Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Garīgā semināra rektora vēstule
21.11.2021 pl. 12:53
Kristus Karaļa svētku ievietošana liturģiskā kalendāra beigās ir saistīta ar biblisko laika izpratni un vienlaikus atspoguļo liturģiskā gada nozīmi, kas it kā atveido pestīšanas vēstures svarīgākos notikumus.

Bībeles atklāsme atnesa jaunu, lineāru laika izpratni: laikam ir sākums un beigas, nav ciklisko procesu atgriešanās, bet katrs mirklis ir unikāls un neatkārtojams.

Tomēr cilvēkam, tāpat kā visai dabai, piemīt zināms cikliskums. Baznīcas gads apvieno šīs divas dimensijas: savās atgriešanās vietās tas atspoguļo vienīgo pestīšanas vēsturi, kas aizsākās ar radīšanu, beidzās ar Jēzus glābjošo nāvi un augšāmcelšanos, un virzās uz beigām, kas ir Dieva Valstības atnākšana. Gada beigas simbolizē tieši mērķa sasniegšanu un Dieva solījumu piepildīšanu. Tā ir Dieva atbilde uz kristiešu nemitīgām lūgšanām: lai nāk Tava  valstība. Evaņģēlijs  rāda  Kristus valdīšanas nozīmi. Jēzus Kristus nošaustīts, ar ērkšķiem kronēts, atbild uz Poncija Pilāta jautājumu: Jā, es esmu ķēniņš. Mana valstība nav no šīs pasaules (sal. Jņ 18, 33-40). Uz Kristus krusta bija uzraksts: Jēzus no Nācaretes, jūdu ķēniņš (Jņ 19:19), un kopā ar viņu krustā sists zaglis tieši pirms viņa nāves jautāja: "Jēzu, piemini mani, kad ieiesi savā valstībā.” (Lk 23:42). Šī Evaņģēlija vēsts parāda, ka visdziļākajā kristīgajā nozīmē valdīt nozīmē kalpot  un pat atdot savu  dzīvību par citiem. Ir labi, ka Baznīcas gada noslēgumā mums tiek parādīts Kristus,  ķēniņa piemērs, par kuru Mises prefācijā ir teikts, ka Viņa valstība ir "patiesības un dzīvības, svētuma un žēlastības valstība, taisnības un miera valstība". Kristus Karaļa svētkos Dievs mums  atgādina par pienākumu kalpot ikvienam, pārvarēt visas lepnības izpausmes, atrauties no savas "valstības" un ieraudzīt citas vērtības, kas izriet no ticības. 

Mūsu Latvijas Starpdiecēžu garīgajā seminārā mācās 8 studenti, kuri gatavojas, lai palīdzētu mūsdienu cilvēkiem atvērties uz Dieva valstību un tai tuvoties. Jaunajā mācību gadā mūsu studentu pulkam pievienojās 2 semināristi: Artūrs Supe no Balvu draudzes un Aleksandrs Jevdokimovs no Rīgas sv. Franciska draudzes. Pateicoties Latvijas draudžu ticīgo atbalstam varam nodrošināt semināristiem apstākļus  gan  garīgajai, gan intelektuālai izaugsmei. Šī gada rudenī saņēmām dāsnu lauku velšu atbalstu, par ko no sirds pateicamies.

Pateicamies jums par jūsu lūgšanām, sirsnību un visiem labiem vārdiem, kas mūs iedvesmo un stiprina. Mēs arī no savas puses atceramies par jums mūsu lūgšanās. Īpaši tagad, kad no vienas puses pieaug cenas, un  no  otrās  puses  joprojām  pandēmija nes satraukumu un neizpratni par rītdienu, lūdzam Dievu, lai Viņš mierina jūsu sirdis, jo vienīgi Dieva miers un paļaušanās uz Viņu, var palīdzēt šajos notikumos  ieraudzīt, ka „Dieva vara ir mūžīga vara, kas netiks atņemta, un Viņa valstība, kas neiznīks” (Dan 7,14).

Lūdzam Kristus Karaļa svētkos atbalstīt Garīgo semināru ar ziedojumiem. 

No sirds pateicamies,
Latvijas Starpdiecēžu augstākā Garīgā semināra vadība un audzēkņi.

Atbalstīt LSA Garīgo semināru var arī ziedojot ar pārskaitījumu: skatīt šeit.