Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

RKBL un LELB panāk vienprātību Sv. Pētera baznīcas jautājumā
12.01.2022 pl. 13:20
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) bīskapu kolēģijas un Romas katoļu Baznīcas Latvjas (RKBL) bīskapu konferences kopīgs paziņojums sakarā ar Rīgas Sv. Pētera baznīcas likumprojektu.

Rīgas Sv. Pētera baznīca kā Dieva nams ir bijusi kopā ar Latvijas tautu kopš kristianizācijas sākumiem, cauri Reformācijas notikumiem un līdz mūsu dienām. Tā ir dārga gan latviešiem, gan vācbaltiešiem, gan luterāņiem, gan katoļiem. Dažos brīžos mūsu starpā iezīmējās atšķirības vēstures notikumu skaidrojumā un domās par izcilā dievnama nākotni. Esam pārliecināti, ka savstarpējas domstarpības baznīcas spēj atrisināt tikai pašas, cieņpilnā dialogā un miera garā.

Šādā nolūkā satikušies, mēs sasniedzām vienprātību par to, ka Sv. Pētera baznīcas galvenā misija ir būt par dievkalpošanas un pielūgsmes vietu. Tai jābūt atvērtai arī piemērotiem kultūras notikumiem, īpaši izceļot vācbaltiešu ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturē. Romas katoļu Baznīcas Latvijas bīskapu konference apliecina, ka katoļu Baznīca neprasa īpašuma tiesības uz Sv. Pētera baznīcu. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas bīskapu kolēģija apliecina, ka gadījumā, ja īpašuma tiesības tiks noteiktas LELB un tās sastāvā esošās vācu draudzes Nodibinājumam, tad, pēc viesmīlības principa un savstarpēji vienojoties, Sv. Pētera baznīca būs atvērta arī Romas katoļu Baznīcas dievkalpojumiem un pasākumiem, par kuru sākotnējo apjomu tika parakstīta vienošanās.

Apzinoties, cik svarīga Sv. Pētera baznīca ir Rīgai un rīdziniekiem, mēs ceram uz labu un auglīgu sadarbību ar mūsu galvaspilsētas pašvaldību, gādājot, lai šis dievnams būtu atvērts un aicinošs gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.

Mēs izsakām gandarījumu par sasniegto vienprātību un aicinām Latvijas Republikas Saeimas deputātus, turpinot darbu pie likumprojekta, ņemt vērā šo mūsu vienošanos.

Dievam lai pateicība mūžīgi!

Katedrāle.lv
Foto: Momenti.lv/Anita-Austvika