Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Medžugorje: pāvests aicina jauniešus pavadīt brīvdienas kopā ar Jēzu
03.08.2022 pl. 11:46
No 1. līdz 6. augustam Medžugorjē notiek Jauniešu festivāls. Pāvests tā dalībniekiem nosūtīja speciālu vēstījumu. Viņš aicina jauniešus sekot Kristum. Tādā veidā viņi iemantos drosmi, līdzjūtību un cerību.

Francisks iesāk savu vēstījumu ar Mateja evaņģēlija fragmentu, kas kalpoja kā iedvesma festivāla moto izvēlei: “Mācieties no manis un jūs atradīsiet mieru”. Savā laikā Jēzus sacīja: “Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdspazemīgs; un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. Jo mans jūgs tīkams, un mana nasta viegla” (Mt 11, 28-30).

Svētais tēvs atgādina, ka tāpat kā tanī laikā, tāpat arī šodien Jēzus vēršas pie visiem jauniešiem. Šie vārdi nav domāti tikai apustuļiem vai kādam no Viņa draugiem. Jēzus tos adresē visiem, kuri ir noguruši un nospiesti. Viņš zina, cik dzīve var būt smaga, un ka tik daudz kas nospiež mūsu sirdi: daudzas vilšanās, dažādi pagātnes ievainojumi, nastas un netaisnības, ko nesam, daudzas nedrošības un raizes. Tā visa priekšā Jēzus mums saka: “Nāciet pie manis un mācieties no manis”. Pāvests paskaidro, ka runa ir par aicinājumu kustēties, nepalikt stāvam uz vietas sastingušiem bailēs, uzticēties Viņam. Šķiet, ka tas ir viegli, taču tumšos brīžos ir tik dabiski noslēgties sevī. Jēzus grib mūs izvilkt ārā un tāpēc mums saka: “Nāc”.

Francisks norāda, ka izeja pastāv attiecībās. Mums ir jāpaceļ savs skatiens uz to, kurš mūs patiesi mīl. Bez tam nepietiek tikai iziet no sevis, bet ir arī jāzina, uz kurieni iet, jo ir tik daudz mānīgu mērķu, kad liekas, ka mūs gaida labāka nākotne, bet īstenībā nonākam tādā pašā vientulībā, kādā bijām iepriekš. Tāpēc Jēzus norāda, kurp doties. Viņš saka: “Nāciet pie manis”.

“Dārgie draugi,” turpina Svētais tēvs, “ar atvērtu sirdi ejiet pie Viņa, ņemiet Viņa jūgu un mācieties no Viņa. Ejiet pie Mācītāja, lai kļūtu Viņa mācekļi un Viņa apsolītā miera mantinieki. Ņemiet Viņa jūgu, kas ļaus jums atklāt Dieva gribu un kļūt par Viņa krusta un Viņa augšāmcelšanās līdzdalībniekiem. ‘Jūgs’, par kuru Kristus runā, ir mīlestības likums, bauslis, ko Viņš atstāja saviem mācekļiem: mīliet viens otru, kā es jūs mīlēju (Jņ 15, 12). Jo īstais cilvēces brūču dziedēšanas līdzeklis ir tāds dzīvesveids, kura pamatā ir brāļu mīlestība, kas sakņojas Dieva mīlestībā”.

Staigājot ar Viņu kopā un Viņu atdarinot, mācīsieties no Viņa – skaidro pāvests. Jēzus ir Mācītājs, kurš neuzliek uz citu pleciem nastas, ko nenes Viņš pats. Viņš vēršas pie pazemīgajiem, mazajiem un nabadzīgajiem, jo Viņš pats kļuva nabags un pazemīgs. Un lai iemācītos, vispirms mums ir jābūt pazemīgiem un jāatzīst sava nezināšana un augstprātība, kā rezultātā mēs domājam, ka varam visu vieni paši un ar saviem spēkiem. Mūsu ausij jābūt atvērtai Mācītāja vārdiem. Tādā veidā mēs iepazīsim Viņa mīlestību, Viņa domāšanas veidu, to, kā Viņš uz visu skatās un kā Viņš rīkojas. Lai stāvētu Viņam līdzās un Viņu atdarinātu, ir vajadzīga drosme.

Francisks mudina jauniešus nebaidīties un doties pie Jēzus ar visu, kas tiem ir uz sirds. Jēzus ir vienīgais Kungs, kurš sniedz īstu mieru. Pāvests aicina sekot arī Jēzus un mūsu Mātes Marijas paraugam. Viņa mūs ved pie Jēzus. “Uzticieties Stella Maris [Jūras Zvaigznei], kura ir cerības zīme satrakotajā jūrā un kura ved mūs uz miera ostu”, raksta Svētais tēvs. Dievmāte, kura pazīst Dēlu, palīdzēs mums Viņu atdarināt, veidojot attiecības ar Dievu Tēvu, izrādot līdzjūtību savam tuvākajam un apzinoties, uz ko mēs esam aicināti. Mēs esam aicināti būt Dieva bērni. Šajā laikā – pašā vasaras viducī – Kungs mūs aicina pavadīt brīvdienas kopā ar Viņu visīpašākajā vietā, kas ir mūsu sirds.

Noslēgumā pāvests raksta: “Dārgie jaunieši, kamēr jūs šajās dienās atpūšaties Jēzū Kristū, es novēlu jūs mūsu debesu Mātei – Vissvētākajai Jaunavai Marijai, lai, pateicoties viņas aizbildniecībai un viņas parauga pamudināti, jūs ņemtu uz sevis maigo un vieglo Kristum sekošanas jūgu. Lai Dieva Tēva, kurš jūs mīl personīgi, skatiens pavada jūs ik dienas, lai tādā veidā jūs attiecībās ar citiem varētu būt miera liecinieki, ko saņemsiet kā dāvanu. Es par to lūdzos un jūs svētīju, un lūdzu arī jūs lūgties par mani.”

Pāvesta Franciska vēstījums Medžugorjē notiekošā Jauniešu festivāla dalībniekiem parakstīts Karmela Kalna Dievmātes svētkos, 16. jūlijā.

Vaticannews.va
Foto: Jauniešu festivāls, Medjugorje 2022