Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests par ticības motīviem: kāpēc mēs meklējam Dievu?
02.08.2021 pl. 11:43
"Rūpēsimies ne tikai par materiālo maizi, kas remdē izsalkumu, bet arī pieņemsim Jēzu kā dzīvības maizi, un, Viņa žēlastības stiprināti, mācīsimies mīlēt viens otru. Mīlēt nesavtīgi un bez aprēķiniem" – uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" aicināja pāvests.

Skaidrojot Parastā liturģiskā laika astoņpadsmitajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, Francisks norādīja uz nepieciešamību apzināties savas ticības motīvu. Svētajos Rakstos lasām, ka liels laužu pūlis seko Jēzum. Daudzi ar laivām dodas uz Kafarnaumu. Pāvests uzsvēra, ka arī mēs esam aicināti sekot Kungam. Evaņģēlijs māca, ka nepietiek tikai meklēt Jēzu, bet arī jāapzinās, kāpēc mēs Viņu meklējam. Jēzus apstiprina, sakot: «Jūs meklējat Mani nevis tāpēc, ka redzējāt brīnumus, bet tāpēc, ka baudījāt maizi un paēdāt.» Šie ļaudis bija liecinieki maizes pavairošanas brīnumam, taču viņi nebija sapratuši tā būtisko nozīmi. Viņi apstājās pie materiālās maizes, un tikai pie tās.

Uzrunas turpinājumā pāvests aicināja uzdot sev jautājumu: kāpēc es meklēju Kungu un kāds ir manas ticības motīvs? Mums vajag to labi saprast, jo starp daudziem kārdinājumiem, ar kādiem saskaramies savā dzīvē, ir viens, ko varam saukt par elkdievības kārdinājumu. Tas mūs mudina meklēt Dievu savu problēmu atrisināšanai, žēlastību iegūšanai, ko pašu spēkiem nespējam iegūt, personīgo interešu īstenošanai. Taču šādā veidā mūsu ticība paliek virspusēja, sekla: mēs meklējam Kungu, lai saņemtu barību, un tad, kad esam paēduši, aizmirstam par Viņu. Šādas nenobriedušas ticības centrā nav Dieva, tur ir tikai mūsu personīgās intereses, mūsu vajadzības.

Svētais tēvs uzsvēra, ka Jēzus vēlas veidot ar mums mīlestības attiecības. Patiesa mīlestība ir nesavtīga, tīra un dāsna: nevar mīlēt tikai, lai pretī saņemtu kādu dāvanu. Ļaužu pūlis jautā Jēzum: «Kas mums jādara, lai varētu veikt Dieva darbus?» Arī mēs varam jautāt: «Kā varam attīrīt Dieva meklēšanas ceļu. Kā pāriet no maģiskās ticības, kas balstās tikai uz personīgām vajadzībām, pie Dievam patīkamas ticības?» Un Jēzus mums parāda ceļu. Viņš atbild, ka veikt Dieva darbus nozīmē pieņemt To, kuru ir sūtījis Tēvs, tas ir, pieņemt Jēzu. Tā nav reliģiskas darbības paplašināšana vai īpašu priekšrakstu ievērošana. Tā ir Jēzus pieņemšana savā dzīvē, kopīgs mīlestības stāsts. Viņš ir tas, kurš attīra un stiprina mūsu ticību. Mēs vieni paši to nevaram izdarīt. Kungs vēlas mīlestības attiecības ar mums.

Ja mēs cenšamies apmierināt tikai savas vajadzības, mēs riskējam izmantot cilvēkus un situācijas saviem mērķiem. Cik bieži dzirdam sakām, ka kāds izmanto cilvēkus un vēlāk tos aizmirst. Sabiedrība, kas koncentrējas uz interesēm, nevis cilvēku, ir sabiedrība, kas nerada dzīvību. Evaņģēlijs aicina mūs rūpēties ne tikai par materiālo maizi, kas remdē izsalkumu, bet arī pieņemt Jēzu kā dzīvības maizi, un Viņa žēlastības stiprināti, mācīties mīlēt viens otru. Mācīties mīlēt nesavtīgi, bez aprēķiniem, bez izmantošanas, cēli un dāsni. "Lai Vissvētākā Jaunava Marija, kuras dzīve ir visskaistākais mīlestības stāsts, dāvā mums žēlastību satikt Jēzu", uzrunas noslēgumā teica pāvests.

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" Francisks apsveica Svētā Pētera laukumā sapulcējušos romiešus un svētceļniekus no daudzām valstīm. Viņš sveica jauniešu grupas no dažādām Itālijas pilsētām. Ieraugot plīvojam Peru karogu, Francisks apsveica šīs tauats pārstāvjus ar jauna prezidenta ievēlēšanu. Svētais tēvs vēlēja visiem jauku svētdienu un mierīgu augustu. Tikšanās noslēgumā pāvests, kā ierasti, aicināji lūgties par viņu.

Vaticannews.va