojumu tiešraides: Youtube.com/Kuldīgas Dievmātes sanktuārijs

Reģ. Nr. 90000089288
LV13HABA0551010700920

Kolkas Dievmātes Jūras Zvaigznes baznīca

25. decembris - Sv. Mise 15.00

2021.g. 1. janvāris - Sv. Mise 15.00

Ziedojumu var ieskaitīt Ventspils draudzes kontā ar norādi “Ziedojums Kolkas draudzei”

Lēnu Sv. Trīsvienības baznīca

25. decembris - Sv. Mise 15.00

Reģ. Nr. 99500003368
LV17HABA0551009641511

Lutriņu Svētā Gara draudze

25. decembris - Sv. Mise 17.00

Ziedojumu var ieskaitīt Saldus draudzes kontā ar norādi “Ziedojums Lutriņu draudzei”

Pāvilostas Svētā Gara baznīca 

24. decembris - Sv. Mise 17.00

Reģ. Nr. 90000599280
LV33HABA0551045916022

Rojas Sv. apustuļa Andreja draudze

24. decembris - 17.00 vigīlijas Sv. Mise

Reģ. Nr. 99500003635
LV96HABA0551032497460

Saldus Sv.apustuļu Pētera un Pāvila baznīca
J.Rozentāla iela 16

24. decembris - Sv. Mise 18.00, 21.00

25. decembris - Sv. Mise 11.00

26. decembris - Sv. Mise 18.00

27. decembris - Sv. Mise 11.00 (laulību solījumu atjaunošana)

28., 29. decembris - Sv. Mise 18.00

30. decembris - Sv. Mise 8.00

31. decembris - Sv. Mise 18.00

2021.g. 1. janvāris - Sv. Mise 11.00

2021.g. 6. janvāris - Sv. Mise 11.00, 18.00

Dievkalpojumu tiešraides: Facebook/Saldus sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze ; Youtube.com/Saldus katoļu draudze

Reģ. Nr. 90000692705
LV19Haba0551009380254

Silaiņu Sv. Jāzepa draudze

25. un 27. decembrī - Sv. Mise 14.00

Ziedojumu var ieskaitīt Saldus draudzes kontā ar norādi “Ziedojums Silaiņu draudzei”

Talsu Vissv. Jaunavas Marijas baznīca
Ruģēna iela 6

24. decembris - vigīlijas Sv. Mise 19.00

25. decembris - Sv. Mise 10.00, 12.00

2021. g. 1. janvāris - Sv. Mise 11.00

Reģ. Nr. 90000158999
LV24HABA0551017622933

Ugāles Sv. Monikas Romas katoļu draudze

25. decembris - Sv. Mise 15.00

Ziedojumu var ieskaitīt Ventspils draudzes kontā ar norādi “Ziedojums Ugāles draudzei”

Vaiņodes Sv. Krusta baznīca

24. decembris - Sv. Mise 19.00

Reģ. Nr. 90000365653
LV65HABA0551040686661

Vecpils sv. Laurencija bznīca 

24. decembris - Sv. Mise 14.00

Reģ. Nr. 90000347605
LV33HABA0551012745514

Ventspils Sv. Krusta baznīca
Ventspils, Jūras iela 32/34

24. decembris - Vigīlijas Sv. Mise 18.00, Pusnakts Mise 22.00

25. decembris - Sv. Mise 9.00 (poļu val.), 11.00

26. decembris - Sv. Mise 9.00 (poļu val.), 11.00

27. decembris - Sv. Mise 9.00 (poļu val.), 11.00

28. decembris - Sv. Mise 8.00

30. decembris - Sv. Mise 18.00 (poļu val.)

31. decembris - Sv. Mise 18.00

2021.g. 1. janvāris - Sv. Mise 9.00 (poļu val.), 11.00

6. janvāris - Sv. Mise 9.00 (poļu val.), 11.00, 18.00

Tiešraides no 13.12.2020.: Facebook/Ventspils sv. Krusta Romas katoļu draudze; www.youtube.com/channel/UCviaSUTZnClQx4Ey1xlREGA

Reģ. Nr. 9000731951
LV79HABA000140J063393

Foto: Betlēmīte Aizputes katoļu draudzē 2019.g.