Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Mūža svētsolījumus mariāņu kongregācijā salicis Romāns Vaikulis
14.09.2021 pl. 14:45
8. septembra vakarā Svētās Mises laikā Daugavpils Jēzus Sirds baznīcā mūža svētsolījumus salika mariāņu brālis Romāns Vaikulis MIC.
Svinīgo dievkalpojumu, kurā ņēma dalību gandrīz visi Latvijas mariāņi un Ļubļinas garīgā semināra rektors, vadīja Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieks t. Dainis Kašs MIC, kurš pieņēma un apstiprināja svētsolījumu derīgumu. Savukārt sprediķi teica t. Andris Ševels MIC, br. Romāna dzimtās Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests, kurš pazīst br. Romānu jau no bērnības, kad viņš sāka kalpot kā ministrants. Homilijā prāvests uzsvēra nepieciešamību būt uzticīgam Dievam un izskaidroja šķīstības, nabadzības un paklausības svētsolījumu nozīmi klostera kopienas locekļa dzīvē.

Liturģijas laikā br. Romāns saņēma arī krustu, kas tiek pasniegts visiem mariāņiem, kuri salika mūža svētsolījumus. Šis krusts ir zīme tam, ka kongregācijas loceklis nevar lepoties ne ar ko citu, ka tikai ar Jēzus Kristus krustu, bet rita noslēgumā visi klātesošie mariāņi  ar miera žestu apliecināja, ka ar prieku pieņem jauno mariāņu brāli savā kopienā.

Ar mūža svētsolījumiem kongregācijas locekļi pēc noviciāta un laicīgo svētsolījumu salikšanas, tiek pilnībā iekļauti, jeb inkardinēti kopienā. Viņi apņemas uz mūžu palikt kongregācijā un kalpot Dievam un Baznīcai.

Brālis Romāns ir dzimis Daugavpilī. Pēc Daugavpils tehnikuma pabeigšanas viņš iestājās Mariāņu kongregācijā. Pirmos svētsolījumus viņš salika 2017. gada 8. septembrī un iesāka teoloģijas studijas Mariāņu kongregācijas Ļubļinas Garīgajā Seminārā.

Mariani.lv