Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Tu esi evaņģēlists
26.06.2022 pl. 15:15

Arhibīskaps Aleksanders K. Sempls (Alexander K. Sample)

Jēzus ir pirmais un lielākais evaņģelizētājs, bet tu piederi Viņam. Tātad tu esi Viņa evaņģelizētājs. Dievs mūs radīja aiz mīlestības, pēc tam mūs sagūstīja ienaidnieks un mūsu pašu grēks, bet vēl pēc tam Jēzus mūs izglāba no tās postošās likstas. Un tagad mums katram ir Viņam jāatbild.

Taču runa ir par to, kam ir jāaiznes šī ziņa. Neviens, izņemot tevi, nesasniegs tavu bērnu (meitu) virtuvē tajā konkrētajā sarunas brīdī. Tu zini, par kuru brīdi es runāju. Tas ir brīdis, kad tev ir jābūt viņai pilnīgi atsaucīgam un pieejamam, kad viņa jautā to svarīgo jautājumu saistībā ar tavu ticību.

Neviens cits, kā tikai tu vari palīdzēt viņai. Tas pats var attiekties uz tavu kaimiņu, tavu kolēģi, tavu draugu. Ir konkrēti brīži cilvēku dzīvēs, kad tev vienkārši nav citas alternatīvas. Nav cita varianta, kā būt tam, kurš palīdz šiem cilvēkiem konkrētajā brīdī nostiprināt vai padziļināt viņu attiecības ar Dievu, ar Jēzu.

Bet ja tu to nedari, tas var būt izšķirošais mirklis, kas nolemj viņus mūžībai bez Dieva. Diezgan smagi nāksies dzīvot ar tādu vainas apziņu, vai ne? Un tomēr tā ir patiesība. Man žēl, piedodiet. Ikvienam no mums, tai skaitā arī tev, ir atbildība un pienākums aiz mīlestības runāt tajā izšķirošajā, kritiskajā brīdī, kad kāds tev atver savu sirdi.

Ikviens no mums, kurš tic varenajam [Labās Vēsts] stāstam, ir sajūsmā aizgrābts par tā skaistumu un spēku. Šī sajūsma var un tai vajadzētu būt tai, kas uzvirmo, aizgrābj un pamudina tevi stāstīt mūsu stāstu citiem. Ja tu gatavojies dalīties ar visu laiku izcilāko stāstu pienākuma apziņas vai kāda cita iemesla dēļ, nevis aiz mīlestības un prieka, tad tas patiešām var izrādīties plakans, neīsts un var neizklausīties autentisks.

Padomā - ir taču kaut kas vai kāda lieta, joma, kurā tu jau esi evaņģēlists. Kaut kas, ko tu mīli vai kas tev patīk. Kāds stāsts, temats, par kuru tu pie katras izdevības runā, par ko labprāt citiem stāsti. Tad tu iesāc sarunu, diskusiju. Tev šķiet, ka cilvēkiem jāzina, ko tu esi atklājis. Tu ļoti alksti, lai arī citi to ieraudzītu. Tāda ir tā [evaņģelizācijas] enerģija, par ko ir runa.

Tu zini, kā tas darāms, un es varu to tev pierādīt: lūk, piemēram, tu saki: “Es jums pastāstīšu par to jauno restorānu. Tas ir brīnišķīgs. Jums tas jāpamēģina. Tas ir tik labs!” Redzi, ko es domāju? Tev šķiet pilnīgi dabiski evaņģelizēt sava iecienītākā restorāna vārdā, jo tev garšo tur gatavotie un pasniegtie ēdieni.

Lūk, sludināt ar tādu pašu aizrautību un entuziasmu, tādu pašu enerģiju, padomājot par savu Dievu, par Jēzu. Vai tu pat spēj iedomāties, ka dalies ar visu laiku izcilāko, lieliskāko mīlestības stāstu? Un nu dažiem cilvēkiem vajadzīgi pierādījumi tavai mīlestībai pret Dievu. Ieskaties Jēkaba vēstulē 2, 18 (red. piez.: Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu savu ticību darbos) - tavas ticības pierādījums ir tas, ko tu dari.

Katoļticīgie runā par žēlsirdības darbiem dvēselei un žēlsirdības darbiem miesai. Tas ir evaņģelizācijas darbarīku komplekts.

Citiem par mūsu ticību liecina mūsu darbi, bet ne visi dalīsies ar tiem vienā un tai pašā veidā. Ir miljons dažādu veidu, ka tu vari pavēstīt Labo vēsti par Jēzu: varbūt ar kalpošanu, varbūt ar ēdienu, ar vārdiem vai iedrošinājumu, vai dāvanām, vai saviem talantiem.

Taču, lai arī ko tu darītu citiem aiz mīlestības pret Jēzu, tev jābūt gatavam paskaidrot vārdos, kāpēc to dari. “Tāpēc, ka es tevi mīlu. Es redzu tevī Jēzu.”

Varu derēt, ka tev ir savi attaisnojumi, atrunas. “Es neesmu uz konfliktiem, man nepatīk konfrontēt.” “Man nav tādas dāvanas vai talanta.” “Es neesu labs runātājs.” “Es esmu grēcinieks.” “Man liekas, ka man uz to nav Dieva aicinājuma.” Labi, Mozu. Labi. Sāksim ar pēdējo atrunu “Es nejūtos, ka esmu aicināts”. Viss, kas man tev jāsaka, ir izlasāms [Apustuļa Pāvila] 2. vēstulē korintiešiem. Tur teikts, ka pestīšanas vēsts ir uzticēta mums un ka tu (jā, tas ir vienskaitlī) esi Kristus vēstnieks. Tu esi aicināts. Neatkarīgi no tā, vai jūti to vai nē, tev allaž jādara šis darbs. “Bet es esmu grēcinieks,” tu iebilsti. Sveicināts klubiņā! Mēs visi esam vainīgi. Bet sludini tik un tā. Tomēr mūsu grēcīgums paceļ ļoti labu jautājumu. Aicinājums evaņģelizēt ir arī aicinājums būt labākajam starp citiem. Tāpēc lūdzies savas lūgšanas, ej uz grēksūdzi. Un, protams, ej uz Svēto Misi.

Nes savu sirdi Dieva priekšā. Kristieša dzīve ir nemitīga celšanās pēc pakrišanas, tā ir nepārtraukta atteikšanās no grēka. Neapstājies. Piemēram, tu esi precēts vīrs, tu esi kaut ko nelaipnu pateicis savai sievai. Vai tu tikko mitējies cenšanos mēģināt [celties]? Nē, tu lūdz sievai piedošanu, izlīgsti, panāc mieru ar viņu un ar savu rīcību sāc apliecināt savu mīlestību pret viņu. Līdzīgi arī, ja tu neesi panācis mieru ar Dievu, tu katru reizi palaidīsi garām evaņģelizācijas brīdi. Tu vienkārši to neredzēsi. Tu to nedzirdēsi. Un iespēja paies garām, un debesis par to sēros.

Ļaujiet pastāstīt, ko ar to es esmu domājis. Kāda man pazīstama sieviete gāja cauri ļoti sarežģītam dzīves posmam . Vienudien viņa runāja pa telefonkonferencē ar vairākiem kolēģiem, kuri netic Dievam, izņemot vienu kolēģi. Nebūt nebija tā, ka šī sieviete visiem klāstīja detaļās savas dzīves likstas, taču šī viena kolēģe bija noskaņojies uz pareizā viļņa. Viņa pagaidīja pie klausules, kamēr visi pārējie kolēģi atslēdzas no sarunas, un tad pajautāja: “Vai es varu palūgties par tevi?” Bija mazliet neērta, neveikla situācija, bet tas bija tieši pareizais jautājums īstajā brīdī. Un tagad abas ir sirsnīgas un ļoti tuvas draudzenes Kristū, un tādā veidā šī sieviete atrada ceļu atpakaļ uz Baznīcu, bet abas sievietes joprojām ir cieši saistītas ticības saitēm. Pārējie sievietes kolēģi nevarēja sadzirdēt, kas viņai bija nepieciešams, bija tikai šis viens jautājums: “Vai varu palūgties par tevi?”

Draugi, ja jūs dzīvojat Kristū, Viņš paradīs jums izdevības un iespējas, kā pagodināt Viņu. Evaņģelizācija vienmēr būs riskanta un sarežģīta. Tu būsi ievainojams. Tu nekad neizbēgsi no grūtā darba – pastāstīt Labo Vēsti pārliecinošā veidā. Bet Jēzus ir ar tevi. Viņš tev dos to, kas vajadzīgs. Viņš padarīs to [sludināšanu] efektīvu un iedarbīgu. Ne tu. Tev vienkārši jāpiedalās Viņa darbā. Esi drosmīgs! Jēzus izmaina visu.

Ncregister.com
Foto: Matthias Stom, “Jēzus Kristus un Nikodēms”
ca. 1645 (Public Domain)