Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Arhibīskaps Ševčuks pateicas par ukraiņu bēgļu uzņemšanu
13.05.2022 pl. 14:55
“Mani dārgie brāļi un māsas Kristū,” ar šiem vārdiem pie saviem tautiešiem vēršas Ukrainas grieķu-katoļu arhibīskaps Svjatoslavs Ševčuks. Aplūkojot iepriekšējo dienu notikumus, viņš atzīmē, ka visās frontes līnijās no austrumiem līdz dienvidiem rit smagas cīņas.

Īpaši smagas šīs cīņas ir bijušas Luhanskas reģionā, kur atrodas liela Ukrainas un Krievijas karaspēku koncentrācija, tāpēc nav bijis iespējams evakuēt civiliedzīvotājus.

9. maijā raķetes tika raidītas uz Odesu un tās apkārtni. Daudziem cilvēkiem ir nācies atstāt savas mājas un bēgt no kara traģēdijas. “Taču Ukraina cīnās. Ukraina turas,” raksta garīdznieks. Ukrainas karaspēks drosmīgi aizstāv savu dzimteni, pārsteidzot visu pasauli. Ukraiņu tauta kļūst aizvien saliedētāka gan atbalstot savu karaspēku un padzenot ienaidnieku no savas zemes, gan dziedējot kara ievainojumus. Arhibīskaps Ševčuks kavējas pārdomās par nozīmīgu tuvākmīlestības darbu, par Jēzus aicinājumu pieņemt svešinieku.

Viesmīlība pret ceļiniekiem, uzmanība un žēlsirdība pret tiem, kas ir pazaudējuši mājas, un ir spiesti meklēt labāku likteni svešā zemē, jau ilgu laiku ir viens no svarīgākajiem kristīgā kulta elementiem. Ābrams, pieņemot trīs ceļiniekus savā teltī, pieņēma pašu Dievu trijās personās. Jēzus Kristus stāsta saviem mācekļiem, ka kādu dienu, kad Viņš atnāks godībā, kā tiesnesis apsēdīsies tronī un teiks: “Es biju svešinieks un jūs mani uzņēmāt”. “Tātad, tas, ko darām ceļiniekam, ir viesmīlība, ar kādu apņemam bezpajumtnieku, tā ir paša Dieva adorācija. Tā ir cieņa, ko saņem Jēzus Kristus, tā ir izrādīta personīgi Viņam, mūsu Dievam un Pestītājam,” apgalvo arhibīskaps Ševčuks. Viņš atzīmē, ka šodiem, plosoties karam, miljoniem ukraiņu ir palikuši bez mājām. Saskaņā ar ANO datiem, vairāk nekā 12 miljoni ukraiņu jau ir aizbēguši no savām mājām. Vairāk kā 5 miljoni ir atstājuši savu dzimteni un meklē patvērumu, meklē palīdzību ārpus Ukrainas.

Arhibīskaps pateicas visiem, kuri ir atvēruši savas sirdis un savas mājas ukraiņu bēgļiem. “Šādā veidā jūs pagodināt Kristu, kurš ir klātesošs jūsu vidū,” uzsver garīdznieks. Īpašā veidā viņš pateicas visiem brāļiem un māsām Ukrainā, kuri dalās visā, kas tiem pieder, lai pieņemtu izkaisītos valsts iekšienē.

Arhibīskaps Ševčuks atzīmē, ka šodien, iespējams, nav tādas no kara brīvas Ukrainas pilsētas, kurā nebūtu pieņemti bēgļi. Gan dienvidos, gan ziemeļos, gan Ukrainas centrā, gan jo īpaši Rietumos... Ir tik svarīgi, lai visos, kuriem atveram mūsu mājas, un kuri pie mums meklē patvērumu, patiešām saredzam Kristus personu.

Jānis Hrizostoms māca savus ticīgos: “Kam vajadzīgs izrotāt Dieva troņus ar zelta galdautiem, ja tu neredzi un nespēj pagodināt Jēzu Kristu, kurš ir klātesošs ubagā, kurš lūdz grašus pie tempļa sliekšņa”. Tāpēc, pieņemot un apģērbjot ceļiniekus un bēgļus, apģērbjam Kristus miesu, kurš ir klātesošs tajos, kurus mums sūta.

Ukrainas grieķu-katoļu kopienas garīgais gans aicina lūgties par visiem tiem, kuri ir spiesti pamest savas mājas. Viņš aicina lūgties par vairāk nekā miljonu ukraiņu, kurus krievu karaspēks ar spēku ir izraidījis no savas dzimtenes. Šodien viņi atrodas Krievijas teritorijā izvietotajās, tā dēvētajās “filtrācijas nometnēs”, kas, patiesībā, ir koncentrācijas nometnes. No turienes, pēc pratināšanas un spīdzināšanas, tie tiek pārvietoti uz plašajām Krievijas Austrumu teritorijām.

Arhibīskaps Svjatoslavs Ševčuks Dievam raida šādu lūgšanu: “Dievs, pateicamies Tev, ka esi klātesošs mūsu vidū ceļinieka, bēgļa, bezpajumtnieka izskatā. Dievs, pateicamies Tev par visiem tiem, kuri redz Tevi tā cilvēka izskatā, kurš šodien klauvē pie mūsu durvīm un mūsu sirdīm. Dievs, svētī Ukrainu! Dievs, svētī Ukrainas bērnus! Dievs, svētī Ukrainas karaspēku! Dievs, atmaksā simtkārtīgi tiem, kuri šodien godina Tevi, mūsu Dievu un Pestītāju, ar žēlsirdības darbiem!”

Vaticannews.va