Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Latviju apmeklēs kardināls Mario Grehs
27.04.2022 pl. 16:13
Kopš aizvadītā gada rudens Katoļu Baznīcā visā pasaulē turpinās sinodālais ceļš – kopīgais ceļš, kura ietvaros ieklausāmes viens otrā, dalāmies pieredzē, lai Baznīca nākotnē kļūtu par arvien pieņemošāku un iekļaujošāku vietu tiem, kas alkst pēc patiesības, ticības, kopības.

Šajā laikā draudzēs, kopienās, kustībās tika pārdomāti dažādi sinodālā ceļa procesā piedāvātie jautājumi, kas tiks apkopoti, izskatīti Bīskapu sinodē un iespēju robežās ieviesti praksē.

Sinodālā ceļa procesa ietvaros maijā Latviju apmeklēs Bīskapu sinodes ģenerālsekretārs kardināls Mario Grehs. Viņa vizīte ir atbilde uz Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča ielūgumu. Kardināls Latviju apmeklēs laikā no 14. līdz 17. maijam un šajā laikā Rīgā būs iespēja piedalīties dažādos pasākumos un kopīgā lūgšanā.

Kardināls M. Grehs Rīgā ieradīsies 14. maijā. Svētdien, 15. maijā, pl. 11 viņš svinēs Svēto Misi Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē, pēc kuras kūrijas pagalmā norisināsies aptuveni pusstundu gara neformāla tikšanās. Šajā dienā pl. 16 katedrāles Svētdienas skolas telpās kardināls tiksies ar lajiem no draudzēm, kā arī dažādām kustībām un jauniešu pārstāvjiem. Pirmdien, 16. maijā, pl. 10.30 kardināls svinēs Svēto Misi Rīgas Svētā Franciska baznīcā. Tajā piedalīties aicināti priesteri, Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta, kā arī Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra pārstāvji un citi interesenti. Pēc dievkalpojuma notiks tikšanās. Kardināls dosies prom 17. maijā. Pasākumos var piedalīties ikviens. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. 

Kardināls M. Grehs ir Bīskapu sinodes ģenerālsekretārs, Gozo emeritētais bīskaps. Viņš nāk no Maltas, kur dzimis 1957. gada 20. februārī. Studējis filozofiju un teoloģiju Gozo seminārā Maltā. Pēc ordinācijas par priesteri 1984. gada 26. maijā viņš turpināja studijas Romā Pontifikālajā Laterāna universitātē. Ieguvis doktora grādu kanoniskajās tiesībās Akvīnas Svētā Toma pontifikālajā universitātē. Atgriezies dzimtenē, kalpojis Gozo katedrālē, Tá-Pinu nacionālajā svētnīcā, bijis prāvests Kercemas draudzē. Bijis diecēzes tiesu vikārs, Maltas Metropolijas tribunāla loceklis, kanonisko tiesību pasniedzējs seminārā un ieņēmis citus amatus. 2005. gada 26. novembrī pāvests Benedikts XVI iecēla viņu par Gozo bīskapu. Šajā amatā viņš kalpoja līdz 2019. gada 2. oktobrim, kad pāvests Francisks viņu iecēla par Bīskapu sinodes ģenerālsekretāru.

Rita Refalo, Apustuliskā Oblāte “Pro Sanctitate”,
Sinodālā ceļa komanda Latvijā