Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Atsauksimies pāvesta Franciska aicinājumam
28.02.2022 pl. 19:09
Atsauksimies pāvesta Franciska aicinājumam 2. martā, Pelnu trešdienā, lūgties un gavēt par Ukrainu. Sekojot notiekošajam redzam, ka situācija Ukrainā ir ļoti sarežģīta un notiek reāla karadarbība, iet bojā cilvēki. Daudzi ir spiesti pamest savas mājas. Cieš cilvēki. Nezinām cik ilgi turpināsies karadarbība.

Mūsu Latvijas Baznīcas bija cieši saistīta ar Ukrainas Baznīcu padomju gados, kad mūsu zemes bīskapi gādāja, lai Ukrainā būtu priesteri no ukraiņu vidus un arī Latvijas priesteri kalpoja ukraiņu ticīgajiem.

Pat ja nevaram citādi iesaistīties, tad iespēju robežās ziedosim Ukrainas cilvēku atbalstam ziedot.lv un pievienosimies kopīgai lūgšanai par miera iestāšanos un kārtības atjaunošanos šajā zemē. Aicinu interesēties pašvaldībās, lai nepieciešamības gadījumā un iespēju robežās palīdzētu arī ar bēgļu uzņemšanu, ja radīsies tāda nepieciešamība.

Kungs, miera Dievs, kuru nemierīga sirds nespēj saprast un varaskārais prāts nevar aptvert, mēs Tevi lūdzam, atceries mūsu Pestītāju Jēzu Kristu, kas ar savām asinīm dzēsa visu cilvēku ienaidu un uzlūko žēlīgi kara nomākto cilvēku ciešanas, lai Kristus upuris visiem cilvēkiem atkal nes mieru un drošību, lai piepildītos cilvēku centieni pēc miera un lai aizmirstos viņiem ļaunums, kas tos šķir. To visu lūdzam no Tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta...

Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins