Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Atkāpies Minskas-Mogiļevas arhibīskaps Tadeušs Kondrusevičs (papildināts)
05.01.2021 pl. 15:56
Vatikāna preses dienests izdeva paziņojumu par Minskas-Mogiļevas arhibīskapa-metropolīta Tadeuša Kondruseviča atkāpšanos no sava amata pienākumu pildīšanas, sasniedzot 75 gadu vecumu.

Pāvests pieņēma viņa atlūgumu saskaņā ar Kanonisko tiesību kodeksa 401. kanona 1. paragrāfu, tas ir, vecuma ierobežojuma dēļ – norādīts Svētā Krēsla izdotajā paziņojumā. Vienlaikus Francisks nominēja Pinskas diecēzes palīgbīskapu Kazimežu Veļikoseļecu OP (attēlā pa kreisi) par minētās arhidiecēzes apustulisko administratoru “sede vacante”. 

Arhibīskaps Tadeušs Kondrusevičs tieši šodien svin savu 75 dzimšanas dienu. Viņš ir dzimis 1946. gada 3. janvārī. Iesvētīts par priesteri 1981. gadā Kauņas diecēzei. 1989. gadā viņš tika konsekrēts par bīskapu un nominēts par Minskas diecēzes apustulisko administratoru. 

Tādā veidā Tadeušs Kondrusevičs kļuva par bīskapa Boļeslava Sloskāna pirmo pēcteci. Šis Padomju režīma upuris un ticības moceklis, godināmais bīskaps Sloskāns, nomira trimdā Beļģijā 1981. gadā. Kopš viņa nāves, līdz 1989. gadam, Minskas diecēzei vairs nebija apustuliskā administratora. Viņa vietā stājās jaunais enerģiskais bīskaps Kondrusevičs. 

1991. gadā svētais Jānis Pāvils II bīskapu Kondruseviču nominēja par Maskavas apustulisko administratoru, uzticot viņam katoļu dievnamu atjaunošanu visā Krievijas Eiropas daļā. 2002. gadā viņš kļuva par Maskavas arhibīskapu, bet 2007. gadā Benedikts XVI lika viņam atgriezties Minskā, nominējot viņu jau par Minskas-Mogiļevas arhibīskapu-metropolītu. 

Pēc 2020. gada vasarā Baltkrievijā notikušajām prezidenta vēlēšanām un tautas manifestācijām, arhibīskapam Tadeušam Kondrusevičam, kurš bija izbraucis uz Poliju, pēkšņi tika liegts atgriezties Baltkrievijā. Viņš saņēma atļauju iebraukt valstī tikai šī gada decembrī, par ko 22. decembrī paziņoja apustuliskais nuncijs Baltkrievijā Ante Jozics. Tādējādi arhibīskaps Kondrusevičs varēja atgriezties savā diecēzē un kopā ar ticīgajiem svinēt Kristus dzimšanas svētkus.

Papildināts.
Bīskapa Kazimieža Veļikoseļeca OP dzīves gaitas saistās arī ar Latviju. Bīskaps ir studējis Rīgas garīgajā seminārā, kurā viņam ar grūtībām, pēc vairāku gadu mēģinājumiem komunistiskā valdība tomēr atļāva iestāties.

Garīgo semināru bīskaps absolvēja 1984. gadā un Rīgas sv. Jēkaba katedrālē kardināls Julijans Vaivods viņu iesvētīja par priesteri. Studiju laikā Garīgajā seminārā bīskaps slepenībā no laicīgās varas iestājās Dominikāņu ordenī, kas Padomju Savienībā, tāpat kā visi citi Katoliskās Baznīcas ordeņi un kongregācijas, pastāvēja tikai pagrīdē.

Bīskaps Kazimiežs ir dzimis 1945. gada 5. maijā. Tāpēc viņš 2020. gada maijā saskaņā ar Baznīcas Kanosisko tiesību normām, sasniedzot 75 gadu vecumu, iesniedza pāvestam Franciskam atlūguma rakstu par atkāpšanos no sava amata pienākumu pildīšanas vecuma dēļ. Francisks tomēr bīskapu neatbrīvoja no Pinskas diecēzes palīgbīskapa amata. Un tā bīskaps Kazimiežs Veļikoseļecs, saglabādams līdzšinējo amatu ir kļuvis arī par Minskas-Mogiļevas diecēzes administratoru.

Vaticannews.va
Foto: Vatican Media