Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Latvijas Starpdiecēžu Augstākā Garīgā semināra rektora vēstule
29.07.2021 pl. 09:04

Ļ. cien. Latvijas bīskapi un priesteri! Dārgā ticīgā tauta!
Parastā liturģiskā laika 18. svētdienas (1. augusts) Dieva Vārds mums stāsta par to, cik ļoti cilvēki bija pārņemti ar Jēzus personu. Meklējot Viņu, cilvēki bija gatavi doties uz ezera otru krastu. Cilvēki ļoti vēlējas būt kopā ar Kungu un klausīties Viņa vārdos. Tomēr Vārds ietver sevī fundamentāli svarīgu jautājumu – kāpēc cilvēki meklēja Kungu?

Kādi bija iemesli tik lielai interesei par Kungu? Pats Kristus mums sniedz atbildi uz šo jautājumu un izskaidro, ka Viņu meklēja tādēļ, ka Viņš pavairoja maizi un deva viņiem ēst, remdējot viņu izsalkumu.

Tieši darbības vārds “meklēt” ir svarīgs. Evaņģēlijā šim darbības vārdam ir īpaša nozīme. Jēzu meklēja jau no pašas bērnības. Tikko piedzimušo Jēzu meklēja gani, lai paši pirmie viņu pielūgtu. Nedaudz vēlāk, Viņu meklēja Austrumu gudrie, lai atdotu Viņam godu. Pēc vairākiem gadiem Jāzeps un Marija meklēja Jēzu Jeruzalemē un Viņu atrada Svētnīcā. Pēc Jēzus nāves Marija Magdalēna meklēja Jēzu un atrada Viņu dzīvu.

Dieva meklēšana ir ierakstīta cilvēka dabā, kas ir saistīts ar slāpēm pēc patiesības, mierinājuma, piepildījuma un laimes. Dieva meklēšana notiek arī brīžos, kad cilvēks piedzīvo neizpratni un sāpes, kad atrodas izvēles priekšā. Palūkojoties pestīšanas vēsturē, Radīšanas grāmatas pirmajās lappusēs, pirms pirmdzimtā grēka cilvēkam nevajadzēja meklēt Dievu, jo nemitīgi atradās Viņa klātbūtnē. Viss izmainījās pēc grēkā krišanas. Pēc izraidīšanas no paradīzes, cilvēkam ir dziļas slāpes pēc skaistā, patiesā un īstā.

Arī Dievs nemitīgi meklē katru cilvēku. Interesants ir arī kāds moments no Radīšanas grāmatas, kad Ādams sagrēkoja. Pirmais jautājums, ko uzdod Dievs ir: “Ādam! Kur tu esi!?” Ādama vietā katrs varam ierakstīt savu vārdu. Šis jautājums nav tāls un abstrakts, bet ļoti personīgi skar katru no mums. Tomēr šodienas Dieva Vārda kontekstā ir vērts pārdomāt un saprast, ko īsti es meklēju? Kur es meklēju skaisto, patieso un īsto? Savu ievainojumu dēļ cilvēks var meklēt piepildījumu grēkā, meklēt tur, kur piepildījums nevar būt pēc definīcijas.

Viss nav tik acīmredzami un Kungs šodien aicina iet dziļumā, un pārdomāt, ka pat ja es meklēju īsto un vienīgo Dievu, tad ir vērts saprast, kāpēc es viņu meklēju? Jēzus šodien skaidro, ka jūdi viņu meklēja, nevis Viņa paša dēļ, bet tādēļ, ka Jēzus pavairoja maizi un remdēja viņu izsalkumu. Redzam, ka Jēzus nenoniecina laicīgas lietas un cilvēku laicīgās vajadzības, jo Viņš taču pats pavairoja maizi, bet Jēzus aicina iet dziļāk - tiekties pēc Viņa paša, nevis tikai pēc Viņa dāvanām. Jo Viņš pats ir Maize, barība mūsu dvēselēm un mums ir iespēja baudīt šo Maizi katru reizi, kad  piedalāmies  Svētajā  Misē. Šī Jēzus mācība nav domāta tikai cilvēkiem, par kuriem lasām evaņģēlijā. Dieva Vārds ir dzīvs un iedarbīgs, tas iet cauri gadsimtiem, ir aktuāls vienmēr un nonāk pie katra cilvēka. Šīs Vārds mūs mudina nekoncentrēties vienīgi  uz  laicīgo  vajadzību apmierināšanu, bet meklēt pašu Jēzu, kurš vienīgais spēj remdēt cilvēka visdziļākās alkas pēc jēgas un, kurš piešķir  jēgu arī manam krustam. Šodien,  kad būsim savas draudzes svētnīcās Svētajā Misē, lūgsim žēlastību, lai Kungs palīdz mums sakārtot mūsu ikdienu tā, lai laicīgās un mūžīgās vērtības netraucētu viena otrai, bet savstarpēji papildinātu. 

Latvijas Starpdiecēžu augstākajā Garīgajā seminārā pašlaik ir brīvlaiks. Semināristu formācija turpinās Latvijas draudzēs,  kur viņi  tika nosūtīti vasaras sākumā, lai palīdzētu draudžu priesteriem veikt viņu svētīgo kalpošanu. Dalāmies ar Jums priekā par semināristu Raimondu Kuzņecovu, kuru šī gada aprīlī, Jelgavas bīskaps, Viņa ekselence Edvards Pavlovskis ordinēja par diakonu. Raimonds turpina studijas Garīgajā seminārā. Priecājamies par jauno priesteri Grigoriju Ņikitinu, kurš maijā papildināja Rēzeknes – Aglonas diecēzes priesteru rindas un ar ordinārija, Viņa ekselences Jāņa Buļa svētību ir uzsācis kalpošanu Varakļānu draudzē. Priecājamies par visiem semināristiem, kuri no dienas dienā aug un pilnveidojas, lai kļūtu par labiem priesteriem un lai kādreiz kalpotu Jums, dārgā Dieva tauta.

Pašlaik mūsu mācību iestādē studē 6 semināristi. Aicinu jūs uz kopīgu lūgšanu par jauniem aicinājumiem Kunga druvā, lai Latvijas draudzēs netrūktu labu, svētu dvēseļu ganu. Šobrīd, kad rakstu šo vēstuli, ir pieteikušies  2  jauni kandidāti uz pirmo kursu. Iedrošinu visus vīriešus, kuri jūt aicinājumu sekot Kungam, nebaidīties atbildēt Dievam, kurš ir uzticīgs.

Pandēmijas laiks bija un ir izaicinājumu un grūtību pilns. Semināra kopiena turpina lūgties par visiem, kurus ir ietekmējusi pandēmija. Lūdzamies par medicīnas darbiniekiem un par cilvēkiem, kuriem ir vara pieņemt  lēmumus. Kopīgiem spēkiem  un atbalstot viens otru lūgšanā, mēs visu pārvarēsim. Šajā svētdienā, 1. augustā, visās Latvijas draudzēs tiek vākti ziedojumi mūsu semināra uzturēšanai. Pazemīgi lūdzu, savu iespēju robežās mūs atbalstīt.

Īpaši ceru uz Jūsu lūgšanu par semināristiem, pasniedzējiem un semināra vadību.

No sirds svētīju jūs katru!

Pr. Marcins Vozņaks, LSAGS rektors.

Atbalstīt LSA Garīgo semināru var arī ziedojot ar pārskaitījumu: skatīt šeit.