Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Vai lamāšanās ir grēks?
03.05.2022 pl. 14:35

Mūsdienu populārajā kultūrā lamāšanās jeb rupju, necenzētu vārdu lietošana ir ārkārtīgi izplatīta. Pirmajā brīdī tas nemaz neizskatās pēc grēka, jo ne vienmēr ar to kādam tiek nodarīts pāri vai kāds tiek ievainots.

Lamāšanās jeb lamuvārdu lietošana Bībelē ir pieminēta vairākas reizes un izskaidrota kā grēks Katoliskās Baznīcas katehismā.

Tīri tehniski ņemot, Katoliskās Baznīcas katehismā (KBK) nav nekas tieši minēts par necenzētu vārdu, lamuvārdu lietošanu, tomēr tā ietilpst vairākās dažādās kategorijās.

Dieva vārda necienīga lietošana

Pirmkārt, ja kāds lieto Kunga vārdu lamājoties, tas ir tiešs otrā baušļa pārkāpums.

“Otrais bauslis aizliedz nepiedienīgi lietot Dieva vārdu, tas ir, jebkādu nepiemērotu Dieva, Jēzus Kristus, Vissvētākās Jaunavas Marijas un jebkura svētā vārda izmantošanu.” (KBK, 2146)

Tas, iespējams, ir visuzskatāmākais veids, kā lamāšanās var būt grēks, jo, tā rīkojoties, neizturas ar cieņu pret Dieva vārdu.

Saukt citu cilvēku sliktos vārdos

Nākamais veids, kā lamāšanās var būt grēks, ir nosaukt citus cilvēkus vulgāros vārdos, apsaukāt.

“Dievs katru sauc viņa vārdā. Katra cilvēka vārds ir svēts. Vārds ir personas ikona. Tas prasa ievērot godbijību, kas ir apliecinājums cieņai, kāda pienākas vārda nēsātājam.” (KBK, 2158)

Nosaukt kādu rupjā, necenzētā vārdā - tas ir vēl viens spilgts piemērs, kā cilvēks var pārkāpt otro bausli.

Necenzēta lamāšanās

Pēc iepriekš minētajiem piemēriem seko daudz krēslaināka zona, jo Baznīca neuzskaita Katehismā konkrēti katru lamāšanās vai rupjības veidu.

Tomēr Bībele vairākkārt uzsver nepieciešamību izvairīties no jebkādas “neķītrās valodas” lietošanas.

“Bet tagad arī jūs atmetiet to visu: dusmas, sarūgtinājumu, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgus vārdus no jūsu mutes!” (Kol 3, 8) un “Ne tas, kas mutē ieiet, sagāna cilvēku, bet tas, kas no mutes iziet, sagāna cilvēku.” (Mt 15, 11)

Tāpat kā visu citu grēku gadījumā, arī šajās reizēs cilvēkam ir jāapzinās, ka tas [lamāšanās] ir grēks, un, vai pasakot šos vārdus, tas tiek darīts ar pilnu [apzinātu] piekrišanu. Dažreiz mēs varam tikai viegli paklupt pārsakoties vai izteikt nejauši, bet ne vienmēr to ir viegli apturēt.

Galvenais ir censties un ļaut mūsu valodai celt citus cilvēkus, nevis viņus gremdēt un ievainot.

Aleteia.org
Foto: Pixabay.com/alexas_foto