Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Palīdzi "Radio Marija Latvija" skanēt Kuldīgā
05.10.2021 pl. 18:11
"Radio Marija Latvija" ir pieteikusies konkursam uz frekvenci Kuldīgā FM 106,9. Šobrīd Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) izvērtē kandidātus, kuri ir pieteikušies.

Radio Marija ir biedrība, kura nepieder Baznīcai, bet kura kalpo Baznīcai, tās vienībai. Radio Marija ir uzticīga pāvesta mācībai, palīdz tai aizsniegt klausītājus un rūpēties par Baznīcas vienotību ar tās ganu. Tāpat Radio Marija cieši sadarbojas ar vietējo bīskapu konferenci, atbalstot Baznīcu katrā valstī, kur tā skan. Ik dienas cenšas būt uzticīga Baznīcas maģistērija mācībai un to uzticīgi ievērot un skaidrot.

Radio Marija balss skan 24 stundas diennaktī. Latvijā radio FM apraidē to var dzirdēt Liepājā (FM 97,1), Rīgā (FM 97,3), Krāslavā (FM 97,0), Valkā (FM 93,2) un Cēsīs (FM 106,0). Šajos raidījumos klausītājiem kā saviem draugiem neatkarīgi no viņu reliģiskās pārliecības moderatori cenšas sniegt Kristus Labo Vēsti – Evaņģēliju, skaidru katoliskās Baznīcas mācību. Vairo lūgšanas pieredzi un sniedz iespēju ielūkoties visas cilvēces kultūras daudzveidībā. Radio Marija visā pasaulē darbojas uz brīvprātīgo kalpošanas pamata. Labprātīga savu talantu un laika ziedošana Dieva godam un jaunās evaņģelizācijas labā ir daļa no Radio Marija harizmas. Tā ir lieliska iespēja ikvienam īstenot savus talantus Evaņģēlija pasludināšanas darbā, piedzīvojot kalpošanas prieku.
Radio Marija ir arī ģimene, kas vieno dažādu vecumu, dažādu konfesiju, dažādu sociālo slāņu cilvēkus, ļaujot katram būt iederīgam un sniegt savu pienesumu Dieva Vārda pasludināšanā, kā arī kopīgā lūgšanas pieredzē.

Radio komanda aicina kuldīdzniekus izteikt savu vēlmi klausīties "Radio Marija Latvija" savā pilsētā, rakstot vēstules vai e-pastus NEPLP padomei, ka un kāpēc jums būtu svarīgi dzirdēt "Radio Marija Latvija" savā pilsētā. Adrese Doma laukums 8a, Rīga, LV-1050 vai neplpadome@neplpadoma.lv. Aicina arī lūgties par „Radio Marija Latvija” skanējumu Kuldīgā un tās apkārtnē un ziedot jauna raidītāja uzstādīšanai, zvanot 90006769 vai ar bankas pārskaitījumu:
https://rml.lv/ziedo/
Biedrība Radio Marija Latvija
Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV-1004
Reģ. No: 40008212777
Bankas konts: LV41HABA0551037409657