Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Rīgas arhidiecēzes Priesteru padome par attieksmi pret vakcināciju
02.08.2021 pl. 12:14
2021. gada 22. jūlijā attālināti notika Rīgas arhidiecēzes Priesteru padomes un dekānu tikšanās par vakcinācijas jautājumu, kas šobrīd tik ļoti šķeļ sabiedrību un arī draudzes.

Saskaņā ar novērojumiem, vairumam ticīgo vakcinācija ir morāli pieņemama, bet tajā pašā laikā ir daļa katoļu, kas aktīvi ieņem negatīvu nostāju pret vakcināciju. Nepieņemamu antivakcinācijas nostājas izpausmju dēļ, kuru rezultātā ir atsevišķas draudzes ir sašķēlušās, Rīgas arhibīskaps metropolīts uzskatīja par nepieciešamu sasaukt Priesteru padomes sēdi.

Garīdznieku vidū valdīja vienota nostāja, ka šajā jautājumā jāņem vērā Baznīcas autoritāšu norādes. Par vakcinācijas morāliskumu ir izteikusies gan Svētā Krēsla Ticības mācības kongregācija, gan arī Latvijas Bīskapu konference. Savu attieksmi, saņemot vakcīnu, jau ir pauduši abi pāvesti – gan valdošais, gan emeritētais. To ir izdarījuši arī daudzi bīskapi, priesteri un ticīgie. Pāvests Francisks atzīst, ka vakcīna ir būtiski svarīgs rīks cīņā ar koronavīrusa izplatīšanos.

Vienlaicīgi priesteri uzsvēra, ka Baznīcas galvenais uzdevums ir sludināt Evaņģēliju, skaidrot Dieva Vārdu, piedāvāt Jēzus žēlastības sakramentos un celt Dieva Valstību, kā arī veicināt mieru un vienotību, nevis iestāties par vai pret vakcināciju. Motivēt iedzīvotājus vakcinēties ir valsts kompetento amatpersonu uzdevums, bet sabiedrības imunizācija nedrīkst būt īstenota piespiedu kārtā. Tajā pašā laikā Baznīcas pienākums ir izvērtēt no morāles viedokļa  sabiedrībā notiekošo, kas skar cilvēka dzīvību, veselību un kopējo labumu, tā palīdzot ikvienam pieņemt atbildīgu lēmumu šajā jautājumā.

Esošajā situācijā ikvienam ir jāapzinās, ka atteikšanās no vakcinēšanās liek šķēršļus tam, lai pandēmija tiktu ātrāk pārvarēta un mēs varētu atgriezties pie ierastās dzīves sabiedrībā un Baznīcā. Nesaņemot vakcīnu, mēs riskējam gan ar savu, gan savu tuvāko dzīvībām. Ļoti iespējams, ka, ja visi būtu vakcinējušies, draudzēs varētu atsākties agrākās pastorālās darbības.

Priesteru padomes locekļi bija vienprātīgi, ka nav pieļaujama aģitācija pret vakcināciju ne no priestera, ne draudzes locekļu puses. Ja garīdznieks aicina izvairīties no vakcinācijas, tad viņš nostājas pret pāvesta, Ticības mācības kongregācijas un Latvijas Bīskapu konferences paustajām nostājām, un tādējādi šķeļ Baznīcu no iekšienes, veicina apjukumu un nemieru.

Tāpat priesteru padome uzsvēra, ka nekristīgi un morāli nepieņemami ir celt naidu un nesaskaņas vakcinēto un nevakcinēto personu starpā. Padomes pārstāvji aicināja pieņemt vienam otru kristīgā mīlestībā un respektēt otra izvēli un sirdsapziņas pārliecību. Tie, kuriem sirdsapziņa vai veselība (medicīnisku kontrindikāciju dēļ) neļauj saņemt vakcīnu, lai domā par alternatīviem veidiem, kā tie varētu rūpēties par savu un sabiedrības drošību, lai neļautu izplatīties šai slimībai.

Padome izteica aicinājumu diecēzes garīdzniekiem un ticīgajiem neizplatīt apokaliptiskus situācijas attīstības scenārijus, bet koncentrēties uz atjaunotnes iespējām, kādas Dievs caur esošo situāciju rosina kristiešu dzīvēs, draudzēs un visā katoliskajā Baznīcā.

Rīgas Metropolijas Kūrija

Katolis.lv
Foto: Unsplash.com/@cdc