Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Pāvests inuītu jauniešiem: "Tiecieties pēc tā, kas ir augšā!"
30.07.2022 pl. 16:48
Ikaluitas apmeklējums un tikšanās ar inuītu jauniešiem un veciem ļaudīm bija pāvesta Franciska 37. apustuliskā ceļojuma pēdējais posms.

Pāvesta Franciska vizītes Kanādā pēdējais pasākums bija tikšanās ar jauniešiem un senioriem Ikaluitas pamatskolas pagalmā. Svētais tēvs runāja par to, cik svarīgi ir iesakņoties savas kultūras tradīcijās, ieklausīties vecākajās paaudzēs un radoši veidot nākotni. Inuītu jeb eskimosu ikdienas dzīve rit skarbos apstākļos, saskaņā ar dabas likumiem.

Pāvests uzklausīja dažu bijušo rezidenciālo skolu audzēkņu liecības. "Viņu teiktais manī atmodināja sašutumu un kaunu, ko jutu jau mēnešiem ilgi. Arī šodien man jāsaka, ka esmu sarūgtināts. Es vēlos lūgt piedošanu par ļaunumu, ko pastrādājuši daudzi katoļi, veicinot kultūras asimilācijas un emancipācijas politiku šajās skolās," atzinās Francisks.

Runājot par Kanādas ziemeļu dabas skaistumu un tās skarbumu, pāvests izteica cieņu eskimosiem, sakot: "Jūs esat spējuši mīlēt, aizsargāt, novērtēt un nodot nākamajām paaudzēm tādas pamatvērtības kā cieņu pret vecākajiem, brālības garu un rūpes par apkārtējo vidi." Francisks uzsvēra, ka rūpes par zemi, cilvēku un savu vēsturi ir jauniešu uzdevums, kuru veikt tiem palīdz vecāku cilvēku piemērs. Jaunieši ir aicināti ieklausīties vecāka gadagājuma cilvēku padomos. Pats pāvests kā "vecākais" deva dažus padomus inuītu jauniešiem.

Pirmkārt, viņš aicināja jauniešus tiekties uz to, kas ir augšā, mīlēt Dievu un tuvāko, ar apņēmību un neatlaidību ejot uz izvirzīto mērķi. "Nekad nezaudē cerību, turpini cīnīties, ieliekot tajā visu savu sirdi, un tu nenožēlosi. Turpini iet pa ceļu, soli pa solim virzoties uz to, kas ir labāks un cēlāks. Nostādi savas dzīves navigatoru uz lielo mērķi, uz augšu!" – mudināja Francisks.

Svētais tēvs mudināja inuītu jauniešus nebaidīties iet pretī gaismai, nepadoties tumsai, nedzīvot ilūzijās un laimes šķietamībā. Citējis svētā Jāņa Pāvila II vārdus: nav melnākas tumsas par to, kad viltus pravieši jauniešu sirdīs nodzēš ticības, cerības un mīlestības gaismu, pāvests norādīja, ka jaunie kristieši ir pasaules gaisma, un aicināja viņus neielaist savās sirdīs ļaunuma tumsu, lai viņi, būdami iekšēji brīvi, spētu pārvarēt kārdinājumus un grūtības. "Tā nav patvaļa, bet gan atbildība un spēja izvēlēties labo," skaidroja Svētais tēvs.

Pāvests aicināja jauniešus strādāt komandā, līdzīgi kā tas notiek Kanādas nacionālajā sporta veidā – hokejā. "Tiecieties pēc tā, kas ir augšā, katru dienu ejiet pretī gaismai, stipriniet komandas garu! Un dariet to visu savas kultūras ietvaros, skaistajā inuktitutu valodā. Novēlu, lai jūs, ieklausoties vecākajos un smeļot spēku no savu tradīciju un brīvības avota, pieņemtu un sludinātu Evaņģēliju, ko sargājuši un tālāk nodevuši jūsu senči," – uzrunas noslēgumā teica pāvests.

Vaticannews.va