Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Vēl līdz jūlija beigām var parakstīties par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē
18.05.2022 pl. 15:11
Turpinās parakstu vākšanas par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Atlikusi 71 diena līdz parakstu vākšanas noslēgumam. Par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē uz šo brīdi ir savākti 29 061 paraksti - elektroniski (28863) un papīrā (198).

2021. gada 16. jūlijā “Latvijas vīru biedrības” valdes priekšsēdētājs Andars Ignacs iesniedza Centrālajā vēlēšanu komisijā likumprojektu, lai ierosinātu tautas nobalsošanu jeb referendumu “Par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē”. Satversmes grozījumu projekts paredz izdarīt Latvijas Republikas Satversmē grozījumu, un izteikt 110. pantu šādā redakcijā:

“110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti – un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību. Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem”.

Arī 9 Latvijas kristīgo baznīcu vadītāji vienojušies kopīgā vēstulē Saeimas deputātiem, kurā vienprātīgi pauž nostāju par šo, plaši diskutēto Civilās savienības likumprojektu, viņi raksta: “Dievs radīja vīrieti un sievieti un deva savu svētību ģimenei, kas sastāv no vīra un sievas un šinī Dieva svētītā ģimene dzimst, izaug un tiek audzināti bērni. Tēva un mātes kopēja bērnu audzināšana ir pamats cilvēka tikumiskai, reliģiskai un sabiedriskai pilnveidošanai. Tikai vīrieša un sievietes savienībā var rasties dzīvība – bērns, kuram ir vajadzīgi abi vecāki – tēvs un māte.”

“Ir pēdējais brīdis dabiskas ģimenes jēdzienu nostiprināt Latvijas galvenajā likumā – Satversmē. Pretējā gadījumā absurdā izpratne un mēģinājumi sagrozīt mūsu tautas pamatvērtības skars mūsu bērnus gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan skolās,” uzsver “Latvijas vīru biedrības” dibinātājs, vēsturnieks Harijs Tumans.

Saeima kā likumdevējs jau 2005. gadā konstatēja, ka Latvijas likumos nekur nav tiešā veidā definēta laulība, tādēļ nolēma Satversmes 110. pantā iekļaut tās definīciju: “laulība – savienība starp vīrieti un sievieti”. Vienlaikus likumdevējs anotācijā ir skaidri norādījis uz laulības un ģimenes jēdzieniem, kādi tie Latvijā tradicionāli ir izveidojušies kultūrvēsturiskās attīstības gaitā, un arī secinājis, ka laulība un ģimene ir tradicionāla vērtība, kas jau likumprojekta izstrādes laikā tikusi pastāvīgi apdraudēta, galvenokārt – viena dzimuma personu savienību kontekstā, tāpēc biedrības iesniegtajā likumprojekta anotācijā uzsvērts: “Vissvarīgākais bijis – izstrādāt tādu panta grozījumu projekta redakciju, kas atspoguļotu tautas gribu un nākotnē novērstu iespēju nelabticīgiem Satversmes 110. panta interpretētājiem un piemērotājiem izmantot tieši šo lakoniskumu, lai ielasītu Satversmes 110. pantā to, kas tur nekad nav bijis ietverts un kas ir pretējs tautas vairākuma gribai un Satversmes ievadā skaidri noteiktajai Latvijas identitātei, kuru Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības”.

Lai tiktu izsludināta tautas nobalsošana par šo Satversmes grozījumu atbalstīšanu, līdz 2022. gada 29. jūlijam ir jāsavāc 154 868 paraksti.

Ja neesi vēl parakstījies par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē, tad vari to vēl izdarīt elektroniski, dodoties uz saiti www.latvija.lv/pv, izvēloties iniciatīvu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” un parakstoties, izmantojot elektronisko parakstu vai ar internetbankas starpniecību.

Papīra formātā parakstīties par Satversmes 110. panta grozījumiem var, apmeklējot tuvāko notāru vai pašvaldību speciālistu, kam ir tiesības apliecināt personas parakstu (nobalsojot par iniciatīvu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”). Sev tuvāko parakstīšanās vietu savā novadā var noskaidrot vietnē https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji. Parakstu apliecināšana ir pašvaldības maksas pakalpojums; pašvaldību noteiktā maksa ir atšķirīga – no 0,10 eiro līdz 2,85 eiro.

 Vairāk par parakstu vākšanu www.pargimeni.lv.

Foto: Unsplash.com/@jessicarockowitz