Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Ideoloģijas uzbrūk ģimenei un iznīcina cilvēciskās vērtības
02.09.2022 pl. 16:19
Daudzas ģimenes piedzīvo krīzi, jauniešiem uzglūn kārdinājumi, tiek aizmirsti vecie ļaudis, cieš bērni… Tāpēc jākļūst par cerības nesējiem un jāpaver jauni ceļi – sacīja pāvests, 1. septembrī tiekoties ar Šēnštates priesteru kopienas ģenerālkapitula dalībniekiem. Francisks mudināja klātesošos atbildēt mūsdienu cilvēku raizēm.

Mūsdienu “drūmajās situācijās”, laikā, kad notiek uzbrukumi ģimenēm un dažādas ideoloģijas mēģina mežonīgi iznīcināt cilvēciskās vērtības, ir jākļūst par cerības nesējiem – tas bija galvenais vēstījums, ko Svētais tēvs nodeva Šēnštates kopienas locekļiem. Tā ir katoļu mariāniskā kustība, kas izveidojās Vācijā, lai kalpotu jauniešiem un ģimenēm.

Iesākot savu uzrunu, pāvests apsveica kustības jauno ģenerālpriekšnieku – tēvu Aleksandru Avi Mello, kurš tika ievēlēts šī gada 21. augustā. Šis brazīliešu tautības priesteris piecus gadus bija Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija sekretārs. Francisks viņam pateicās par kalpojumu, sakot: “Viņš bija mans sekretārs Aparesidā, pēc tam – mans gids pa Riodežaneiro un visbeidzot mans sekretārs šeit. Paldies par viņa sadarbību šo gadu laikā ar Pētera pēcteci visas Baznīcas labā. Novēlu viņam auglīgu kalpojumu šajā viņam uzticētajā jaunajā amatā”.

Svētais tēvs pateicās arī visai kopienai. “Jūs, dārgie brāļi, veicat skaistu kalpojumu Baznīcai un pasaulei”, viņš sacīja, “jo īpaši pavadot ģimenes dažādos notikumos un peripetijās, ko tās piedzīvo, sludinot visiem tās locekļiem «Mīlestības derības», ko Kungs noslēdza ar savu tautu, skaistumu. Šodien daudzas laulības ir piemeklējusi krīze, jauniešiem uzglūn kārdinājumi, tiek aizmirsti vecie ļaudis, cieš bērni. Jūs esat cerības vēsts nesēji šajās drūmajās situācijās, kuras piedzīvojam katrā dzīves posmā”.

Pāvests piebilda, ka tas iet roku rokā ar cilvēcisko vērtību iznīcināšanu, ar vandālismu, ko mežonīgi veic visādas “ideoloģiskās kolonizācijas”. Līdz ar to pasaule aizvien biežāk pieprasa, lai mēs atbildētu uz mūsdienu cilvēku jautājumiem un palīdzētu remdēt viņu nemieru. Taču vislielākās raizes šodien sagādā ģimene. Mēs bieži vien redzam, ka dažādas ideoloģijas uzbrūk pašai ģimenes būtībai, sašūpo pamatus, uz kuriem balstās cilvēka personība un kopumā visa sabiedrība. Bez tam pašās ģimenēs nereti varam novērot sapratnes starp vecajiem ļaudīm un jauniešiem trūkumu.

Šajā kontekstā pāvests pieminēja savu katehēžu ciklu, kas bija veltīts vecumdienu tēmai, un atgādināja to, cik svarīga ir saikne starp paaudzēm, tas ir, starp vecākiem un jaunākiem ļaudīm. Tas ir tas, kas var glābt cilvēci, jo tādā veidā tiek saglabāta personas un ģimenes identitāte. Ģimenē tiek pārmantots ne tikai ģenētiskais mantojums vai uzvārds, bet arī un jo īpaši – gudrība un izpratne par to, kas ir cilvēks saskaņā ar Dieva plānu. “Tātad, mūsu pestīšanas noslēpums ir cieši saistīts arī ar mīlestības pieredzi ģimenē”, teica Francisks. “Un neaizmirsīsim, ka ticība galu galā tiek nodota tālāk vienmēr ‘dialektā’ caur ģimenēm, vecajiem ļaudīm, vecvecākiem”.

Paraugs ir Svētā Ģimene un sevišķi Jaunava Marija, kura ar maigu mīlestību gādīgi rūpējas par visiem saviem bērniem, bet jo īpaši par nabagiem un tiem, kuri cieš miesā un garā. Šēnštates kopienas locekļi ar lielu mīlestību godā Jaunavu Mariju kā “Trīskārt Brīnišķo Māti”. Viņi ar savu piemēru mudina veidot tiltus, kas būtu balstīti uz brālīgas mīlestības un dalīšanās ar trūkumcietējiem.

Noslēgumā pāvests mudināja klātesošos turpināt savu apustulātu un ar Svētā Gara žēlastības palīdzību nemitīgi atjaunoties, kā arī drosmīgi pavērt jaunus ceļus, kalpojot ģimenēm, lai tādā veidā atmirdzētu derības, ko Dievs noslēdza ar cilvēkiem, skaistums.

Vaticannews.va