Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Teoloģija ir kalpojums un cilvēcības skola
18.06.2022 pl. 15:51
Atzīmējot teoloģiskā izdevuma “La Scuola Cattolica” iznākšanas 150. gadadienu, 17. jūnijā pāvests tikās ar Milānas arhidiecēzes semināra formatoriem. Francisks runāja par teoloģijas lomu mūsdienās. Tai jākalpo Baznīcas ticībai un jābūt par evaņģelizācijas dzinējspēku. Pasaulei ir vajadzīgi priesteri, kas būtu “eksperti cilvēcībā” – viņš sacīja.

Kāda ir teoloģijas misija mūsdienās? “Teoloģija ir kalpojums Baznīcas dzīvajai ticībai”, sacīja pāvests, norādot, ka “katrā laikmetā ir jāpārdefinē ticības saturs tradīcijas dinamismā”. Tāpēc “teoloģiskajai valodai vienmēr ir jābūt dzīvai, dinamiskai”, tai ir “jāattīstās” un jābūt saprotamai. Francisks klātesošajiem atgādināja, ka vienmēr ir jāpatur prātā ticības saistība ar dzīvi. Teoloģija ir “kalpojums patiesībai”.

Runājot par priesteru formāciju, Svētais tēvs norādīja, ka viņiem jābūt “ekspertiem cilvēcībā un tuvībā”. Atjaunotne būs iespējama un aicinājumiem būs nākotne tikai tad, ja priesteri, diakoni, konsekrētie ļaudis un laji būs saņēmuši labu formāciju. “Seksualitāte, jūtu dzīve un attiecības ir personas dimensijas, ko jāņem vērā un jāizprot gan no Baznīcas, gan zinātniskās puses”, sacīja pāvests. Tiem, kuri nodarbojas ar formāciju, ir jāskatās, kā cilvēks izdzīvo savu jūtu dzīvi, attiecības, kā viņš izturas pret saviem pienākumiem, jāņem vērā arī viņa vājības, bailes un līdzsvara trūkumi. Semināru audzinātājiem ir jāveido priesterus, kas būtu “eksperti cilvēcībā un tuvībā, bet nevis svēto lieto ierēdņi”. Uz viņu pleciem gulstas “patiesības diakonijas” uzdevums. Semināristiem un jauniešiem vairāk jāmācās no viņu dzīves piemēra nekā vārdiem.

Tikšanās laikā pāvests pievērsās arī evaņģelizācijai, norādot, ka uz to jāskatās kā uz pievilcību Kristum, nevis prozelītismu. “Teoloģija, kas evaņģelizē,” viņš sacīja, “ir teoloģija, ko dzīvina dialogs un pieņemšana”. Lai izpildītu savu misiju, teologam ir jāietērpjas “garīgā cilvēkā”, viņam jādzīvo ar “pazemīgu un Gara bezgalīgajai novitātei atvērtu sirdi”, un jābūt “tuvam cilvēces ievainojumiem”. Garam ir būtiska loma, lai neieslīdētu tādā teoloģijā, kas būtu “atrauta no līdzjūtības un žēlsirdības”. “Mācīt un studēt teoloģiju nozīmē dzīvot uz robežlīnijas, kur Evaņģēlijs sastopas ar ļaužu reālajām vajadzībām”, skaidroja Francisks.

Vaticannews.va