Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Goda liepājnieks Tālivaldis Vēsmiņš aicina parakstīties par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē
11.03.2022 pl. 08:04
Tālivaldis Vēsmiņš, 16 mazmazbērnu vectēvs, Goda liepājnieks, Latvijas vīru biedrības (LVB) līdzdibinātājs, darījumu cilvēku un speciālistu Latvijas apvienības “Gideons” ilggadējs prezidents ir vērsies pie sabiedrības ar aicinājumu ikvienam iestāties par tradicionālām ģimenes vērtībām.

Savā aicinājuma Tālivaldis Vēsmiņš raksta:

"Mani satrauc doma, kādēļ par ģimenes jēdziena precizēšanu Satversmē parakstījušies tik maz cilvēku!! Līdz 2020. gada 12. novembrim bija skaidrs, ka ģimeni veido tēvs (vīrietis) un māte (sieviete), kā tas ir rakstīts Satversmes 110. panta pirmajā daļā: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.” Taču Satversmes Tiesa 110. pantā rakstīto ģimenes jēdzienu izprata kā divu sieviešu vai divu vīriešu savienību un pieņēma nepārsūdzamu spriedumu, ka Satversmē rakstītais ģimenes jēdziens attiecas arī uz viendzimuma pāriem.

Pēc organizācijas “Asociācija Ģimene” aicinājuma aizstāvēt ģimenes jēdzienu un vērtības, kas rakstītas Satversmē un balstās kopš sendienām uz latviešu, lībiešu tradīcijām un kristīgām vērtībām, kopā ar 12 vīriem nodibinājām “Latvijas vīru biedrību” (LBV), lai iestātos par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. LVB iesniedza Centrālajai Vēlēšanu Komisijai (CVK) Grozījumus Satversmes 110. pantam, kas nepārprotami nostiprina ģimenes jēdzienu, šādā redakcijā: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti — un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību. Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri palikuši bez otra vecāka, gādāt par bērniem.” Aizsargāt Latvijā valsts pamatu - ģimeni, kas nodrošina Latvijai nākotni no iznīcināšanas, ir daudzkārt grūtāk, nekā 1919. un 1991. gadā izcīnīt un aizstāvēt brīvību, kad ienaidnieks bija redzams. To apliecina fakts, ka par dabīgu ģimeni, lai bērniem būtu tēvs un māte, no 1,5 miljoniem vēlētāju 6 mēnešos parakstījušies tikai 20 tūkstoši. Vai tas nozīmē, ka 1,48 miljoniem ir vienalga?!

Tradicionāla un pēc Dieva nodoma veidota ģimene ir vīrieša un sievietes savienība laulībā, kur tēvs - vīrietis - un māte - sieviete - rada un audzina bērnus.

Vēl ir tikai 5 mēneši, lai parādītu savu nostāju!

Ko teiktu mans tēvs Ernests, kurš 1919. gadā no ģimnāzijas Studentu rotā aizsargāja Liepāju no bermontiešiem un atbrīvoja Latgali no boļševikiem, un mans dēls Gunvaldis ar sievu Gundegu, kuri 1991. gadā bez ieročiem sargāja Saeimu? Ko teiks mani pēcnācēji, ja nebūšu darījis visu, lai nosargātu Latvijā brīvību bērniem augt ģimenē ar tēvu un māti? Ko teiks tavi pēcnācēji?! Vai mēs gribam piedzīvot situāciju, ka nav tiesības runāt par Bībeles patiesībām, kā tas notiek jau citās Eiropas valstīs?

Balsot par Satversmes 110. panta precizējumu var parakstoties:

1) klātienē pašvaldībās https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji;

2) elektroniski vietnē www.latvija.lv/pv, vairāk informācijas https://www.pargimeni.lv. Lūdzu, palīdziet parakstīties arī saviem tuviniekiem, draugiem un paziņām.

Aicinu reliģiskās organizācijas, draudzes, NVO, apvienības, politiskās partijas uzņemties atbildību apmācīt cilvēkus, lai palīdzētu balsstiesīgajai personai parakstīties šādos veidos:

1) saņemt eID karti vai iegūt internetbankas pieslēgumu, lai varētu piedalīties balsošanā elektroniski www.latvija.lv/pv;

2) nokļūt līdz pašvaldību darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti pieņemt balsstiesīgās personas parakstu par vēlētāju iniciatīvām; informāciju par parakstīšanos klātienē var atrast šeit: https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji.

Katram, kas neparakstās, jāapzinās, ka viņš tieši vai netieši atbalsta to, ka turpmāk mūsu valsts likumdošanā ar vārdu “ģimene” var tikt saprasta savienība arī starp divām viendzimuma personām, un, ka “māte” un “tēvs” var tikt lietots “vecāks Nr.1” un “vecāks Nr.2”.

Rīkosimies atbildīgi mūsu bērnu, mazbērnu un tautas nākotnes priekšā!

Ar cieņu,
Tālivaldis Vēsmiņš.

(Papildu argumentācija, lai parakstītos - https://www.pargimeni.lv/domnica)