Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Angelus: tikai Jēzus var remdēt mūsu izsalkumu pēc mīlestības
21.06.2022 pl. 20:43
Tā kā Itālijā un citās zemēs Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētki ir pārcelti uz svētdienu, tad pāvests 19. jūnijā, uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”, pievērsās Euharistijai.

Tajā ir klātesošs Kristus, kurš par katru no mums atdeva savu dzīvību. Viņš ne tikai mums sniedz palīdzību iešanai uz priekšu, bet dāvā pats sevi – norādīja Francisks.

Pēdējo Vakariņu laikā iestādītā Euharistija bija kā viena ceļa posma noslēgums, kura laikā Jēzus to jau bija iepriekš attēlojis ar dažādām zīmēm – īpaši ar maizes pavairošanu, par ko runā Lūkass savā Evaņģēlijā (sal. 9, 11b-17). Jēzus parūpējas par lielo pūli, kas Viņam seko, lai klausītos Viņa vārdu un iegūtu atbrīvošanu no dažādiem ļaunumiem. Viņš svētī piecas maizes un divas zivis, tās lauž, mācekļi tās dala, un “visi ēda un paēda” (9, 17).

Šajā sakarā Svētais tēvs norādīja, ka Euharistijā katrs var piedzīvot šo mīlošo un konkrēto uzmanību no Kunga puses. “Tas, kurš pieņem ar ticību Kristus Miesu un Asinis, ne tikai ēd, bet arī paēd”, viņš uzsvēra. Ēst un paēst jeb sasniegt sāta sajūtu. Runa ir par divām ļoti svarīgām vajadzībām, kuras Euharistijā tiek apmierinātas.

Skaidrojot vārdu “ēst”, pāvests atgādināja, ka Kungs par mums rūpējas. Ja manā somā trūkst maizes, Viņš to zina un raizējas par to. Pūli, kas klausījās Viņa vārdus, Viņš vēlējās arī pabarot. Tas notiek gandrīz diskrēti. Maize pavairojas, nonākot no rokas rokā. Ēdot, ļaudis apzinās, ka Jēzus par viņiem rūpējas. “Tāds ir Euharistijā klātesošais Kungs”, teica Francisks. “Viņš aicina mūs būt par Debesu pilsoņiem, tomēr tai pat laikā ņem vērā arī to, kas mums jāpārvar savā ceļā šīszemes dzīves laikā.”

Pāvests uzsvēra, ka Kungs ar visu sirdi rūpējas par visām mūsu vajadzībām, sākot ar viselementārākajām. Bez tam viņš rāda piemēru mācekļiem. Viņš tiem saka: “Dodiet jūs viņiem ēst” (9, 13). Mēs varam pārbaudīt, kāda ir mūsu Euharistijas adorācija, vadoties pēc tā, kā mēs rūpējamies par savu tuvāko. Mums visapkārt cilvēki dzīvo izsalkumā pēc pārtikas, taču tie alkst arī pēc klātbūtnes, mierinājuma, draudzības, laba noskaņojuma, uzmanības, tie alkst būt evaņģelizēti. To mēs atrodam euharistiskajā Maizē – Kristus uzmanību pret mūsu vajadzībām, kā arī aicinājumu tāpat izturēties pret tiem, kuri ir mums līdzās. Ir jāēd un jādod ēst – uzsvēra Francisks.

Runājot par otro vārdu “paēst”, pāvests norādīja, ka ļaudis sasniedza sāta sajūtu ne tikai tāpēc, ka bija ēdiena pārpilnība, bet arī tāpēc, ka tur valdīja prieks un izbrīns. Viņi brīnījās, ka tos pabaroja Jēzus. “Protams, mums ir nepieciešams ēst, bet arī paēst, tas ir, apzināties, ka barība mums tiek dota no mīlestības”, teica Svētais tēvs. “Kristus Miesā un Asinīs mēs atrodam klātesošu Viņu pašu, Viņa dzīvību, kas tika atdota par katru no mums. Viņš ne tikai sniedz mums palīdzību, lai mēs varētu iet uz priekšu, bet arī dāvā mums pats sevi: Viņš kļūst par mūsu ceļabiedru, iesaistās mūsu darīšanās, apmeklē mūs, kad jūtamies vientuļi, atgriež mums jēgu un entuziasmu.”

Pāvests piebilda, ka tā ir Kunga klātbūtne, kas sniedz mums sāta sajūtu. Kad Kungs piešķir jēgu mūsu dzīvei, mūsu tumsai, mūsu šaubām, mēs tiekam sātināti. Un Viņš saskata visā jēgu, Viņš piešķir mums jēgu, un, pateicoties tam, mēs sajūtamies paēduši. Kunga klātbūtne dod mums šo “vairāk”, pēc kā visi tiecamies, un tas tā notiek tāpēc, ka Viņa klātbūtnes siltumā izmainās mūsu dzīve. Bez Viņa mūsu dzīve būtu patiešām pelēka.

Noslēgumā Svētais tēvs aicināja, pielūdzot Vissvētāko Sakramentu, no sirds lūgties ar šiem vārdiem: “Kungs, dod man dienišķo maizi, lai ietu uz priekšu, un paēdini mani, Kungs, ar savu klātbūtni!” “Lai Jaunava Marija māca mūs pielūgt Euharistijā klātesošo dzīvo Jēzu un dalīties ar Viņu ar saviem brāļiem un māsām”, lūdzās Francisks.

Vaticannews.va
Foto: Pixabay.com/robertcheaib