Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests: vai mūsu dzīve atbilst tam, ko māca Jēzus?
18.07.2022 pl. 22:04
"Marija izvēlējās labāko daļu. Kas ir šī «labākā daļa»? Jēzus vārdu klausīšanās", uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" teica pāvests Francisks. Svētdienas, 17. jūlija, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāk nekā 12 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.

Šīs svētdienas Vārda liturģija norāda uz ģimenisku kopienu, kurā Marta un Marija ar sirsnīgu viesmīlību uzņem Jēzu savās mājās (sal Lk 10,38-42). Marta nekavējoties sākt rīkoties, lai pienācīgi uzņemtu viesi, bet Marija apsēžas pie Jēzus kājām, lai Viņu klausītos. Tad Marta uzrunā Mācītāju, lūdzot, lai Viņš aicinātu Mariju palīdzēt viņai. Martas sūdzība nešķiet nevietā, gluži pretēji, viņai ir taisnība. Tomēr Jēzus viņai saka: "Marta, Marta tu rūpējies un pūlies par daudzām lietām, bet tikai viena ir nepieciešama. Marija izvēlējusies sev labāko daļu, kas viņai netiks atņemta" (Lk 10,41-42). Tā ir pārsteidzoša atbilde. Cik bieži Jēzus izmaina mūsu domāšanas veidu. Kāpēc Kungs, lai arī novērtē Martas dāsnās rūpes, tomēr apstiprina, ka priekšroku dod Marijas attieksmei?

Šķiet, ka Martas filosofia ir šāda: vispirms pienākums, tad izpriecas. Viesmīlība nav tikai skaistu vārdu kopums, bet arī rūpes, lai viesis justos gaidīts. To Jēzus ļoti labi zina. Patiesībā Viņš atzīst Martas rūpes. Tomēr Viņš vēlas likt saprast, ka ir jauna prioritāte, kas atšķiras no tās, kādu viņa bija ievērojusi līdz tam. Marija nojauta, ka ir labākā daļa, kuru jāliek pirmajā vietā. Viss pārējais nāks pēc tam, līdzīgi kā ūdens straume, kas izplūst no avota. Un kas ir šī labākā daļa? Tā ir klausīšanās Jēzus vārdos. Evaņģēlijā lasām: "Marija, kas apsēdusies pie Kunga kājām, klausījās Viņa vārdos" (39). Mēs redzam, ka viņa uzmanīgi klausījās nevis stāvot kājās vai darot citas lietas, bet sēžot pie Jēzus kājām. Marija saprata, ka Viņš ir īpašs viesis. Pirmajā brīdī šķiet, ka Viņš ir atnācis, lai saņemtu pārtiku un pajumti. Taču patiesībā Mācītājs nāk, lai atdotu mums sevi caur savu Vārdu.

 Jēzus Vārds nav abstrakts, tā ir mācība, kas pieskaras un pārveido mūsu dzīvi, atbrīvo to no ļaunuma necaurredzamības, dāvā prieku, kas nepāriet. Lūk, tāda ir labākā daļa. Tāpēc Marija dot tai pirmo vietu. Viņa apstājas un klausās. Viss pārējais nāks vēlāk. Protams, tas nemazina aktīvās darbības vērtību, bet tai nav jābūt priekšplānā. Darbībai ir jāizplūst no Jēzus Vārda klausīšanās, no Svētā Gara pamudinājuma. Citādi tas var beigties ar spēku izsīkumu un nogurumu. Rūpes par daudzām lietām var novest līdz sterilai aktivitātei.

"Brāļi un māsas, izmantosim brīvlaiku, lai apstātos un klausītos Jēzu. Šodien ir arvien grūtāk atrast brīvus mirkļus lūgšanai un pārdomām. Daudziem cilvēkiem darba ritms ir frenētisks un nogurdinošs. Vasara var būt arī brīnišķīga iespēja atvērt Evaņģēlija grāmatu, lai to lasītu lēnām un bez steigas. Tajā meklēsim atbildes uz jautājumu, kāda ir mana dzīve, vai tā atbilst Jēzus mācībai. Un jautāsim: vai iesākot jaunu dienu es ar galvu metos pienākumu virpulī, vai vispirms smeļu spēku Dieva Vārdā? Ja mēs no rīta izejam no mājas, paturot prātā Jēzus vārdus, tad diena iegūs šo vārdu iezīmētu toni, kas spēj orientēt mūsu rīcību atbilstoši Kunga gribai," teica Svētais tēvs.

"Lai Vissvētākā Jaunava Marija māca mums izvēlēties labāko daļu, kas mums nekad netiks atņemta," uzrunas noslēgumā teica pāvests Francisks.

Vaticannews.va