Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Kā iegūt dvēseles mieru?
16.04.2022 pl. 20:36
Es jums atstāju mieru, Es jums dodu savu mieru; ne tā, kā pasaule dod, Es jums dodu. Lai jūsu sirdis neuztraucas un lai nebīstas!” (Jņ 14,27)

Jēzus pirms savas aiziešanas uz Tēva mājām sniedza saviem mācekļiem miera dāvanu. Viņš dod mums mieru savādāk, nekā to dara pasaule. Tajā miers ir mums piederošs. Tas ir mūsu ieguvums, mūsu pūliņu vai sarunu rezultāts. Kā teica pāvests Francisks, šis pasaulīgais miers ir kā “anestēzija”. Jā, mēs esam mierīgi, apmierināti un laimīgi, bet tajā pašā laikā mēs tiekam “iemidzināti”, paliekam nejūtīgi, savā ziņā pat vienaldzīgi. Tas mums dārgi “maksā”, jo, kad “anestēzijas” deva beidzas, jāmeklē nākamā.

Turpretī Jēzus miers ir pilnīgi cits – tas nav ārējs, bet gan iekšējs miers. Tas mums liek atrasties kustībā, neļaujot noslēgties sevī, bet gan mudinot iziet no savas komforta zonas pretī citiem, lai attīstītu tikšanās un brālības kultūru.

Pajautāsim sev: “Kā iegūt šo patieso dvēseles mieru?”

Pirmām kārtām ar lūgšanu. Lūgšanas būtība ir mūsu sastapšanās ar Dievu mīlestībā, kas prasa iziešanu no sava “es”, lai dotos pie Dieva, kas ir “Tu”. Tas nozīmē iziet no savas šaurās pasaules, lai atvērtos Dieva pazīšanai, spējot saklausīt to, ko Viņš mums saka šodien. Jēzus nepamet mūs vienus, un Viņa dāvātais miers palīdz sajusties pieņemtiem un mīlētiem.

Otrkārt, ar kalpošanu mīlestībā. Sastapšanās ar Dievu ved uz sastapšanos ar līdzcilvēku. Tas, kurš uz Dieva aicinājumu ir atbildējis ar dedzīgu “jā” vārdu, vienmēr steigsies, lai palīdzētu un kalpotu tuvākajam. Mīlestība mūs mudina iziet ārpus sevis un ieraudzīt otrā cilvēkā, it īpaši cietējā un atstumtajā, savu brāli un māsu, un būt gataviem uzupurēties viņu labā. Tieši šāda mīlestība piešķir jēgu mūsu dzīvei.

Treškārt, ar cerību uz Svēto Garu, kas dara mūs spējīgus liecināt un veikt Dieva darbus. Varētu pat teikt, ka Jēzus dotais miers ir “lipīgs” miers. Man prātā nāk vārdi, kurus svētais Sarovas Serafims rakstīja savā darbā “Svētā Gara iegūšana”: “Iegūsti mieru savā dvēselē un tev apkārt izglābsies tūkstoši.” Serafims runā par sirdsmieru – mieru, kas vieno, nevis šķeļ. Būt Jēzus miera nesējiem – lūk, misija, kuru savā augšāmcelšanās dienā Viņš uzticēja saviem mācekļiem!

Dārgie draugi, šajos priecīgajos Kristus augšāmcelšanās svētkos gribu Jums novēlēt šo Jēzus mieru, kas paver durvis cerībai un ļauj veidot tikšanās un brālības kultūru! Lai mūsu skats vienmēr vērsts uz Debesīm! Saudzēsim sevi un sev tuvus cilvēkus!

Kristus ir dzīvs! Viņš ir augšāmcēlies!

Priesteris Andris Ševels MIC,
Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests