Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Rūpēties par mūsu kopējo namu – pāvesta vēstījums Eiropas Padomes parlamentārajai asamblejai
02.10.2021 pl. 14:47
Pāvests ir nosūtījis vēstījumu Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas augsta līmeņa saieta dalībniekiem, kuri ir pulcējušies Strasbūrā, lai runātu par tematu “Vide un cilvēktiesības: tiesības uz ilgstoši drošu un veselīgu vidi”.

Pāvests atgādina, ka Svētais Krēsls un tā pastāvīgais novērotājs Eiropas Padomē ar īpašu uzmanību un ieinteresētību seko līdzi katrai Eiropas Padomes aktivitātei šai jomā, pārliecībā, ka katra konkrēta šīs organizācijas iniciatīva var uzlabot dramatisko situāciju, kādā grimst mūsu planētas veselība.

Pāvests uzsver, cik svarīgi ir rūpēties par mūsu visu kopīgo namu, šai darbā iesaistoties ne tikai kristiešiem, bet katram labas gribas cilvēkam, kura sirdij tuva ir vides aizsardzība. Svētais Krēsls ir pārliecināts, ka Eiropas Padomes iniciatīvām nevajadzētu aprobežoties tikai ar šī kontinenta ģeogrāfisko telpu, bet būtu jāsasniedz visa pasaule.

“Nav vairs laika gaidīt, ir jārīkojas,” saka Francisks. Viņš norāda, ka jebkurš instruments, kuru izmantojot tiek respektētas cilvēka tiesības, demokrātijas un tiesiskas valsts principi, kas ir arī Eiropas Padomes vērtības, varētu būt noderīgs šī globālā izaicinājuma priekšā. Pāvests uzsver, ka neviens nevar noliegt katras cilvēciskas būtnes fundamentālās tiesības “dzīvot cienīgi un attīstīties integrāli”, kā tas jau ir teikts encilikā “Fratelli tutti”.

“Savukārt, ja cilvēks domā kā universa kungs, nevis kā atbildīgs tā pārvaldītājs, kad neatzīst vairs savu pozīciju attiecībā uz pasauli, kad attaisno jebkādu izsaimniekošanas veidu, tad pret citiem cilvēkiem un pret vidi izturas vienīgi kā pret objektiem,” vēstījumā raksta pāvests. Viņš atgādina seno teicienu, ka ir “jāēd, lai dzīvotu, nevis jādzīvo, lai ēstu”. Tas pats attiecas uz jebkādu patēriņu. Nekad nedrīkst patērēt bez apstājas, kā tas notiek šodien. Zeme ir jāizmanto tikai tik daudz, cik ir nepieciešams. “Mums, kā cilvēku ģimenei ir jārūpējas, lai vide būtu tīrāka un lai tā saglabātos nākotnē. Tāpēc ir nepieciešams “mainīt kursu, apzināties attiecības ar sevi, citiem, sabiedrību, radīto un Dievu.”

Vaticannews.va
Foto: Pixabay.com/nastya_gepp