Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Eksorcista dienasgrāmata: Abortu dēmons atklāj savu vārdu
24.11.2021 pl. 10:33
"Lūsija" (segvārds) bija ļauno garu apsēsta un dēmoni katru nakti viņu spīdzināja. Tie izsmēja un ņirgājās par viņu, atstāja viņas miesā skrambas un apdegumus, pārliecināja un iedvesa domas, ka viņa visa pieder viņiem, kā arī bieži izmežģīja viņas slimo kāju, kas radīja neciešamas sāpes. Dēmoni ir nežēlīgi un nepielūdzami.

Pēc vairākiem intensīviem eksorcisma seansiem dēmoni kļuva vājāki, zaudēja spēkus. Man šķita, ka tie varētu būt pietiekami bezspēcīgi, lai tos Jēzus spēkā piespiestu atklāt savus vārdus. Ļauno garu izdzīšanā uzzināt dēmona vārdu nozīmē iegūt papildu spēku un varu, lai tos izdzītu, un tiek pieņemts, ka tad to iziešanas laiks ir tuvu.

Tāpēc es uzstājīgi prasīju atkal un atkal: “Dicas mihi nomen tuum” (latīņu val. – “Pasaki man savu vārdu”). Šī rinda ir precīzs citāts no eksorcisma tradicionālā rituāla. Dēmons spēcīgi pretojās. Beidzot ar lielu pretestību un nevēlēšanos tas atklāja savu vārdu – “Abyzou”. Es pameklēju tā nozīmi. Vairāki avoti sniedza līdzīgu skaidrojumu, ka tas ir "sieviešu" dēmona* vārds, ko vaino spontānos abortos un zīdaiņu mirstībā.

Tam bija sakarības un nozīme. Skumji, bet Lūsijai bija bijis aborts. Viņa patiesi nožēloja savu grēku, aizgāja uz grēksūdzi un palika nožēlas pilna. Lai gan katrs un visi grēki Grēksūdzes sakramentā ir piedoti, tas nenozīmē, ka ar tiem saistītie dēmoni acumirklī tiek izdzīti no cilvēka. Bieži vien ir nepieciešams šķīstīšanās laiks. Ņemot vērā izdarītā grēka smagumu un tā izraisītās traģiskās sekas, bērna nāvi, šī dēmona izdzīšana izvērtās ilgākā cīņā.

Abyzou ņirgājās un apsmēja Lūsiju par izdarīto abortu. Dēmons teica viņai, ka viņai nekad netaps piedots un spēlēja uz viņas patiesākajām jūtām, vainas apziņu, un dzina viņu tumsā, bezcerībā un izmisumā. Tā ir tipiska dēmona rīcība. Dēmoni ne tikai jūs kārdina izdarīt grēku, bet, ja jūs esat sagrēkojuši, tie par to jūs izsmej, ņirgājas un kaunina.

Mēs pārliecinājām Lūsiju, ka viņas grēks ir patiesi piedots, un aizlūdzām par viņas bērniņu. Lūsijai bija nepieciešama pēc-aborta krīzes konsultācija un/vai darbs grupā pēc-aborta seku dziedināšanai.

Eksorcisma lūgšanu cikla vidū viens no eksorcistiem saņēma iedvesmu turēt rokās Gvadalupes Dievmātes svētbildi. Dēmons sāka drebēt, tam sākās milzīgas konvulsijas. Tā nu mēs atkārtoti piesaucām Dievmāti šai viņas titulā, bet dēmons sāka raustīties krampjos katru reizi, kad svētbilde tika pacelta tā priekšā.

Šīs svētbildes iedarbīgums nav nejaušs gadījums. Gvadalupes Dievmātes svētbildē (attēlā) ir attēlota Jaunava Marija kā sieviete, kura ir gaidībās, un viņu bieži piesauc vārdā, aizlūdzot par nedzimušiem bērniem. Turklāt zem viņas kājām ir mēness un tumsas simbols kā atsauce uz samīto velnu. Huans Djego, uz kura tilmas (red.: jeb tilmàtli – indiāņu apmetnis, ko valkāja vīrieši) parādījās Gvadalupes Dievmātes attēls, vērsās pie viņas savā dzimtajā valodā, uzrunājot: ”Te Coatlazopeuh” – “Viņa, kura sakauj čūsku”.

Aborts ir smags grēks. Taču Lūsijai un visiem pārējiem būtu jāzina, ka Dievs ir dziedināšanas un miera Avots. Mums ir izcila aizstāve - Gvadalupes Dievmāte, kura samin Abyzou un nes Dieva dziedināšanu. “Gvadalupes Dievmāte, mistiskā roze, lūdz par mums!”

* - Dēmoniem nav fiziska ķermeņa vai dzimuma, līdz ar to tie nav sieviešu vai vīriešu dzimuma būtnes.

Mons. Stīvens Roseti (Stephen Rossetti)
Catholicexorcism.org