Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests uzsāk jaunu katehēžu ciklu
31.08.2022 pl. 15:47
Trešdienas vispārējā audiencē, kas notika Pāvila VI zālē, piedalījās vairāk nekā deviņi tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Šodien pāvests Francisks uzsāka jaunu katehēžu ciklu, kas veltīts izšķiršanas spējai.

Jēzus, izmantojot tēlus no ikdienas dzīves, runā par spēju saskatīt būtisko. Viņš stāsta par zvejniekiem, kuri izvēlas labās zivis, bet atmet sliktās. Stāsta par tirgotāju, kurš starp daudzām pērlēm atpazīst vienu, kurai ir vislielākā vērtība, kā arī par zemnieku, kurš, ardams tīrumu, atrod tajā lielu dārgumu. Šo piemēru gaismā redzam, ka izšķiršana ir cilvēka prāta un gribas aktīva darbība. Tā palīdz saskatīt to, kas ir svarīgs un vērtīgs, un izdarīt labas izvēles, skaidroja Svētais tēvs.

Evaņģēlijs norāda uz vēl vienu izšķiršanas spēju aspektu. Tas attiecas uz jūtām. Tam, kurš ir atradis dārgumu, nav grūti pārdot visu, jo liels ir viņa prieks. Pāvests atzina, ka izšķiršana saistās arī ar grūtībām. Jo, saskaņā ar Bībeli, mēs nesaņemam skaisti iesaiņotu dzīvi, kas mums ir jāizdzīvo. Dievs aicina mūs izvērtēt un izvēlēties to, kas ir labs. Viņš radīja mūs brīvus un vēlas, lai mēs izmantotu savu brīvību mīlestības kalpojumā. Tāpēc izšķiršana ir ļoti svarīga. Dievs dod precīzu norādījumu: ja tu gribi dzīvot, ja gribi baudīt dzīvi, atceries, ka tu esi radība, ka tavas veiktās izvēles rada sekas gan tev, gan citiem cilvēkiem, gan pasaulei. Izšķiršana pieprasa labi pazīt sevi, bet pirmām kārtām veidot sirsnīgas attiecības ar Dievu. Dievs ir Tēvs, kurš neatstāj mūs vienus. Viņš vienmēr ir gatavs dot mums padomu, iedrošināt un uzņemt. Taču Viņš nekad neuzspiež mums savu gribu, jo vēlas, lai mēs Viņu mīlētu, nevis baidītos. Lai Svētais Gars mūs vada! Piesauksim Viņu katru dienu, īpaši tad, kad mums ir jāizdara kāda izvēle, aicināja pāvests.

Francisks apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas. Sveicot poļu ticīgos, pāvests atgādināja, ka rīt tiks atzīmēta 83. gadadiena kopš sākās Otrais pasaules karš, kas sāpīgi skāra Polijas tautu. “Lai atmiņas par pagātnē pieredzēto mudina jūs veidot mieru savā sirdī, savās ģimenēm un visā sabiedrībā!” – teica Svētais tēvs, aicinot lūgties par mieru Ukrainā. Šodien mēs piedzīvojam trešo pasaules karu, viņš piebilda.

Pāvests apsveica svētceļniekus no dažādām Itālijas diecēzēm. Viņš uzrunāja pusaudžu grupas, kuri gatavojas pieņemt Iestiprināšanas sakramentu. “Dārgie jaunieši, tikai Kristum ir mūžīgās dzīves vārdi. Es novēlu, lai jūs, Svētā Gara stiprināti, ar entuziasmu sekotu Jēzum un savā dzīvē ar prieku liecinātu par Viņa Evaņģēliju.”

Svētais tēvs apsveica ticīgos no Rieti un Amatričes pilsētām, kuras pirms sešiem gadiem skāra postoša zemestrīce. Tikšanās noslēgumā pāvests sveica jauniešus, seniorus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, iedrošinot viņus drosmīgi izdzīvot savu aicinājumu.

“Rīt atzīmēsim Pasaules Lūgšanu dienu par radītā aizsardzību. Tā ievada “Zemes jubilejas” tematam veltīto ekoloģisko iniciatīvu “Radītā laiks”, kas noslēgsies 4. oktobrī, svētā Franciska no Asīzes svētkos. Šī gada tēma: “Ieklausīties radības balsī”. Lai tā mūsos stiprina apņemšanos rūpēties par mūsu kopīgajām mājām. Māte zeme, kas ir pakļauta patēriņa nežēlībai, sauc un lūdz pārtraukt tās ļaunprātīgu izmantošanu un iznīcināšanu. “Radītā laika” ietvaros lūgsimies, lai ANO rīkotās COP27 un COP15 augstākā līmeņa sanāksmes vienotu cilvēku ģimeni un palīdzētu izlēmīgi meklēt klimata un bioloģiskās daudzveidības mazināšanās krīzes risinājumus”, aicināja Francisks.

Vispārējās audiences noslēgumā Svētais tēvs pieminēja pirms dažām dienām notikušās sadursmes Irākas galvaspilsētas nocietinātajā Zaļajā zonā, kurās gāja bojā 15 cilvēki un aptuveni 300 tika ievainoti. “Es ar bažām sekoju līdzi traģiskajiem notikumiem Bagdādē. Lūgsim Dievu, lai Viņš dāvā mieru Irākas tautai. Pagājušajā gadā man bija liels prieks to apmeklēt. Es sajutu irākiešu vēlmi pēc normālas un mierīgas līdzāspastāvēšanas starp dažādām reliģiskajām kopienām, kas veido šo tautu. Dialogs un brālība ir labākais veids, kā pārvarēt pašreizējās grūtības un sasniegt savu mērķi,” teica pāvests.

Vaticannews.va