Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Vecvecāku un veco ļaužu dienā Baznīca piešķir pilnas atlaidas
02.06.2022 pl. 15:05
Šī gada 24. jūlijā Baznīca atzīmēs 2. Pasaules vecvecāku un veco ļaužu dienu. Šajā sakarā Vatikāns dara zināmu, ka tie, kuri piedalīsies pāvesta Franciska Svētā Pētera bazilikā celebrētajā Svētajā Misē, slimnieki, kuri tai sekos līdzi attālināti, un visi, kuri veltīs laiku veco ļaužu apmeklēšanai, varēs saņemt pilnas atlaidas.

Pasaules vecvecāku un veco ļaužu dienu iedibināja pāvests pirms gada. Tā tiek atzīmēta jūlija 4. svētdienā. Atbildot Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija prefekta, kardināla Kevina Jozefa Farela lūgumam, Apustuliskais penitenciārijs izdeva paziņojumu, ka šajā dienā ticīgie, izpildot ierastos nosacījumus (sakramentālā grēksūdze, Svētā Komūnija un lūgšana Svētā tēva nodomā), varēs saņemt pilnas atlaidas.

Baznīcas piešķirtās atlaidas varēs saņemt vecvecāki, vecie ļaudis un visi ticīgie, kuri, patiesa gandarīšanas un tuvākmīlestības gara vadīti, 24. jūlijā piedalīsies Svētā tēva Svētā Pētera bazilikā vadītajās Euharistijas svinībās vai citos dievkalpojumos, kas notiks pa visu pasauli.

Pilnas atlaidas tiks piešķirtas arī tiem ticīgajiem, kuri 24. jūlijā veltīs attiecīgu laiku, apmeklējot klātienē vai ar komunikācijas līdzekļu palīdzību sazinoties virtuāli ar saviem vecāka gada gājuma brāļiem, kuri atrodas trūkumā vai kādās grūtībās (piemēram, slimajiem, pamestajiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām).

Bez tam pilnas atlaidas varēs saņemt arī slimie vecie ļaudis un tie, kuri nopietnu iemeslu dēļ nevarēs iziet no mājām, ja garīgi piedalīsies minētās dienas dievkalpojumos, veltot žēlsirdīgajam Dievam savas lūgšanas, sāpes un ciešanas, īpaši brīdī, kad Svētā tēva vārdus un dažādus dievkalpojumus translēs masu mediji.

Apustuliskā penitenciārija izdotajā paziņojumā norādīts, ka atlaidas varēs veltīt arī par dvēselēm šķīstītavā. Noslēgumā tiek lūgts visiem priesteriem būt gataviem uzklausīt ticīgo grēksūdzes.

Vaticannews.va