Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Latvijā
Pasaulē

Mūža svētsolījumus mariāņu kongregācijā salicis Romāns Vaikulis

8. septembra vakarā Svētās Mises laikā Daugavpils Jēzus Sirds baznīcā mūža svētsolījumus salika mariāņu brālis Romāns Vaikulis MIC.

Piecas māsas divu gadu laikā iestājušās vienā konsekrētās dzīves kopienā

Stāsts par piecām bioloģiskajām māsām, kuras kļuvušas par klostermāsām divu gadu laikā, ir piesaistījis uzmanību Spānijā, viņu dzimtajā zemē. Ģimenē kopā ir 7 pieauguši bērni - sešas māsas un viens brālis.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

"Caritas" septembrī izglītos jautājumos, kas saistīti ar bērniem ar īpašām vajadzībām

Labdarības organizācija „Caritas Latvija“ septembri ir izsuldinājusi par sabiedrības izglītības mēnesi, kura laikā konferencēs klātienē un tiešsaistē plāno stāstīt par bērniem ar īpašām vajadzībām un problēmām, ar kurām saskaras gan bērni, gan viņu ģimenes.

Nepilngadīgo aizsardzība: pāvests mudina pieņemt konkrētus mērus

Svētdien, 19. septembrī, Varšavā sākās Bīskapu konferenču priekšsēdētāju un konsekrētās dzīves institūtu vadītāju sanāksme par nepilngadīgo aizsardzību Baznīcā. Tā ilgs līdz 22. septembrim. Šajā sakarā pāvests sanāksmes dalībniekiem ir adresējis video vēstījumu.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Kurzemē
Vatikānā

Mūža solījumus kopienā "Chemin Neuf" salikusi Arnita Buldure

20. augustā Dombes abatijā, Francijā konsekrētās dzīves solījumus kopienā „Chemin Neuf“ salika latviete Arnita Buldure, kura no 2020. gada pēc 9 gadu ilgas prombūtnes Francijā ir pārcēlusies uz dzīvi kopienas “Chemin Neuf” Liepājas māju Karostā.

Izprast mūsdienu izaicinājumus Krusta gudrības gaismā!

Pāvests ar vēstījuma starpniecību vēršas pie Jēzus Kristus ciešanu kongregācijas, jeb pasionistu starptautiskā teoloģiskā kongresa dalībniekiem, kuri kopš 21. septembra ir pulcējušies Pontifikālajā Laterāna universitātē, lai dalītos pārdomās par tematu “Krusta gudrība daudzveidīgā pasaulē”.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Arī šogad notiks svētceļojums kājām uz Kuldīgas sanktuāriju

2020. gadā pirmo reizi diecēzes vēsturē notika svētceļojums kājām no Liepājas uz Kuldīgas Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dzīvības Mātes svētvietu. Arī šogad svētceļnieki 10. augustā uzsāks ceļu no Svētā Jāzepa katedrāles, lai mērotu 120 kilometrus kājām līdz Kuldīgai.

Cilvēka lielums ir atkarīgs no kalpošanas

Ejot uz Jeruzalemi, mācekļi strīdējās par to, kurš no viņiem ir vislielākais. Tad Jēzus vērsās pie viņiem ar spēcīgu frāzi “Ja kāds grib būt pirmais, lai ir pēdējais un visu kalps” (Mk 9,30-37).

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Jaunākais no citām sadaļām

Svētie – mūsu ceļabiedri. Sv. Jānis no Avilas, priesteris un Baznīcas mācītājs

2012. ga­dā pā­vests Be­ne­dikts XVI Baznīcas mācītāja go­dā iecēla priesteri Jā­ni no Avi­las, ku­ru dro­ši var saukt arī par tau­tas mi­si­onā­ru. Viņš ir viens no pēdējiem, kas iecelts šajā augstajā godā.

Lasīt tālāk

Grēksūdzes sakramenta svētība

Iedomāsimies nabaga Kainu. Pēc padarītā grēka viņš nekur neatrod mieru. Tāds nemiers ir vajājis daudzus grēciniekus. Pēc padarītā grēka viņi nekur neatrod mieru. Lūgsim Svētā Gara gaismu, lai mēs spētu pazīt, kāda labdarība ir grēku piedošana.

Lasīt tālāk

Svarīgākais tēva uzdevums

Mūsdienās vairums vīriešu ir nodarbināti ar milzum daudz, viņuprāt, svarīgām lietām, bet bieži aizmirst, ka viņu galvenais dzīves uzdevums ir būt mīlošiem un atbildīgiem vīriem un tēviem. Par šo problēmu grāmatas „Ir vērts būt tēvam” priekšvārdā runā tās autors Jaceks Puļikovskis, vīrs un triju bērnu tēvs: „Vīra un tēva loma – tā ir manas dzīves vissvarīgākā karjera.

Lasīt tālāk