Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Iesaisties sinodālā ceļā un izsaki savu pieredzi (anketa)
14.03.2022 pl. 08:02

Kopš oktobra visā Baznīcā notiek tas, ko sauc par sinodālo ceļu, kuram jāpalīdz sagatavot Bīskapu sinodi Romā 2023. gadā. Vārds sinode nāk no grieķu valodas: σύνοδος, kas nozīmē "sapulce".

Romā sapulcējas bīskapi no visas pasaules un izskata kādu aktuālu Baznīcas jautājumu un pēc sinodes tiek izdots pāvesta apustuliskais pamudinājums, kas ir sinodes darba apkopojums.

Sinodālais ceļš ir garāks process, kurā tiek iesaistīta visa Baznīca, lai pēc tam apkopojot visu, kas risinājās vietējās Baznīcās, bīskapi to varētu pārrunāt Romā. Sinodālā ceļa mērķis ir mācīšanās ieklausīties otrā cilvēkā un garīgā pieredze sadarbojoties ar Svēto Garu. Pāvesta doma ir, lai sinodē lielā mērā tiktu iesaistīti arī laji.

Pirmās fāzes, kurā piedalās visi ticīgie, kuri to vēlas, uzdevums ir konsultēties ar Dieva tautu vietējās Baznīcās. Realitātē bez šīm konsultācijām nebūtu sinodālā ceļa, jo atpazīšana, kas jāveic Baznīcas ganiem otrajā fāzē, kas notiks Romā, balstās tieši uz to, kas tiks saklausīts no Dieva tautas.

Lai realizētu šo pirmo konsultāciju fāzi, esam aicināti atbildēt uz jautājumiem, kas ir pievienoti anketā.

Piedaloties šajā procesā, ir jālūdzas Sinodālā lūgšana, kuru var atrast zem anketas virsraksta. Anketu var aizpildīt ģimenē, var arī individuāli (atklāti vai anonīmi) aizpildot anketas sākumā attiecīgo tabula sadaļu. Pēc tam jāaizpilda desmit tēmās uzdotie jautājumi. Tas jādara drosmīgi, atklāti, bet ne nosodot, sūdzoties vai kritizējot.

Pēc anketas aizpildīšanas, vēlākais līdz šī gada 1. maijam tā jāiesūta e-pastā: liepajask@gmail.com.