Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Biežas grēksūdzes svētība
11.10.2021 pl. 20:54

t. Pēteris Upenieks MIC (1906-1972)

Tā ir liela dāvana, ko mums, cilvēkiem, Jēzus ir devis, piešķirdams apustuļiem grēku piedošanas varu. Nekādu labumu slimnieks negūtu no avota, lai arī cik liels būtu tā dziedinošais spēks, ja viņam šis avots būtu tālu un nebūtu pieejams. Kaut arī ārsts parakstītu slimniekam labākās zāles, bet, ja slimnieks atteiktos tās pieņemt, tad tās nevar palīdzēt. Tāpat arī Grēksūdzes sakraments neko nepalīdzēs grēciniekam, kas paliktu no tās tālu un atteiktos to pieņemt vai atliktu no dienas uz dienu.

I

Atlikt grēku sūdzi uz vēlāku laiku ir liels garīgs zaudējums. Mums labi jāiegaumē, ka tāda cilvēka labie darbi, visi viņa nopelni un tikumu akti ir zuduši, ja viņš pats atrodas nāvīgā grēkā. Viņš nekā nav spējīgs darīt mūžīgās svētlaimes labā. Viņa centieni un labie darbi tik ilgi Dievam nav un nevar būt patīkami, kamēr viņš pats atrodas nāvīga grēka stāvoklī. Kaut arī agrāk cilvēks vairākus gadus vai pat gadu desmitus būtu praktizējis tikumu aktus, ar vienu nāvīgu grēku tie visi Dieva priekšā ir miruši, tāpēc pēc katra grūta grēka vismaz ir jācenšas par grēkiem uzmodināt sirsnīgu žēlumu (nožēlu) un jāizdara apņemšanās pēc iespējas ātrāk grēkus izsūdzēt.

Ļoti lielu zaudējumu nodara savai dvēselei tas, kas atliek grēku sūdzi uz ilgāku laiku: gaida kādus lielākus Baznīcas svētkus vai pat gavēni un Lieldienas. Vēl ļaunāk dara tie, kas atliek grēku sūdzi līdz nāvei, cerēdami, nāves briesmām tuvojoties, visu nokārtot. Patiesībā mēs visi jau esam notiesāti uz nāvi. Mums tikai nav zināms tas brīdis, kad šis spriedums tiks izpildīts. Varbūt tas notiks pēc dažiem gadiem, varbūt pēc dažiem mēnešiem vai pat šinī mēnesī un šodien.

II

Ārstniecībā katra neuzmanība, katra nolaidība un pārrēķināšanās var būt liktenīga. Kas nopietni saslimis vai nopietnas slimības apdraudēts, tas nedrīkst rīkoties vieglprātīgi, bet tam bez vilcināšanās jāpielieto ārsta padomi un ieteiktie līdzekļi. Tas pats jāievēro arī dvēseles slimībā. Nāvīgā grēkā dvēsele nopietni ir saslimusi.

Sv. Vilanovas Toms brīdina, ka, necenšoties atbrīvoties no nāvīga grēka, cilvēks atrodas lielos draudos sagrēkot vēl vairāk, jo prāta darbība ar grēku ir traucēta, prāts ir aptumšots, zudusi Dieva laime. Tas viss palīdz no jauna sagrēkot. Atlikdams grēku sūdzi uz vēlāku laiku, cilvēks izrāda lielu vienaldzību dvēseles pestīšanas darbā. Tāda vienaldzība, reizē vēsums un nesargāšanās no ikdienišķiem grēkiem ir sagatavojums uz lieliem un nāvīgiem grēkiem.

III

Bieža grēku sūdze nes lielus garīgos labumus. Kāds svētais dod padomu: „Biktējieties biežāk un redzēsiet, kādus lielus garīgus labumus jūs saņemsit - dzīves atjaunošanu, paļāvību uz Dievu, sirds mierinājumu, lielu pārmaiņu, spēku pret kārdinājumiem, labu darbu praktizēšanā - vieglumu, augšanu dievbijībā un lielu garīgo prieku. Tas viss ir biežas grēku sūdzes auglis.”

Kaut arī tu būtu Dieva žēlastības stāvoklī, arī tad ir nepieciešama biežāka grēku sūdze, lai atbrīvotos no ikdienišķiem grēkiem. To gan var panākt arī bez grēku sūdzes, ar lūgšanām un ar nožēlu, tomēr grēku sūdze arī šinī gadījumā ir spēcīgākais līdzeklis. Vasarā viss var jauki zaļot un kuplot, bet tomēr, kāds sevišķs svaigs zaļums parādās katrā augā pēc pārdzīvotā pērkona negaisa. Negaiss visu atdzīvinājis. Tā tas ir ar grēku sūdzi.

Foto: Cathopic.com/capturaconfe