Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Adorācija un lūgšana pašā Eiropas sirdī
07.09.2021 pl. 09:07
Svētdien, 5. septembrī, Budapeštā tika atklāts 52. Starptautiskais Euharistiskais kongress par tematu: “Visi mani avoti ir Tevī”. Tas iesākās ar Eiropas Bīskapu konferenču padomes prezidenta, kardināla Andželo Baņasko vadītajām Euharistijas svinībām.

“Euharistija pārsniedz ikvienu vientulību, attālumu un vienaldzību”, sacīja kardināls.

5. septembrī, uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņģelis”, pāvests atgādināja, ka nākošo svētdien dosies uz Budapeštu, kur noslēgsies Starptautiskais Euharistiskais kongress.

12. septembrī pēc Svētās Mises viņš dažas dienas turpinās savu svētceļojumu pa Slovākiju un to noslēgs trešdien, 15. septembrī, ar lielām svinībām par godu Sāpju Dievmātei, kura ir šīs zemes aizbildne. “Tās būs dienas, ko iezīmēs adorācija un lūgšana pašā Eiropas sirdī”, sacīja Francisks, aicinot visus ticīgos pavadīt viņu šajā ceļojumā ar savām lūgšanām.

Svētais tēvs apliecināja, ka savas gaidāmās vizītes uztic daudzu varonīgu ticības apliecinātāju aizbildniecībai, kuri dzīvoja šajās vietās, kur valdīja naids un vajāšanas. “Lai viņi palīdz Eiropai liecināt arī šodien ne tik daudz ar vārdiem, bet sevišķi ar faktiem, ar žēlsirdības darbiem un viesmīlību”, vēlēja pāvests, atgādinot, ka Kungs mūs visus mīl un glābj.

Vaticannews.va