Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Taizemes budistu delegācijas vizīte Vatikānā
18.06.2022 pl. 15:46
Piektdien, 17. jūnijā, pāvests pieņēma audiencē delegāciju no Taizemes. Vatikānā bija ieradušies 33 mūki, kas pārstāv Teravadas un Mahaijanas budistu skolas, kā arī 60 budisti laji. Kopā ar viņiem Vatikānu apmeklēja arī vairāki Taizemes Katoliskās Baznīcas pārstāvji.

Budistu vizīte bija noorganizēta sakarā ar 50. gadskārtu, kopš Taizemes augstākā budistu patriarha Somdeja Phra Vannarata un pāvesta Pāvila VI tikšanās. Tā notika 1972. gada 5. jūnijā.

Vēršoties pie saviem viesiem, pāvests Francisks izteica pateicību pašreizējiem Taizemes budistu augstākajiem vadītājiem Somdejam Phra Sri Arijavongsagatananam IX un Somdejam Phra Maha Theerajarnam, kā arī delegācijas sastāvā ietilpstošajiem mūkiem par draudzības apliecinājumu un savstarpēju sadarbību.

Francisks atkārtoja svētā Pāvila VI teikto Taizemes budistiem pirms 50 gadiem: “Mēs dziļi novērtējam garīgās, morālās un sociālkulturālās bagātības, kas jums ir dāvātas caur jūsu dārgajām tradīcijām. Atzīstam vērtības, kuras jūs glabājat un tāpat kā jūs, vēlamies, lai tās tiktu sargātas un izplatītas. Novēlam, lai aizvien draudzīgāks kļūtu dialogs un aizvien ciešāka sadarbība starp jūsu pārstāvētajām tradīcijām un Katolisko Baznīcu. (Insegnamenti, 1972, X, 604-605).

Francisks atzīmēja, ka 50 gadu laikā ir notikusi pakāpeniska un nemitīga izaugsme dialogā starp abām reliģiskajām tradīcijām. Svētais tēvs atcerējās Taizemes budistu vizīti 2018. gada 16. maijā, kā arī savu vizīti Taizemē 2019. gadā, no 20. līdz 23. novembrim, ar brīnišķīgo un sirsnīgo uzņemšanu, kāda viņam tika izrādīta. Pāvests atzinīgi novērtēja Taizemes budistu brālīgo dialogu ar Pontifikālo Starpreliģiju dikastēriju un Katolisko Baznīcu Taizemē.

 “Brīdī, kad cilvēku saime un planēta atrodas daudzveidīgu draudu priekšā, draudzīgs dialogs un cieša sadarbība ir vēl jo vairāk nepieciešami,” teica Francisks. Viņš atzīmēja, ka diemžēl, no visām malām dzirdam spēcīgu ievainotās cilvēces un zemes kliedzienu. “Buda un Jēzus saprata, ka ir jāpārvar egoisms, kas rada konfliktus un vardarbību,” piebilda pāvests. Buda māca izvairīties no ļaunuma, attīstīt labo un šķīstīt savu prātu. Jēzus saviem mācekļiem saka: “Es jums atstāju jaunu bausli: mīliet cits citu. Kā es jūs esmu mīlējis, tā arī jūs cits citu mīliet!” (Jņ 13, 34). Pāvests atzīmēja, ka gan budistu, gan kristiešu vadītāju uzdevums šodien ir vest savus ticīgos pie patiesības dzīvākas izpratnes, pie apziņas, ka esam brāļi un māsas. “Tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā kopā, lai attīstītu iejūtību un viesmīlību pret visām cilvēciskajām būtnēm, jo īpaši, pret nabadzīgajiem un atstumtajiem.

Šādā garā pāvests aicināja budistus padziļināt dialogu un sadarbību ar Katolisko Baznīcu. Svētais tēvs pateicās par laipno žestu ierasties Vatikānā, lai kopā atcerētos vēsturisko tikšanos starp abu reliģiju virsganiem. Francisks viesiem novēlēja patīkamus brīžus Romā un sveica tos, kuri pēcpusdienā Pontifikālajā Urbāna universitātē gatavojās piedalīties konferencē ar nosaukumu “Draudzība starp budistiem un kristiešiem tikšanās kultūras labā”. Pāvests piesauca debesu svētību bagātību pār Taizemes budistu delegāciju un viņu cēlo dzimteni.

Vaticannews.va